Árubeszerzések - 227268-2017

15/06/2017    S113

Magyarország-Tatabánya: Tömegközlekedési buszok

2017/S 113-227268

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK19595
Postai cím: Győri utca 23.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sagát-Galla Bernadett
E-mail: bernadett.sagat-galla@tszol.hu
Telefon: +36 34316022
Fax: +36 34331410
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tszol.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tszol.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozzetetel.provitalzrt.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Andrássy út 17. II. em. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balog Tímea, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, Lajstromszáma: 00035
E-mail: balog.timea@provitalzrt.hu
Telefon: +36 17961020
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tszol.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tszol.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Postai cím: Andrássy út 17. II. em. 9.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1061
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Balog Tímea, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, Lajstromszáma: 00035
Telefon: +36 17961020
E-mail: balog.timea@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tszol.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.tszol.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Adásvételi szerződés „a tatabányai tömegközlekedés színvonalának és hatékonyságának javítása” projekthez kapcsolódóan összesen 41 db új autóbusz szállítása tekintetében.

II.1.2)Fő CPV-kód
34121100 Tömegközlekedési buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

I. rész: 4 db elektromos hajtású városi midi autóbusz és 4 db töltőoszlopok szállítása, kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt.

II. rész: 23 db Euro 6 dízelmotorral szerelt részben alacsonypadlós városi szóló autóbusz szállítása, a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt.

III. rész: 14 db Euro 6 dízelmotorral szerelt alacsonypadlós városi csuklós autóbusz szállítása, a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt.

A járművek a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti M3 kategóriába tartozó alacsonypadlós és részben alacsonypadlós, városi midi, szóló – és csuklós autóbuszok.

Ajánlatkérő természetesen elfogadja a teljesen alacsonypadlós járműkonstrukciót is.

A járműveknek szállításkor mindenben meg kell felelnie az EU és a magyar jogszabályok – így különösen a többszörösen módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet aktuális előírásainak, valamint a vonatkozó forgalmi ajánlásoknak.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Adásvételi szerződés 4 db új elektromos városi midi autóbusz és töltőoszlopok szállítása tekintetében

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121000 Buszok és távolsági buszok
31158000 Töltőberendezések
79632000 Személyzeti képzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

I. rész: 4 db új elektromos hajtású városi midi autóbusz és 4 db töltőoszlopok szállítása, kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt.

A járművek fő jellemzői:

Hosszúság legfeljebb: 8 000 mm.

Szélesség legfeljebb: 2 550 mm.

Magasság légkondicionáló tetőegységével együtt legfeljebb: 3 200 mm.

Padlómagasság, menetkész állapotban, a mellső híd felett legfeljebb: 400 mm.

Fellépő magassága menetkész állapotban legfeljebb: 340 mm.

Szabad ajtónyílás szélessége legalább: 1 200 mm.

Padlólejtés keresztirányban legfeljebb: 5,0 %.

Padlólejtés hosszirányban legfeljebb: 8,0 %.

Terepszög elől és hátul legalább: 10,0 °.

Belmagasság állóhelyi padlófelületnél legalább: 2 250 mm.

Üzemanyag-felhasználás:

Ajánlattevőnek az ajánlatában szereplő járművekre az ajánlatában meg kell adnia az UITP SORT 2 ciklusban végzett üzemanyag fogyasztás adatait. Az adatokat alátámasztó mérési jegyzőkönyvet az ajánlathoz mellékelni kell.

Az UITP SORT (standardizált közúti teszt) fent megadott ciklusok (2) szerinti fogyasztás mérési jegyzőkönyvet, a 48/2011. (III.30.) Korm. rendelet 4.§ (6) bekezdése értelmében ajánlatkérő, akkor fogadja el, ha azok a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott tüzelőanyag-fogyasztási, szennyezőanyag kibocsátási jellemzők mérésére akkreditált vizsgáló intézmény által végzett mérésen alapulnak. Ajánlattevőnek igazolnia kell továbbá a vizsgáló intézmény akkreditációját hitelt érdemlő módon az ajánlatban, a megjelölt vizsgálatok elvégzésére vonatkozó engedély becsatolásával.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha a mért adatok 100kWh/100km értékeknél magasabbak:

Töltőoszlopok:

Nyertes ajánlattevő feladata járművenként 1-1 darab, azaz összesen 4 db az autóbuszok éjszakai töltéséhez használható töltőoszlop leszállítása, és beüzemelése.

