Építési beruházás - 227207-2017

15/06/2017    S113

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2017/S 113-227207

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK24071
Postai cím: Hajós Alfréd sétány 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szántó Éva, ügyvezető
E-mail: istvan.dobo@fina-budapest2017.com
Telefon: +36 12200300
Fax: +36 12200300
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fina-budapest2017.com
A felhasználói oldal címe: http://www.fina-budapest2017.com

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges akkreditációs központ (jelenlegi szikvízüzem) épületének tervezése, kivitelezése.

II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges akkreditációs központ (jelenlegi szikvízüzem) épületének tervezése, kivitelezése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Margitsziget 23800/7. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Akkreditációs Központ (jelenlegi szikvízüzem) épületének tervezése, kivitelezése Az építési beruházás megvalósítására vonatkozó tervezési feladat ellátása:

Az építési beruházás kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése 4 példányban és elektronikus, szerkeszthető (pl. Word dokumentum) változatban. A terveknek a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási tervet alapul véve, műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie Ajánlatkérő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére.

Az építési beruházás megvalósítása, kivitelezése a jóváhagyott terv alapján: Akkreditációs központ (jelenlegi szikvízüzem) épületének kivitelezése.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása).

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 24/11/2016
Befejezés: 15/04/2017
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 239-435151

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges akkreditációs központ (jelenlegi szikvízüzem) épületének tervezése, kivitelezése

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
14/04/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Kft.
Postai cím: Liszt Ferenc utca 2. 3. em. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 349 925 115.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás időpontja: 14.4.2017.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828594
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. § (1)-(10) bekezdései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828594
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/06/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Margitsziget hrsz. 23800/7.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az építési beruházás megvalósítására vonatkozó tervezési feladat ellátása:

Az építési beruházás kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése 4 példányban és elektronikus, szerkeszthető (pl. Word dokumentum) változatban. A terveknek a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási tervet alapul véve, műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie Ajánlatkérő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére.

Az építési beruházás megvalósítása, kivitelezése a jóváhagyott terv alapján: Akkreditációs központ (jelenlegi szikvízüzem) épületének kivitelezése.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 24/11/2016
Befejezés: 31/08/2017
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 349 925 115.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Nyírépszer Hungária Kft.
Postai cím: Liszt Ferenc utca 2. 3. em. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Eredeti szerződéses feltétel:

4.3. Vállalkozó köteles a tárgyi munkákat elvégezni legkésőbb 15.4.2017. napjáig. Megrendelő előteljesítést elfogad.

5.4.1. részszámlázási feltételek:

Előlegszámla: az ellenérték 10 %-a erejéig.

1. részszámla: 15 %-ot elérő igazolt teljesítés esetén az ellenérték 15 %-a értékben.

2. részszámla: 30 %-ot elérő igazolt teljesítés esetén az ellenérték további 15 %-a értékben.

3. részszámla: 40 %-ot elérő igazolt teljesítés esetén az ellenérték további 10 %-a értékben.

4. részszámla: 60 %-ot elérő igazolt teljesítés esetén az ellenérték további 20 %-a értékben.

5. részszámla: 80 %-ot elérő igazolt teljesítés esetén az ellenérték további 20 %-a értékben.

végszámla: igazolt 100 %-ot elérő teljesítés esetén a fennmaradó összegre.

Módosított szerződéses feltétel:

Felek a közöttük 24.11.2016. napján létrejött alapszerződés 4.3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

4.3. Vállalkozó köteles a tárgyi munkákat elvégezni legkésőbb 31.8.2017. napjáig.

A véghatáridőn belüli teljesítési részhatáridők:

Akkreditációs Központ (jelenlegi szikvízüzem) épületének tervezése, kivitelezése 30.4.2017.

Helyreállítási munkák (teljesítési véghatáridő): 31.8.2017.

Megrendelő előteljesítést elfogad a határidők tekintetében.

2.2. Felek a közöttük 24.11.2016. napján létrejött alapszerződés 5.4.1 pontjának fizetési ütemezésre vonatkozó részét – a végszámlát megelőző részszámla tekintetében – az alábbiak szerint módosítják:

Előlegszámla: az ellenérték 10 %-a erejéig.

1. részszámla: 15 %-ot elérő igazolt teljesítés esetén az ellenérték 15 %-a értékben.

2. részszámla: 30 %-ot elérő igazolt teljesítés esetén az ellenérték további 15 %-a értékben.

3. részszámla: 40 %-ot elérő igazolt teljesítés esetén az ellenérték további 10 %-a értékben.

4. részszámla: 60 %-ot elérő igazolt teljesítés esetén az ellenérték további 20 %-a értékben.

5. részszámla: 85 %-ot elérő igazolt teljesítés esetén az ellenérték további 25 %-a értékben.

végszámla: igazolt 100 %-ot elérő teljesítés esetén a fennmaradó összegre.

Felek a közöttük 24.11.2016. napján létrejött alapszerződés 17.11.2. pontja szerinti költségvetést a jelen szerződés-módosítás mellékletét képező költségvetésre módosítják.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Megrendelő a szerződés mellékletét képező költségvetésben – a kiviteli tervek alapján – az ellenérték változásával nem járó kisebb mértékű átcsoportosítást, pontosítást irányzott elő, melynek eredményeként egyes tételeket elmaradóként jelölt meg, míg helyükre új tételek kerültek. Vállalkozó jelezte továbbá, hogy a munkafázisok tekintetében a helyreállítási feladatokra nem jelölt meg határidőt Megrendelő, ezért azt kérte a szerződésben egyértelműen feltüntetni. Mindezek alapján szerződő felek a kivitelezésre vonatkozó határidő kisebb mértékű módosítását, a helyreállításra vonatkozó határidő egyértelmű megjelölését és ezzel együtt a helyreállítási munkákat megelőző részszámla tényleges teljesítéshez igazodó fizetési ütemezését, valamint a költségvetésben történt átvezetések végrehajtását határozták el, a szerződéses ellenérték változatlanul hagyása mellett.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 349 925 115.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 349 925 115.00 HUF