Lieferungen - 227158-2019

16/05/2019    S94    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Tschechien-Havlíčkův Brod: Regalanlagen

2019/S 094-227158

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 087-208700)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Krajská knihovna Vysočiny
70950164
Havlíčkovo náměstí 87
Havlíčkův Brod
580 01
Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Marek Bena
Telefon: +420 604119057
E-Mail: bena@pkvysocina.cz
NUTS-Code: CZ063

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.kkvysociny.cz/

Adresse des Beschafferprofils: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_188.html

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompaktní regálový systém

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39151100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka (včetně montáže a uvedení do provozu) kompaktního regálového systému v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/05/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 087-208700

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Další informace
Anstatt:

Zadavatel požaduje, aby dodávka a s ní související činnosti tvořící předmět veřejné zakázky byly provedeny v následujících termínech plnění:

— dodávka a montáž kolejnic regálového systému: do 31.8.2019,

— dodávka a montáž regálů (popř. veškerých dalších položek kompaktního regálového systému): do 8 týdnů od písemné výzvy zadavatele doručené dodavateli – předpoklad plnění červen 2020.

muss es heißen:

Zadavatel požaduje, aby dodávka a s ní související činnosti tvořící předmět veřejné zakázky byly provedeny v následujících termínech plnění:

— dodávka a montáž kolejnic regálového systému: v termínu od 1.8.2019 do 31.8.2019,

— dodávka a montáž regálů (popř. veškerých dalších položek kompaktního regálového systému): do 8 týdnů od písemné výzvy zadavatele doručené dodavateli – předpoklad plnění červen 2020.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Anstatt:
Tag: 03/06/2019
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 04/06/2019
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Podmínky pro otevírání nabídek
Anstatt:
Tag: 03/06/2019
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 04/06/2019
Ortszeit: 09:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: