Dienstleistungen - 227850-2019

16/05/2019    S94    Tjänster - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-Piteå: Motorfordon

2019/S 094-227850

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Piteå kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2759
Postadress: Svartuddsvägen 1
Ort: Piteå
Nuts-kod: SE332
Postnummer: 941 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Östen Granberg
E-post: osten.granberg@pitea.se

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.pitea.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Hyra av fordon, korttids och säsongshyra

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
34100000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar kommunens huvudsakliga behov av korttidshyra av personbilar, minibussar och lätt lastbil med skåp och bakgavellyft samt säsongshyra av transportfordon.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 2 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34100000
60170000
60171000
60181000
60183000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE332
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar kommunens huvudsakliga behov av korttidshyra av personbilar, minibussar och lätt lastbil med skåp och bakgavellyft samt säsongshyra av transportfordon.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: ja
Beskriv optionen:

Med möjlighet för Piteå kommun att förlänga avtalet med 12 månader

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 230-525896
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Hyra av fordon, korttids och säsongshyra

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/05/2019
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Hyrbilskonsult i Luleå AB
Nationellt registreringsnummer: 556272-8047
Postadress: Fabriksvägen 3
Ort: Luleå
Nuts-kod: SE332
Postnummer: 972 54
Land: Sverige
E-post: jocke@xentus.nu
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 2 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Luleå
Postadress: Skeppsbrogatan 43
Ort: Luleå
Postnummer: 972 31
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenilulea@dom.se
Telefon: +46 920295490
Fax: +46 920220459

Internetadress: www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/05/2019