Tavarat - 227224-2019

16/05/2019    S94    - - Tavarat - Vapaaehtoista ex ante avoimuutta koskeva ilmoitus - Hankintasopimuksen teko julkaisematta ilmoitusta ennakolta 

Suomi-Turku: Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet

2019/S 094-227224

Vapaaehtoista ennakkoavoimuutta (ex ante) koskeva ilmoitus

Tavarahankinnat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky
0828255-9
PL 52
Turku
20521
Suomi
Puhelin: +358 23130000
Sähköpostiosoite: materiaalitoimi@tyks.fi
NUTS-koodi: FI1C1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://vsshp.fi

I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Miesten inkontinenssiverkko (005) / Suorahankinta

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Miesten inkontinenssiverkon hankinta kaudelle 30.4.2022 asti (+ mahdollinen optio 1v).

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 568 600.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Miesten inkontinenssiverkon hankinta ponnistusinkontinenssin hoitoon kaudelle 30.4.2022 asti (+ mahdollinen optio 1 v).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa
  • Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan
Selitys:

Miesten inkontinenssinauhasta ponnistusinkontinenssin hoitoon on julkaistu sähköisesti Hilma-portaalissa tietopyyntö (nro 2019-004848, 5.3.2019). Vastausten määräaika oli 21.3.2019 klo 14:00 mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin tieto vain yhdestä (1) vaatimukset täyttävästä tuotteesta UpViser Oy:ltä. Edellä mainitusta syyystä vain kyseinen toimittaja voi toteuttaa hankinnan.

IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:

Miesten inkontinenssiverkko (005)

V.2)Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen
V.2.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
10/05/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Upviser Oy
2123858-7
Vantaa
Suomi
NUTS-koodi: FI1B
Tuleva sopimuskumppani/käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen kokonaisarvo: 568 600.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/05/2019