Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 228029-2021

07/05/2021    S89

România-Constanța: Produse farmaceutice

2021/S 089-228029

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța
Număr naţional de înregistrare: 16762887
Adresă: Str. Decebal nr. 22
Localitate: Constanța
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Cod poștal: 900665
Țară: România
Persoană de contact: Barda Nicoleta
E-mail: achizitii@dgaspc-ct.ro
Telefon: +40 241480851
Fax: +40 241694137
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.dgaspc-ct.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100119098
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Agenție/birou regional sau local
I.5)Activitate principală
Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru furnizare produse farmaceutice, respectiv medicamente și consumabile medicale

Număr de referinţă: 16762887_2021_PAAPD1171226
II.1.2)Cod CPV principal
33600000 Produse farmaceutice
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul prezentei achiziții este reprezentat de achiziționarea de produse farmaceutice, respectiv furnizare de medicamente și consumabile medicale necesare beneficiarilor din unitățile de asistență socială și protecția copilului aflate în subordinea DGASPC Constanța, în vederea oferirii unor servicii sociale de calitate în conformitate cu standardele în vigoare.

— Lot 1: „Antiinfecțioase generale de uz sistemic”;

— Lot 2: „Diverse medicamente”;

— Lot 3: „Medicamente pentru sistemul genito-urinar și hormoni”;

— Lot 4: „Consumabile medicale”;

— Lot 5: „Medicamente pentru sânge, organele hematopoietice și sistemul cardiovascular”;

— Lot 6: „Medicamente pentru sistemul nervos”;

— Lot 7: „Medicamente pentru sistemul respirator”;

— Lot 8: „Medicamente pentru tractul digestiv și metabolism”;

— Lot 9: „Medicamente utilizate în dermatologie”.

Furnizarea de produse farmaceutice, respectiv medicamente și consumabile medicale este benefică pentru beneficiarii DGASPC Constanța, deoarece se asigură respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare Legii nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale și ale Legii nr. 448/2006, republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Prin atribuirea produselor farmaceutice (medicamentelor), autoritatea contractantă urmărește încheierea unui acord-cadru de furnizare și a contractelor subsecvente asociate, în vederea tratării beneficiarilor din centrele aferente DGASPC Constanța situate atât în municipiul cât și în județul Constanța. Durata acordului-cadru de furnizare medicamente este de 12 luni.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 079 902.49 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 9
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 9
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Medicamente pentru sistemul respirator

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33670000 Medicamente pentru sistemul respirator
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

La centrele D.G.A.S.P.C Constanta situate atat in municipiul cat si in judetul Constanta

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare medicamente pentru sistemul respirator, la centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Constanța, conform solicitărilor prevăzute în cadrul caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 35 113.95 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

În măsura în care DGASPC Constanța va deschide noi centre și în funcție de resursele bugetare suplimentare care pot fi identificate în timpul implementării contractului, autoritatea contractantă va suplimenta valoarea contractului, în conformitate cu prevederile art. 221 alin. 1 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Frecvența atribuirii contractelor subsecvente, în cazul utilizării acordului cadru: Contractele subsecvente se vor încheia la 4 luni în funcție de necesități și în raport de fondurile bugetare alocate. Estimarea cantităților minime și maxime aferente acordului cadru se regăsesc în caietul de sarcini.

Cantitățile sunt estimative, având rol informativ, cantitățile e... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Medicamente pentru tractul digestiv si metabolism

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33610000 Medicamente pentru tractul digestiv şi metabolism
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

La centrele D.G.A.S.P.C Constanta situate atat in municipiul cat si in judetul Constanta

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare medicamente pentru tractul digestiv si metabolism, la centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Constanța, conform solicitărilor prevăzute în cadrul caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 209 567.30 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractele subsecvente se vor încheia la 4 luni în funcție de necesități și în raport de fondurile bugetare alocate. Estimarea cantităților minime și maxime aferente acordului cadru se regăsesc în caietul de sarcini

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

În măsura în care DGASPC Constanța va deschide noi centre și în funcție de resursele bugetare suplimentare care pot fi identificate în timpul implementării contractului, autoritatea contractantă va suplimenta valoarea contractului, în conformitate cu prevederile art. 221 alin. 1 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Frecvența atribuirii contractelor subsecvente, în cazul utilizării acordului cadru: Contractele subsecvente se vor încheia la 4 luni în funcție de necesități și în raport de fondurile bugetare alocate. Estimarea cantităților minime și maxime aferente acordului cadru se regăsesc în caietul de sarcini.

