Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 227208-2017

15/06/2017    S113

Magyarország-Budapest: Egyéb villamos szerelési munka

2017/S 113-227208

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest-Esztergom vasútvonal kiegészítő biztosítóberendezési munkái és kiegészítő tervezése, vállalkozási szerződés keretében.

Hivatkozási szám: V002.11
II.1.2)Fő CPV-kód
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Budapest-Esztergom vasútvonal kiegészítő biztosítóberendezési munkái és kiegészítő tervezése, vállalkozási szerződés keretében.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
45234115 Vasúti jelzések szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Bp – Esztergom vasútvonal kiegészítő biztosítóberendezési munkái és kieg tervezése, vállalkozási szerződés keretében.

Főbb mennyiségek:

— Szükséges szakági tervezési munkák.

— Leányvár, Dorog, Esztergom-Kertváros és Esztergom állomásokon új, D55 típusú, jelfogófüggéses biztosítóberendezés (biztber) létesítése, Tokod elágazás Esztergom-Kertváros hatókörzetébe való bevonása, távvezérlés kiépítése.

— Az országos közforgalmú vasúti pályahálózat részét képező Angyalföld állomáson új elektronikus állomási biztber létesítése, távvezérlés kiépítése.

— A Leányvár – Dorog, Dorog – Esztergom-Kertváros, Esztergom-Kertváros – Esztergom, Esztergom-Kertváros – Tokod és Tokod-elágazás – Tokod, valamint Angyalföld – Angyalföld-elágazás, Angyalföld – Rákosrendező állomásközökre új tengelyszámlálós foglaltságérzékelésű utolérés- és ellenmenetkizáró vonali biztber telepítése.

— Vonali útátjáró biztber illesztése, szükség szerinti átalakítása (6 db).

— Óbuda üzemirányító központban a teljes vonal távkezelésének megvalósítása.

— FOR kapcsolat kiépítése.

— Kábelépítményi munkák.

— Vasúti vonalkábel, erősáramú kábel, optikai kábel építés és szerelés (A legnagyobb egybefüggő hossz 19,67 km.

— Rákosrendező állomás és Északi összekötő híd között, illetve Piliscsaba – Esztergom vonalszakaszon, távlati igényeket is kiszolgáló, új távközlési berendezések telepítése, beleértve korszerű (hangos és vizuális) utastájékoztató berendezések telepítését is.

— Tűz- és vagyonvédelmi munkák.

— Térfigyelő rendszerek kialakítása (peronokon, P+R parkolókban).

— Új, korszerű áramellátó berendezések telepítése biztber és a távközlési rendszerek számára.

— Váltófűtés távvezérlés, valamint egyes váltófűtés kialakítása.

— Konténerek szerelése és telepítése a biztberek részére.

— Épületátalakítási munkák tervezése és kivitelezése.

— Épületvillamossági munkák.

— Klimatizálási munkák.

— Régi biztberek és távközlési berendezések teljes körű elbontása.

— A szállított és telepített berendezések üzembehelyezésével és használatbavételi eljárásával kapcsolatos munkák.

További részletek:

— Piliscsaba (kiz.) – Esztergom (bez.) között új, D55 típusú s biztber tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése.

— Angyalföld állomáson új elektronikus biztber (Óbudáról távvezérelhető) tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése.

— Rákosrendező – Óbuda (kiz.) és Piliscsaba – Esztergom vasútvonalon a távközlési munkák és az utastájékoztató berendezések tervezése, engedélyeztetése kivitelezése.

Villamos állítású váltót vezérlő biztber telepítése:

Angyalföld állomáson: távvezérelt elektronikus biztber létesítése (27+6 [kisiklasztó saru] központi állítású váltó).

Leányvár állomáson: távvezérelt D55 típusú, jelfogófüggéses biztber létesítése (2 központi állítású váltó).

Dorog állomáson: távvezérelt D55, jelfogófüggéses típusú biztber létesítése (22+1 [kisiklasztó saru] központi állítású váltó).

Esztergom-Kertváros állomáson: távvezérelt D55, jelfogófüggéses típusú biztber létesítése (5 központi állítású váltó).

Esztergom állomáson: távvezérelt D55, jelfogófüggéses típusú biztber létesítése (11 központi állítású váltó).

A projekt három szakaszból áll,

Rákosrendező – Újpest hozzávetőlegesen 5 km.

Piliscsaba – Esztergom hozzávetőlegesen 21 km.

Esztergom-Kertváros – Tokod hozzávetőlegesen 5 km.

Összesen ~31 km.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 25
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A szerződés részben (85,000000 %) európai uniós támogatásból (IKOP) és hazai működési költés forrásból (15,000000 %) kerül finanszírozásra. IKOP 3.2.0 15 2016 00005, IKOP 3.1.0 15 2016 00006.

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 096-188381

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
28/04/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: R-Kord Kft.
Postai cím: Fő u. 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 7 651 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosításának dátuma: 2.6.2017.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828592
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148.§-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828592
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/06/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45317000 Egyéb villamos szerelési munka
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
45234115 Vasúti jelzések szerelése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Bp – Esztergom vasútvonal kiegészítő biztosítóberendezési munkái és kieg tervezése, vállalkozási szerződés keretében.

Főbb mennyiségek:

— Szükséges szakági tervezési munkák.

— Leányvár, Dorog, Esztergom-Kertváros és Esztergom állomásokon új, D55 típusú, jelfogófüggéses biztosítóberendezés (biztber) létesítése, Tokod elágazás Esztergom-Kertváros hatókörzetébe való bevonása, távvezérlés kiépítése.

— Az országos közforgalmú vasúti pályahálózat részét képező Angyalföld állomáson új elektronikus állomási biztber létesítése, távvezérlés kiépítése.

