Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 227489-2018

29/05/2018    S100

Lucembursko-Lucemburk: Podpora externích uživatelů Eurostatu

2018/S 100-227489

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Eurostat
Poštovní adresa: Bâtiment Ariane 00/B063 Tri central — route d'Esch, 400
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 2920
Země: Lucembursko
E-mail: ESTAT-Call-for-tenders-directorate-B@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/eurostat
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3343
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3343
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Statistika

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Podpora externích uživatelů Eurostatu

Spisové číslo: ESTAT/B/2018/005
II.1.2)Hlavní kód CPV
79330000 Statistické služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Tato výzva k účasti v nabídkovém řízení se vztahuje na podporu externích uživatelů Eurostatu v případě následujících položek:

položka č. 1: pomoc Eurostatu při vyřizování žádostí uživatelů ve španělštině;

položka č. 2: pomoc Eurostatu při vyřizování žádostí uživatelů v němčině;

položka č. 3: pomoc Eurostatu při vyřizování žádostí uživatelů v angličtině;

položka č. 4: pomoc Eurostatu při vyřizování žádostí uživatelů ve francouzštině;

položka č. 5: ústřední uživatelská podpora.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 1 840 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro Maximální počet částí: 5
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Pomoc Eurostatu při vyřizování žádostí uživatelů ve španělštině

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79330000 Statistické služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Popis zakázky:

Objem celkového trhu se odhaduje na 3 200 žádostí za maximální dobu trvání zakázky (48 měsíců).

Vzdělávací kurzy pro uživatele budou realizovány každoročně, což se bude rovnat 20 uživatelským kurzům v průběhu maximální doby trvání zakázky (48 měsíců).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 180 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Tato rámcová smlouva bude mít počáteční dobu platnosti v délce 1 roku od data podpisu a bude skýtat možnost až trojího prodloužení, vždy o další období v trvání 1 roku (s maximální dobou trvání: 4 roky).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Pomoc Eurostatu při vyřizování žádostí uživatelů v němčině

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79330000 Statistické služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Popis zakázky:

Objem celkového trhu se odhaduje na 8 000 žádostí za maximální dobu trvání zakázky (48 měsíců).

Vzdělávací kurzy pro uživatele budou realizovány každoročně, což se bude rovnat 20 uživatelským kurzům v průběhu maximální doby trvání zakázky (48 měsíců).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 420 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Tato rámcová smlouva bude mít počáteční dobu platnosti v délce 1 roku od data podpisu a bude skýtat možnost až trojího prodloužení, vždy o další období v trvání 1 roku (s maximální dobou trvání: 4 roky).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Pomoc Eurostatu při vyřizování žádostí uživatelů v angličtině

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79330000 Statistické služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Popis zakázky:

Objem celkového trhu se odhaduje na 12 000 žádostí za maximální dobu trvání zakázky (48 měsíců).

Vzdělávací kurzy pro uživatele budou realizovány každoročně, což se bude rovnat 20 uživatelským kurzům v průběhu maximální doby trvání zakázky (48 měsíců).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 620 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Tato rámcová smlouva bude mít počáteční dobu platnosti v délce 1 roku od data podpisu a bude skýtat možnost až trojího prodloužení, vždy o další období v trvání 1 roku (s maximální dobou trvání: 4 roky).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Pomoc Eurostatu při vyřizování žádostí uživatelů ve francouzštině

Část č.: 4
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79330000 Statistické služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Popis zakázky:

Objem celkového trhu se odhaduje na 4 000 žádostí za maximální dobu trvání zakázky (48 měsíců).

Vzdělávací kurzy pro uživatele budou realizovány každoročně, což se bude rovnat 20 uživatelským kurzům v průběhu maximální doby trvání zakázky (48 měsíců).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 220 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Tato rámcová smlouva bude mít počáteční dobu platnosti v délce 1 roku od data podpisu a bude skýtat možnost až trojího prodloužení, vždy o další období v trvání 1 roku (s maximální dobou trvání: 4 roky).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Ústřední uživatelská podpora

Část č.: 5
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79330000 Statistické služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Popis zakázky:

Objem zakázky se odhaduje na 245 člověkodnů za rok trvání zakázky, což se rovná 980 člověkodnům za maximální dobu trvání zakázky (4 roky).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Tato rámcová smlouva bude mít počáteční dobu platnosti v délce 1 roku od data podpisu a bude skýtat možnost až trojího prodloužení, vždy o další období v trvání 1 roku (s maximální dobou trvání: 4 roky).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 29/06/2018
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 12 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 02/07/2018
Místní čas: 10:00
Místo:

Eurostat, Room B3/464, Joseph Bech Building, Rue Alphonse Weicker, 5, L-2721 Luxembourg (Kirchberg).

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou účastnit nanejvýš 2 zástupci každého uchazeče.

Společnosti, které se chtějí zúčastnit, žádáme, aby oznámily svůj záměr zasláním e-mailu na adresu elektronické pošty uvedenou v oddíle I.1 alespoň 48 hodin předem. Toto sdělení musí být podepsáno oprávněným úředníkem uchazeče a musí uvádět jméno osoby, která se zúčastní otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
Budou přijímány elektronické faktury
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
17/05/2018