Cantitățile sunt estimative, având rol informativ, cantitățile e... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Medicamente pentru sange; organele hematopoietice si sistemul cardiovascular

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33620000 Medicamente pentru sânge, pentru organele hematopoietice şi pentru sistemul cardiovascular
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

La centrele D.G.A.S.P.C Constanta situate atat in municipiul cat si in judetul Constanta

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare Medicamente pentru sange; organele hematopoietice si sistemul cardiovascular la centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Constanța, conform solicitărilor prevăzute în cadrul caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 100 452.75 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractele subsecvente se vor încheia la 4 luni în funcție de necesități și în raport de fondurile bugetare alocate. Estimarea cantităților minime și maxime aferente acordului cadru se regăsesc în caietul de sarcini

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

În măsura în care DGASPC Constanța va deschide noi centre și în funcție de resursele bugetare suplimentare care pot fi identificate în timpul implementării contractului, autoritatea contractantă va suplimenta valoarea contractului, în conformitate cu prevederile art. 221 alin. 1 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Frecvența atribuirii contractelor subsecvente, în cazul utilizării acordului cadru: Contractele subsecvente se vor încheia la 4 luni în funcție de necesități și în raport de fondurile bugetare alocate. Estimarea cantităților minime și maxime aferente acordului cadru se regăsesc în caietul de sarcini.

Cantitățile sunt estimative, având rol informativ, cantitățile e... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Consumabile medicale

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33140000 Consumabile medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

La centrele D.G.A.S.P.C Constanta situate atat in municipiul cat si in judetul Constanta

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare consumabile medicale la centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Constanța, conform solicitărilor prevăzute în cadrul caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 167 719.27 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractele subsecvente se vor încheia la 4 luni în funcție de necesități și în raport de fondurile bugetare alocate. Estimarea cantităților minime și maxime aferente acordului cadru se regăsesc în caietul de sarcini

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

În măsura în care DGASPC Constanța va deschide noi centre și în funcție de resursele bugetare suplimentare care pot fi identificate în timpul implementării contractului, autoritatea contractantă va suplimenta valoarea contractului, în conformitate cu prevederile art. 221 alin. 1 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Frecvența atribuirii contractelor subsecvente, în cazul utilizării acordului cadru: Contractele subsecvente se vor încheia la 4 luni în funcție de necesități și în raport de fondurile bugetare alocate. Estimarea cantităților minime și maxime aferente acordului cadru se regăsesc în caietul de sarcini.

Cantitățile sunt estimative, având rol informativ, cantitățile e... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Medicamente pentru sistemul genito-urinar si hormoni

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33640000 Medicamente pentru sistemul genito-urinar şi hormoni
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

La centrele D.G.A.S.P.C Constanta situate atat in municipiul cat si in judetul Constanta

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare medicamente pentru sistemul genito-urinar si hormoni la centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Constanța, conform solicitărilor prevăzute în cadrul caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 25 178.30 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractele subsecvente se vor încheia la 4 luni în funcție de necesități și în raport de fondurile bugetare alocate. Estimarea cantităților minime și maxime aferente acordului cadru se regăsesc în caietul de sarcini

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

În măsura în care DGASPC Constanța va deschide noi centre și în funcție de resursele bugetare suplimentare care pot fi identificate în timpul implementării contractului, autoritatea contractantă va suplimenta valoarea contractului, în conformitate cu prevederile art. 221 alin. 1 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Frecvența atribuirii contractelor subsecvente, în cazul utilizării acordului cadru: Contractele subsecvente se vor încheia la 4 luni în funcție de necesități și în raport de fondurile bugetare alocate. Estimarea cantităților minime și maxime aferente acordului cadru se regăsesc în caietul de sarcini.