A töltőoszlopok szállítását és beüzemelését, valamint a szükséges mérések, engedélyek beszerzését úgy kell ütemezni, hogy a járművek leszállításának napján a töltést biztosító infrastruktúra rendelkezésre álljon.

A részletes műszaki tartalom a Közbeszerzési Dokumentumban kerül meghatározásra (KD).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Álló- és ülőhelyek száma elektromos hajtású városi midi autóbusznál / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. Üzemanyag-felhasználás / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Adásvételi szerződés 23 db új Euro 6 dízelmotorral szerelt részben alacsonypadlós városi szóló autóbusz szállítása tekintetében.

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121400 Alacsony padlójú buszok
34121000 Buszok és távolsági buszok
79632000 Személyzeti képzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

II. rész: 23 db (20 db maximum 12 000 mm hosszúságú, és 3 db minimum 12 750 mm hosszúságú) Euro 6-os dízelmotorral szerelt részben alacsonypadlós városi szóló autóbusz szállítása, a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt

A járművek fő jellemzői:

„A” kivitel: min.11 500 mm – max.12 000 mm között.

„B” kivitel: min.12 500 mm – max.13 500 mm között.

Szélesség legfeljebb: 2 550 mm.

Magasság légkondicionáló egység nélkül legfeljebb: 3 100 mm.

A járópadló magassága az utasajtóknál (belépő magasság): 380 mm.

A járópadlószint magassága a normál padlómagasságú területen: (maximum) 800 mm.

A második ajtónyílás szélessége minimum 1 100 mm (a kapaszkodók magasságában mérve).

Terepszög elől és hátul legalább: 7 °.

Az utastér belmagassága a járópadló szinttől mérve, a normál padlómagasságú területen: (minimum) 2 000 mm, az alacsonypadlós területen: (minimum) 2 400 mm.

Üzemanyag-felhasználás:

Ajánlattevőnek az ajánlatában szereplő járművekre az ajánlatában meg kell adnia az UITP SORT 1 ciklusban végzett üzemanyag fogyasztás adatait. Az adatokat alátámasztó mérési jegyzőkönyvet az ajánlathoz mellékelni kell. Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha a mért adatok 55 liter / 100 km értékeknél magasabbak.

A részletes műszaki tartalom a Közbeszerzési Dokumentumban kerül meghatározásra (KD).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Álló- és ülőhelyek száma Euro 6 dízelmotorral szerelt részben alacsonypadlós városi szóló autóbusznál / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 2.1. Álló- és ülőhelyek száma a 20 db (maximum 12 000 mm hosszúságú) Euro 6 dízelmotorral szerelt részben alacsonypadlós városi szóló autóbusznál / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.2. Álló- és ülőhelyek száma a 3 db (minimum 12 750 mm hosszúságú) Euro 6 dízelmotorral szerelt részben alacsonypadlós városi szóló autóbusznál / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Üzemanyag-felhasználás / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Adásvételi szerződés 14 db új Euro 6 dízelmotorral szerelt alacsonypadlós városi csuklós autóbusz szállítása tekintetében

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121400 Alacsony padlójú buszok
34121200 Csuklós buszok
34121000 Buszok és távolsági buszok
79632000 Személyzeti képzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

III. rész:: 14 db Euro 6 dízelmotorral szerelt alacsonypadlós városi csuklós autóbusz szállítás

A járművek fő jellemzői:

Hosszúság legfeljebb: 18 750 mm.

Szélesség legfeljebb: 2 550 mm.