— A Leányvár – Dorog, Dorog – Esztergom-Kertváros, Esztergom-Kertváros – Esztergom, Esztergom-Kertváros – Tokod és Tokod-elágazás – Tokod, valamint Angyalföld – Angyalföld-elágazás, Angyalföld – Rákosrendező állomásközökre új tengelyszámlálós foglaltságérzékelésű utolérés- és ellenmenetkizáró vonali biztber telepítése.

— Vonali útátjáró biztber illesztése, szükség szerinti átalakítása (6 db).

— Óbuda üzemirányító központban a teljes vonal távkezelésének megvalósítása.

— FOR kapcsolat kiépítése.

— Kábelépítményi munkák.

— Vasúti vonalkábel, erősáramú kábel, optikai kábel építés és szerelés (A legnagyobb egybefüggő hossz 19,67 km.

— Rákosrendező állomás és Északi összekötő híd között, illetve Piliscsaba – Esztergom vonalszakaszon, távlati igényeket is kiszolgáló, új távközlési berendezések telepítése, beleértve korszerű (hangos és vizuális) utastájékoztató berendezések telepítését is.

— Tűz- és vagyonvédelmi munkák.

— Térfigyelő rendszerek kialakítása (peronokon, P+R parkolókban).

— Új, korszerű áramellátó berendezések telepítése biztber és a távközlési rendszerek számára.

— Váltófűtés távvezérlés, valamint egyes váltófűtés kialakítása.

— Konténerek szerelése és telepítése a biztberek részére.

— Épületátalakítási munkák tervezése és kivitelezése.

— Épületvillamossági munkák.

— Klimatizálási munkák.

— Régi biztberek és távközlési berendezések teljes körű elbontása.

— A szállított és telepített berendezések üzembehelyezésével és használatbavételi eljárásával kapcsolatos munkák.

További részletek:

— Piliscsaba (kiz.) – Esztergom (bez.) között új, D55 típusú s biztber tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése.

— Angyalföld állomáson új elektronikus biztber (Óbudáról távvezérelhető) tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése.

— Rákosrendező – Óbuda (kiz.) és Piliscsaba – Esztergom vasútvonalon a távközlési munkák és az utastájékoztató berendezések tervezése, engedélyeztetése kivitelezése.

Villamos állítású váltót vezérlő biztber telepítése:

Angyalföld állomáson: távvezérelt elektronikus biztber létesítése (27+6 [kisiklasztó saru] központi állítású váltó).

Leányvár állomáson: távvezérelt D55 típusú, jelfogófüggéses biztber létesítése (2 központi állítású váltó).

Dorog állomáson: távvezérelt D55, jelfogófüggéses típusú biztber létesítése (22+1 [kisiklasztó saru] központi állítású váltó).

Esztergom-Kertváros állomáson: távvezérelt D55, jelfogófüggéses típusú biztber létesítése (5 központi állítású váltó).

Esztergom állomáson: távvezérelt D55, jelfogófüggéses típusú biztber létesítése (11 központi állítású váltó).

A projekt három szakaszból áll.

Rákosrendező – Újpest hozzávetőlegesen 5 km.

Piliscsaba – Esztergom hozzávetőlegesen 21 km.

Esztergom-Kertváros – Tokod hozzávetőlegesen 5 km.

Összesen ~31 km.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 25
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 7 651 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: R-Kord Kft.
Postai cím: Fő u. 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Szerződő Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján az alábbiakról állapodnak meg:

1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 10.12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Szerződéses Megállapodásban meghatározott Vállalkozói Díj ellenértékét a Megrendelő, a kifizetésre köteles szervezet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § alapján utalja át a Vállalkozó, illetve az engedményesek által megadott pénzforgalmi számlaszámra.”

2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 10.13. pontja – mint jogszabállyal ellentétes rendelkezés – nem alkalmazandó.

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 11.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétel arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélküli számított ellenértékéből.”

4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 11.8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Vállalkozó vállalja, hogy az Alvállalkozóival/ Közreműködőivel kötött szerződésben megköveteli, hogy a közreműködők/alvállalkozó(k) nem vehetnek igénybe saját teljesítésének 65 %-át meghaladó mértékben további Alvállalkozót/ Közreműködőt.”.

5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 5.1.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Vállalkozó a SZM 5.1.2. pontjában meghatározott szállítói előleget a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. § (2a) bekezdés alapján választása szerint előlegvisszafizetési biztosíték nyújtásával vagy a Korm. rendelet 1. melléklet 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett biztosíték nyújtása nélkül jogosult igényelni.

Amennyiben vállalkozó előleget biztosíték nyújtásával kíván igényelni, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118. § (2a) bekezdés alapján, úgy a Szerződés elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdése vagy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 83. § (1) bekezdés szerinti Előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani.”

6. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozási Szerződéses Megállapodás 8.3.1. pontja – mint jogszabállyal ellentétes rendelkezés – nem alkalmazandó.

„Szállítói előleg igénylése esetén a Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályok alapján, a támogatást nyújtó, a kifizető szervezet előírásai, az Ajánlattételi Dokumentáció rendelkezései szerint Szállítói előleg visszafizetési Biztosítékot nyújtani.”

7. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 8.2.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló Projekt, Szerződés szállítói finanszírozása esetén a kifizetésre kötelezett szervezet az irányadó jogszabályokban – így különösen a Kbt. 135. § (9) bekezdésében és a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdésében és 118/A. §-ban – meghatározott feltételek szerint biztosítja a szállítói előleget. Az igényelhető szállítói előleg összegét a Szerződéses Megállapodás határozza meg.”.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLX. törvény 37. § (1) bekezdésében és az az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 487/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel határoztak felek a Szerződés módosításáról.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 7 651 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 7 651 000 000.00 HUF