Cantitățile sunt estimative, având rol informativ, cantitățile e... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Diverse medicamente

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33690000 Diverse medicamente
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

La centrele DGASPC Constanta situate atat in municipiul cat si in judetul Constanta.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare diverse medicamente la centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Constanța, conform solicitărilor prevăzute în cadrul caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 36 497.70 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractele subsecvente se vor încheia la 4 luni în funcție de necesități și în raport de fondurile bugetare alocate. Estimarea cantităților minime și maxime aferente acordului cadru se regăsesc în caietul de sarcini

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

În măsura în care DGASPC Constanța va deschide noi centre și în funcție de resursele bugetare suplimentare care pot fi identificate în timpul implementării contractului, autoritatea contractantă va suplimenta valoarea contractului, în conformitate cu prevederile art. 221 alin. 1 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Frecvența atribuirii contractelor subsecvente, în cazul utilizării acordului cadru: Contractele subsecvente se vor încheia la 4 luni în funcție de necesități și în raport de fondurile bugetare alocate. Estimarea cantităților minime și maxime aferente acordului cadru se regăsesc în caietul de sarcini.

Cantitățile sunt estimative, având rol informativ, cantitățile e... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Antiinfectioase generale de uz sistemic

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33651000 Antiinfecţioase generale pentru uz sistemic
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

La centrele D.G.A.S.P.C Constanta situate atat in municipiul cat si in judetul Constanta

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare antiinfectioase generale de uz sistemic, la centrele DGASPC Constanta, conform solicitarlor prevazute in cadrul caietului de sarcini

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 74 632.67 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractele subsecvente se vor încheia la 4 luni în funcție de necesități și în raport de fondurile bugetare alocate. Estimarea cantităților minime și maxime aferente acordului cadru se regăsesc în caietul de sarcini

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

În măsura în care DGASPC Constanța va deschide noi centre și în funcție de resursele bugetare suplimentare care pot fi identificate în timpul implementării contractului, autoritatea contractantă va suplimenta valoarea contractului, în conformitate cu prevederile art. 221 alin. 1 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Frecvența atribuirii contractelor subsecvente, în cazul utilizării acordului cadru:

Contractele subsecvente se vor încheia la 4 luni în funcție de necesități și în raport de fondurile bugetare alocate. Estimarea cantităților minime și maxime aferente acordului cadru se regăsesc în caietul de sarcini.

Cantitățile sunt estimative, având rol informativ, cantitățile e... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Medicamente pentru sistemul nervos

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33661000 Medicamente pentru sistemul nervos
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

La centrele DGASPC Constanta situate atat in municipiul cat si in judetul Constanta

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare medicamente pentru sistemul nervos, la centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Constanța, conform solicitărilor prevăzute în cadrul caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 337 108.90 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractele subsecvente se vor încheia la 4 luni în funcție de necesități și în raport de fondurile bugetare alocate. Estimarea cantităților minime și maxime aferente acordului cadru se regăsesc în caietul de sarcini

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

În măsura în care DGASPC Constanța va deschide noi centre și în funcție de resursele bugetare suplimentare care pot fi identificate în timpul implementării contractului, autoritatea contractantă va suplimenta valoarea contractului, în conformitate cu prevederile art. 221 alin. 1 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Frecvența atribuirii contractelor subsecvente, în cazul utilizării acordului cadru: Contractele subsecvente se vor încheia la 4 luni în funcție de necesități și în raport de fondurile bugetare alocate. Estimarea cantităților minime și maxime aferente acordului cadru se regăsesc în caietul de sarcini.

Cantitățile sunt estimative, având rol informativ, cantitățile e... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Medicamente utilizate in dermatologie

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33631000 Medicamente utilizate în dermatologie
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO223 Constanţa
Locul principal de executare:

La centrele D.G.A.S.P.C Constanta situate atat in municipiul cat si in judetul Constanta

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare medicamente utilizate in dermatologie, la centrele din subordinea D.G.A.S.P.C. Constanța, conform solicitărilor prevăzute în cadrul caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 85
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 93 631.65 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractele subsecvente se vor încheia la 4 luni în funcție de necesități și în raport de fondurile bugetare alocate. Estimarea cantităților minime și maxime aferente acordului cadru se regăsesc în caietul de sarcini

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: da
Descrierea opţiunilor:

În măsura în care DGASPC Constanța va deschide noi centre și în funcție de resursele bugetare suplimentare care pot fi identificate în timpul implementării contractului, autoritatea contractantă va suplimenta valoarea contractului, în conformitate cu prevederile art. 221 alin. 1 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Frecvența atribuirii contractelor subsecvente, în cazul utilizării acordului cadru: Contractele subsecvente se vor încheia la 4 luni în funcție de necesități și în raport de fondurile bugetare alocate. Estimarea cantităților minime și maxime aferente acordului cadru se regăsesc în caietul de sarcini.

