Dienstleistungen - 227615-2019

16/05/2019    S94    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Schweden-Stockholm: Alarmsysteme

2019/S 094-227615

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Stockholms stad, Serviceförvaltningen
212000-0142
Box 7005
Stockholm
121 07
Schweden
Kontaktstelle(n): Ulf Johansson
E-Mail: ulf.johansson@stockholm.se
NUTS-Code: SE110

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.stockholm.se

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Trygghetsskapande teknik

Referenznummer der Bekanntmachung: 2.2.2.-026-2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
35121700
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Stockholms Stad Kungsholmens stadsdelsnämnd inbjuder Er att inkomma med anbud avseende trygghetsskapande teknik till servicehus och vård- och omsorgsboenden (särskilt boende) enligt de förutsättningar som anges i denna anbudsinbjudan med tillhörande upphandlingsdokument.

Uppdraget omfattar installation av trygghetsskapande teknik och service- och underhållsavtal till 1 279 lägenheter fördelat på 12 servicehus och vård- och omsorgsboende (både demens- och omvårdnadsboende) AvtalsperiodAvtalstiden är fr.o.m. 2019-05-01 eller så snart avtal kan tecknas t.o.m. 2023-04-30. Avtalet kan förlängas på samma villkor i 2+1+1år. Anbudstidens utgång

Anbudet ska vara serviceförvaltningen tillhanda senast 2019-03-04.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara bindande i 6 månader efter sista anbudsdag.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 5 588 815.00 SEK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45312000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SE110
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Inledning

Stockholms Stad Kungsholmens stadsdelsnämnd inbjuder Er att inkomma med anbud avseende trygghetsskapande teknik till servicehus och vård- och omsorgsboenden (särskilt boende) enligt de förutsättningar som anges i denna anbudsinbjudan med tillhörande upphandlingsdokument. Upphandlingen administreras av stadens serviceförvaltning.

Uppdraget

Uppdraget omfattar installation av trygghetsskapande teknik och service- och underhållsavtal till 1 279 lägenheter fördelat på 12 servicehus och vård- och omsorgsboende (både demens- och omvårdnadsboende) inom Bromma, Farsta, Hägersten-Liljeholmen, Kungsholmen och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnder. Av Bilagorna Matris volymer för respektive stadsdelsnämnd framgår boendenas namn. I fastigheterna ska installeras trygghetsskapande teknik som medger att brukarna kan påkalla hjälp från personal.

Edö vård och omsorgsboende, Farsta stadsdelsnämnd, byggs om. Ombyggnaden ska vara genomförd under 2019. Installation kan påbörjas tidigast under tredje kvartalet 2019.

Uppdraget avser projektering, leverans, installation, driftsättning och funktionsprovning av ett komplett och fullt fungerande trygghetsskapande teknik med tillhörande larmutrustning, teknik, programvara och tillbehör till angivna boenden inom angivna stadsdelsnämnder. Alla behövliga arbeten, material och leveranser för trygghetslarmsystemets iordningsställande i fullt färdigt och fullt fungerande trygghetslarmsystem ingår.

Uppdraget omfattar även service och underhåll av installerat system och funktioner.

Byggnadernas planlösning och utformning framgår av bifogade ritningar. Närmare beskrivning av respektive boende, se Bilaga Matris volymer.

Funktionsbeskrivning i detta underlag beskriver funktionskraven för den trygghetsskapande tekniken.

Avtalsperiod

Avtalstiden är fr.o.m. 2019-05-01 eller så snart avtal kan tecknas t.o.m. 2023-04-30.

Om parterna är överens kan avtalet förlängas på samma villkor i 2+1+1år. Överenskommelse om förlängning ska vara skriftlig och träffas senast sex månader före avtalstiden utgång.

Anbudstidens utgång

Den upphandlande myndigheten har inte möjlighet att pröva ett anbud som inkommer för sent.

Anbudet ska vara serviceförvaltningen tillhanda senast 2019-03-04.

Anbudets giltighetstid

Anbudet ska vara bindande i 6 månader efter sista anbudsdag.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 023-050569
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Tunstall AB
556135-1197
Box 9028
Malmö
200 39
Schweden
E-Mail: lina.akesson@tunstallnordic.com
NUTS-Code: SE1
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 588 815.00 SEK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Förvaltningsrätten
Stockholm
Schweden
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019