Lieferungen - 227202-2019

16/05/2019    S94    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Poznań: Lehrmittel

2019/S 094-227202

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 080-191405)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miasto Poznań
pl. Kolegiacki 17
Poznań
61-841
Polen
Kontaktstelle(n): Henryk Słomiński
Telefon: +48 618785210
E-Mail: zp@um.poznan.pl
Fax: +48 618785203
NUTS-Code: PL415

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://bip.poznan.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie obsługi środków trwałych w ramach realizacji projektu „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego ...

Referenznummer der Bekanntmachung: ZOU-XII.271.63.2019.HS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39162100
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa, konfiguracja, instalacja wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli w zakresie użytkowania środków trwałych w ramach projektu „Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu”.

Zamówienie składa się z siedmiu części.

Część 1 - Pracownia Mechatroniki

Część 2 - Pracownia Elektryka/Elektronika

Część 3 - Pracownia Mechanika

Część 4 - Pracownia Lotnictwo

Część 5 - Pracownia Chłodnictwo i Klimatyzacja

Część 6 - Pracownia – Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Część 7 - Pracownia Spawalnictwo

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” dla części od 1 do 7.

Warunkiem prawidłowej realizacji projektu przez Zamawiającego jest działanie zgodne z wytycznymi zawartymi m.in. w umowie dofinansowanie nr RPWP.09.03.04-30-0004/16-00.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 080-191405

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 27/05/2019
Ortszeit: 08:00
muss es heißen:
Tag: 31/05/2019
Ortszeit: 08:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 27/05/2019
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 31/05/2019
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: