Palvelut - 227435-2019

16/05/2019    S94    - - Palvelut - hankintailmoitus - Kilpailukykyinen käsittävä neuvottelu 

Suomi-Rovaniemi: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2019/S 094-227435

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
LapIT Oy
1637268-5
Rantavitikantie 33
Rovaniemi
96300
Suomi
Yhteyshenkilö: Janne Perälä
Sähköpostiosoite: janne.perala@lapit.fi
NUTS-koodi: FI1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.lapit.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/lapit
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/lapit?id=237144&tpk=c97a3283-c5f3-4b05-aede-7c89cef8e04d
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: julkisomisteinen yhtiö, joka toimii hankintayksikkönä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Integraatioalusta sekä siihen liittyvät ylläpitopalvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankintayksikkönä tässä hankintalain mukaisessa hankinnassa on LapIt Oy. Hankittavia palveluja voivat käyttää myös kaikki LapIT:n asiakkaat. LapIt:n asiakkuus on hankintalain mukaisesti rajattu omistajiin ja inhouse-yhtiölle sallittuun vähäiseen myyntiin muille. Asiakkaitamme ovat pääosin kuntasektorin, julkishallinnon ja terveydenhuollon organisaatiot. Toimitamme pääasiassa kapasiteetti- ja peruskäyttäjäpalveluita. Rakennamme omistajillemme onnellisen ja huolettoman IT-arjen. Olemme läsnä asiakkaidemme luona ja puhumme samaa kieltä. Hankinnan taustalla on asiakkaidemme tarve kehittää entistä monipuolisempia järjestelmäintergraatioita. Tästä tulee tarve saada integraatioalusta nykyistä laajempaan käyttöön ja samalla varmistaa integraatioasiantuntijaresurssien riittävyys.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
Pääasiallinen suorituspaikka:

LapIT:n konesalitoiminnot sijaitsevat fyysisesti Rovaniemellä.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan taustalla ovat LapIT:n omat ja sen asiakkaiden integraatiotarpeet ja niiden toteuttaminen yhdenmukaisella ja hyvin hallitulla tavalla. LapIT:n tavoitteena on ottaa käyttöön integraatioiden kehittämistä ja ylläpitoa palveleva Integraatioalusta sekä hankkia myös integraatiotalustan ylläpitoon liittyvät palvelut. Tämän lisäksi LapIT tulee hankkimaan integraatioalustan tarjoajalta asiantuntijatyötä erillisinä toimeksiantoina asiakkaidensa integraatioprojekteihin. Hyödyntämällä integraatioalustaa ja sen palveluita LapIT tulee tarjoamaan integraatiopalveluita myös omille asiakkailleen. Nykyinen integraatioalusta perustuu Frends ja Ensemble, Siirinet (tiedostojen siirto) integraatioalustoihin. Tulevan integraatiopalvelun piiriin kuuluu tällä hetkellä noin seitsemän (7) kpl sisäistä liiketoiminta prosessia (Frends). Nämä liiketoimintaprosessit tulee integroida uuteen ratkaisuun. LapIT:n palvelualustalta tullaan toteuttamaan integraatioita myös mm. Kansaneläkelaitoksen KanTa-palveluun.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/10/2019
päättymispäivä: 30/09/2022
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimus on voimassa kolme (3) vuotta ja sen jälkeen toistaiseksi. Asiakas voi irtisanoa sopimuksen kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla ja tarjoaja kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla.

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu vähimmäismäärä: 3
enimmäismäärä: 6
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Hankintayksikkö valitsee sopivimmat neuvottelukumppanit osallistumishakemusten perusteella, joille toimitetaan varsinainen tarjouspyyntö.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Pelkän alustan ja sen ylläpitotyön lisäksi hankintayksikkö voi hankkia valitulta toimittajalta konsultointi- ja tukitöitä sekä tarvittaessa ohjelmistokehitystöitä rajapintatoimintoihin.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Alustavat vaatimukset ja tarjoajaehdokkaisen kelpoisuusehdot on kuvattu liitteenä olevissa tiedostoissa. Tarjouspyynnön lopulliset ehdot sekä tämän osallistumispyynnön liitteenä olevassa alustavassa tarjouspyynnössä olevat liiteviittaukset toimitetaan varsinaisessa tarjouspyynnössä, joka julkaistaan myöhemmin vain neuvotteluihin valituille toimittajaehdokkaille.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tehtävä toimitussopimus ei sulje pois hankintayksikön mahdollisuutta ostaa samaa palvelua joltain muulta palveluntuottajalta.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Tarjousperusteinen neuvottelumenettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.5)Tietoa neuvotteluista
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 14/06/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/05/2019