Služby - 227762-2014

TINázovBelgicko-Brusel: Komplexné hodnotenie súčasnej situácie v oblasti odpadového hospodárstva v juhovýchodnej Európe a budúce vyhliadky pre tento sektor vrátane možností regionálnej spolupráce v recyklovaní elektrického a elektronického odpadu
NDČíslo zverejnenia oznámenia227762-2014
PDDátum uverejnenia08/07/2014
OJČíslo vydania série S úradného vestníka128
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska komisia, Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie, ENV. SRD.2 – Financie
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚEurópska komisia
DSDokument bol zaslaný26/06/2014
DTLehota na predloženie01/09/2014
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)90700000 - Environmentálne služby
IAInternetová adresa (URL)http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
DIPrávny základKlasická smernica 2004/18/ES