Lieferungen - 227205-2019

16/05/2019    S94    - - Lieferungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Danzig: Medizinische Kleidung

2019/S 094-227205

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 077-182918)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Copernicus Podmiot Leczniczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
221964385
al. Jana Pawła II 50
Gdańsk
80-462
Polen
Kontaktstelle(n): Dział zamówień publicznych
Telefon: +48 587684281
E-Mail: zamowienia.publiczne@copernicus.gda.pl
Fax: +48 587684286
NUTS-Code: PL633

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.copernicus.gda.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/copernicus/aukcje

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa różnych wyrobów medycznych, w tym obłożeń operacyjnych, odzieży jednorazowego użytku, implantów piersi

Referenznummer der Bekanntmachung: D10.251.19.G.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33199000
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych wyrobów medycznych, w tym obłożeń operacyjnych, odzieży jednorazowego użytku, implantów piersi na potrzeby Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, których szczegółowy opis określający wymagania, pełny asortyment zawiera Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiety 1-11). Przedmiot zamówienia określony w pakiecie nr 11 dotyczy komisu bez użyczenia, pozostałe pakiety dotyczą sprzedaży. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 211, z późn. zm.).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/05/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 077-182918

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 23/05/2019
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 03/06/2019
Ortszeit: 10:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 21/07/2019
muss es heißen:
Tag: 01/08/2019
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 23/05/2019
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 03/06/2019
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: