Dienstleistungen - 227497-2022

29/04/2022    S84

Belgien-Brüssel: Architekturentwurf

2022/S 084-227497

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 075-202467)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Algemene Technische Ondersteuning
Nationale Identifikationsnummer: 0316.380.841_17432
Postanschrift: Koning AlbertII-laan 20, bus 6
Ort: Brussel
NUTS-Code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postleitzahl: 1000
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): Ingelberts Yanis
E-Mail: ato@mow.vlaanderen.be
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://departement-mow.vlaanderen.be/nl/afdelingen/algemene-technische-ondersteuning
Adresse des Beschafferprofils: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=443092

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Raamovereenkomst voor studieopdrachten van PPS-projecten i.h.k.v. infrastructuurwerken van het beleidsdomein DMOW

Referenznummer der Bekanntmachung: ATO-ATO_2022_01-F02_1
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71220000 Architekturentwurf
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

De opdracht heeft betrekking op dienstverlening voor de realisatie van verkeersinfrastructuur

middels (hoofdzakelijk) publiek-private samenwerking (DBFM-contracten). De private partner staat

hierbij in voor de realisatie en het ter beschikking stellen van de infrastructuur gedurende 30 jaar.

De opdracht omvat onder meer de dienstverlening voor (i) een programma voor het vervangen van

een 40-tal bruggen door nieuwe kunstwerken, en (ii) een project voor de herinrichting van de knoop

Mechelen – Noord.

Het eerste project gaat over de vernieuwing van een 40-tal bruggen met een geraamde bouwkost

van 300 miljoen Euro. De bruggen zijn in slechte toestand en prioritair aan vervanging toe. Ze liggen

verspreid over Vlaanderen en over twee beheerders : AWV en DVW. Het doel is om de kunstwerken

tegen 2030 te vervangen middels één of twee DBFM-projecten.

Het tweede project betreft de optimalisatie van de knoop Mechelen-Noord met een geraamde

bouwkost van 300 miljoen Euro. De capaciteit van de knoop Mechelen-Noord moet verhoogd

worden om de afwikkelingskwaliteit van de E19 met haar op- en afritten, de N16, de R6 en het

bedrijventerrein Mechelen-Noord te bewerkstelligen. Een bijkomende westelijke dragende

verkeersstructuur tussen de knopen Mechelen-Noord en Mechelen–Zuid moet de westelijke Vesten

ontlasten en stedelijke ontwikkelingen in de westrand van Mechelen dragen.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
25/04/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 075-202467

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Anstatt:
Tag: 12/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Anstatt:
Tag: 12/05/2022
Ortszeit: 10:00
muss es heißen:
Tag: 23/05/2022
Ortszeit: 11:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Beste,

De indieningsdatum werd aangepast naar 23/05/2022 11:00 voor indiening van offertes.

Met vriendelijke groeten

Xperta Contracten