Magasság légkondicionáló berendezés nélkül legfeljebb: 3 200 mm.

Padlómagasság a mellső híd felett legfeljebb: 415 mm.

Padlómagasság a hátsó híd felett legfeljebb: 460 mm, alacsony belépésű kivitel esetén a járópadlószint magassága a normál padlómagasságú területen: (maximum) 800 mm; 460, mm/800 mm.

Fellépő magassága legfeljebb: 340 mm.

Ajtónyílás szélessége legalább: 1 200 mm.

Padlólejtés keresztirányban legfeljebb: 5 % .

Padlólejtés hosszirányban legfeljebb: 8 %.

Terepszög elől és hátul legalább: 7 °.

Belmagasság állóhelyi padlófelületnél legalább: 2 350 mm.

Üzemanyag-felhasználás:

Ajánlattevőnek az ajánlatában szereplő járművekre az ajánlatában meg kell adnia az UITP SORT 1 ciklusban végzett üzemanyag fogyasztás adatait. Az adatokat alátámasztó mérési jegyzőkönyvet az ajánlathoz mellékelni kell.

Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, ha a mért adatok a 64 liter / 100 km értékeknél magasabbak.

A részletes műszaki tartalom a Közbeszerzési Dokumentumban kerül meghatározásra (KD).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Álló- és ülőhelyek száma Euro 6-os dízelmotorral szerelt alacsonypadlós városi csuklós autóbusznál / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. Üzemanyag-felhasználás / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 6
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.

Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Kr.”) 8. §, 10.§, valamint 12-14. § és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Hatóság útmutatót ad ki a 8-11. §-ban hivatkozott, a Magyarországon, valamint az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról, valamint a Kbt. 187. § (10) bekezdése szerinti útmutató mellett a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) alpontjában foglalt nemzetközi szervezetek tagállamainak és egyezmények részeseinek listáját is közzéteszi honlapján és biztosítja annak folyamatos elérhetőségét.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bek.-ben foglaltak alapján ajánlattevő köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlattevőnek a formanyomtatvány IV. részében elegendő a megfelelésről nyilatkoznia.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

P/1.

A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek.-ének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző teljes utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet 1 évnek tekintve).

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bek.-e szerint, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek.-ének c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bek.-e szerint azokban az esetekben, amelyekben a rendelet 28.§-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a meghatározott igazolási módok helyett.

A Kbt. 65. § (7) bek.-e alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bek.-e alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A Kbt. 65. § (8) bek.-e alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1.

Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgyából (autóbusz szállítása) származó nettó árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el:

Az I. rész esetén: nettó 375 000 000 HUF;

Az II. rész esetén: nettó 800 000 000 HUF;

Az III. rész esetén: nettó 650 000 000 HUF.

Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy elegendő az érintett legmagasabb értékű árbevételi előírásnak megfelelnie.

A Kbt. 65. § (6) bek.-e alapján a P/1. pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük 1 felel meg.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi: első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69.§ (4) szerinti bírálat körében kerül sor.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bek.-ében foglaltak alapján az ajánlattevő köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlattevőnek a formanyomtatvány IV. részében elegendő a megfelelésről nyilatkoznia.

A benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmasságukat.

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1

A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben (36 hónap) befejezett, legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (autóbusz szállítása) szállításainak ismertetése a 321/2015. Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolás;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolás vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatának csatolása szükséges.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése,

— a szállítás tárgya,

— a szállítás mennyisége,

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített:

# az eljárás I. része esetén: összességében legalább 2 db autóbusz szállítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal;

# az eljárás II. része esetén: összességében legalább 12 db autóbusz szállítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal;

# az eljárás III. része esetén: összességében legalább 7 db autóbusz szállítására vonatkozó referenciával vagy referenciákkal.

Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy elegendő az érintett legmagasabb mértékű referencia előírásnak megfelelnie.

Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bek. b) pontjában, illetve a 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el.

Ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy három év teljesítéseinek igazolását írja elő, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Nyertes ajánlattevő kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.

Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér és meghiúsulási kötbér a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint kerül alkalmazásra (szerződéstervezet tartalmazza).

Nyertes ajánlattevő számlát az alábbiak alapján nyújthat be:

Valamennyi rész esetében külön-külön: ajánlattevő buszonként 1 db résszámlára jogosult.

Ajánlatkérő előleg igénybevételét biztosítja (30 %).

A kifizetés során a Kbt. 135.§(1), (5), (6); Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.; Ptk.6:155.§ irányadók.

A Szerződés a 2003. évi XCII. tv. 36/A. § hatálya alá esik.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/07/2017
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/07/2017
Helyi idő: 11:00
Hely:

Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1061 Budapest, Andrássy út 17. II. em. 9.).

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1) Az ajánlat formai követelményeire a dokumentáció (KD) előírásait kell alkalmazni.

2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek. eredetiben, és (4) bek. foglal. megfelelő nyilatkozatát.

3) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

4) A Kbt. 66. § (5) bek. alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68.§ (4) bek. szerinti összes adatot.

5) Hiánypótlás a Kbt. 71. § szak. foglaltak alapján, azzal, hogy a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.

6) A KD az ajánlattételi határidő lejártáig korlátlanul, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen hozzáférhetőek az alábbi elektronikus elérhetőségen: http://kozzetetel.provitalzrt.hu fül alatt. A KD-t ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.

7) A felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint a 321/2015. (X. 30.) Kr. az irányadóak.

8) A felhívásban előírt biztosítékokról az ajánlatban a Kbt. 134.§ (5) bek.-nek megfelelően nyilatkoznia kell.

9) Ajánlatkérő a jelen eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti (külön-külön:I. rész: 5 000 000 HUF, II. és III. rész: 10 000 000 HUF), amely teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek. foglaltak szerint átutalással (10300002-40005102-00003285. sz. bankszámlára), feltétel nélküli, visszavonhatatlan, bank vagy biztosító által vállalt garanciával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvénnyel a KD-ben rögzítettek szerint.

10) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az előírt alkalmasság feltételeit és igazolását a Kr. 28.§ (3) bekezdéséhez képest szigorúbban határozta meg.

11) Kbt. 65. § (7) bek. szerint az előírt alkalmassági köv.-nek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (a Kbt. 65. § (9) bek. szerinti esetekben).

12) Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb (legjobb érték-arány) ajánlat értékelési szempontot alkalmazza a dokumentációban részletezettek szerint. Alsó és felső határa: 1-10 pont; 1. és a 3. ért.: fordított arányosítás m.; 2. ért.: egyenes arányosítás a KD I. 13. szerint.

13) A dokumentációban (KD) Ajánlatkérő további tájékoztatást nyújt.

14) Ajánlatkérő sem az önálló, sem a közös ajánlattevők tekintetében nem teszi lehetővé (kizárja) a szerződés teljesítése érdekében gazdasági társaság, illetve jogi személy (projekttársaság) létrehozását.

15) Jótállás: 12 hónap, kezdete az Ajánlatkérő által igazolt sikeres átadás-átvétel lezárulta.

16) Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Ha a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni, úgy azt eredeti pld. kell becsatolni az ajánlatban.

17) A IV.2.6) pont: az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napban értendő.

18) A kifizetések esetén az átlátható szervezeti minőség vonatkozásában az alábbi szabályok is megfelelően alkalmazandók: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 41.§ (6) bek., a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3.§(1) bek. 1. alpont.

19) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontjában foglalt rendelkezéseket.

20) A T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. az eljárást a Kbt. 29.§ (1) bek. alapján a T-Busz Kft. (2800 Tatabánya, Győri út 23.) nevében folytatja le.

21) Ajánlatkérő a Modern Városok Program keretében megítélt kormányzati támogatásból kívánja – mind a 3 rész vonatkozásában – az ellenszolgáltatást fedezni, amely tekintetében a Támogatási Szerződés aláírására még nem került sor.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/06/2017