Palvelut - 227958-2019

16/05/2019    S94    - - Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Jätteisiin liittyvät palvelut

2019/S 094-227958

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Eduskunnan kanslia
0245977-1
Eduskuntakatu 4, Eduskunta
Helsinki
00102
Suomi
Yhteyshenkilö: Ilona Nokela
Puhelin: +358 94321
Sähköpostiosoite: kirjaamo@eduskunta.fi
Faksi: +358 94322274
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.eduskunta.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Eduskuntakiinteistöjen jätehuoltopalvelut 2019-

Viitenumero: 45/23/2018
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90500000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinta koskee eduskunnan kiinteistöjen jätehuoltopalveluja: eri jätelajien keräilyä ja kuljetusta käsittelypaikoille, jätteen käsittelyä ja näihin liittyviä muita palveluita.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 230 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B
Pääasiallinen suorituspaikka:

Eduskuntakiinteistöt

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee eduskunnan kiinteistöjen jätehuoltopalveluja:

- seuraavien jätelajien keräilyä ja kuljetusta käsittelypaikoille: biojäte, energiajäte, sekajäte, paperi- ja pahvijäte, rakennusjätteet ja tietyt vaaralliset jätteet

- ko. jätteiden käsittelyä hyväksytyillä käsittelypaikoilla

- tiettyjen jäteastioiden vuokrausta

- jätehuoltoon liittyviä suunnittelu- ja koulutuspalveluita.

Hankinnan sisältöä on tarkemmin selostettu tarjouspyynnön liitteenä olevassa Hankintaohjelmassa ja sen liitteissä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 30
Hinta - Painotus: 70
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Kahden (2) vuoden optio.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 002-002005
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Eduskuntakiinteistöjen jätehuoltopalvelut 2019-

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
14/05/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 4
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 4
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Urbaser Oy
2230771-6
Hyttitie 3
Helsinki
00700
Suomi
NUTS-koodi: FI1B1
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 230 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/05/2019