Cantitățile sunt estimative, având rol informativ, cantitățile e... detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinţa 1. Operatorii economici (ofertanţii/ofertanţii asociaţi/terţi susţinători/subcontractanţii) care depun ofertă, nu trebuie să se afle în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire inclusiv eventualii asociaţi, terţi susţinători si subcontractanţi, prin care confirm că acesta/aceştia nu se află în niciuna din situaţiile de excludere menţionate la 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016 conform prevederilor art. 183, 170 alin. (3) şi 193-195 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Documentele justificative, actualizate, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritătii contractante, doar ofertanților clasați primele_3_locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, vor prezenta documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.

Aceste documente pot fi:

• certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării;

• cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

• după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, actualizată;

• alte documente edificatoare, dacă este cazul.

Informaţii pentru persoanele juridice străine: Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare privind dovedirea situaţiei personale. Pentru ofertanţii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, actualizată.

Se vor depune documente eliberate de autoritățile competente din țara în care ofertantul este rezident, copii lizibile semnate și ștampilate "conform cu originalul" de către reprezentantul legal al ofertantului și, după caz, însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română.

Note:

1. În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinţei se demonstrează de fiecare operator economic în parte.

2. Se va solicita, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte dacă este cazul si angajamentul ferm al terţului susţinător (împreună cu documente anexe la angajament, transmise acestora de către terţ sustinător, din care rezultă modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, după caz.

Cerința 2. Evitarea conflictului de interese. Operatorii economici (ofertanţii/ofertanţii asociaţi/terţ susţinători/subcontractanţii), nu trebuie să se afle într-o situaţie de conflict de interese şi/sau concurenţa neloială respectiv situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Încadrarea în situaţia prevăzută la art. 60 din Legea nr. 98/2016, actualizată, atrage excluderea ofertantului din procedura de atribuirea contractului.

Se va prezenta odată cu DUAE, o declaraţie pe propria răspundere a operatorului economic (ofertantul/ofertantul asociat/terţul susţinător/subcontractantul) privind evitarea conflictului de interes, asa cum sunt acestea definite la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: Director General – Răducu Carmen; Director General Adjunct Economic – Chilă Carmen; Director General Adjunct Protecție Socială - Marcoșanu Silviu Mihai; Director Executiv Asistență Socială – Anca Ghițulescu; Director Executiv Protecția Copilului – Constantinescu Neli Simona; Biroul Achiziții Urmărire Contracte: Barda Iuliana Nicoleta, Constantin Dana Antonela, Enache Dafina, Popa Alexandru Iulian, Sotir Anișoara, Șerban Laura Alexandra, Apetroaei Elena Loredana, Parpală Eduard; Serviciul Administrativ Patrimoniu Tehnic: Macovei Marius, Monea Florin, Tudoran Corina, Stamate Ionela, Ciuceanu Mariana, Andrei Liviu, Mititelu Radu, Meroșneac Cătălin; Biroul Juridic Contencios: Albu Cristina, Guță Titiana, Enache Mihai Gabriel, Ristea Mihaela; Serviciul Contabilitate, Buget: Stamule Zoica, Marcu Sorina, Neculaev Alina, Cosma Felicia Iuliana, Serbinuc Iuliana, Eremia Marius.

Cerință 1:Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului /acordului-cadru de achiziție publică.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte denumirea completă, sediul social și punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/ persoane imputernicite), domeniul de activitate principal/ domeniile de activitate secundare si codurile CAEN aferente acestora. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie valabile la momentul prezentării. Documentele emise in alta limba decat română vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.Certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, de primii 3 ofertanții clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Cerintă 2: Autorizația de funcţionare emisă de Ministerul Sănătăţii în baza Ordinului nr.444/2019 pentru aprobarea normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităților farmaceutice, informatiile din acest document trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării. Persoanele juridice/fizice străine: vor prezenta documente echivalente, emise în conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta si vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana autorizată.

Modalitate de îndeplinire a cerintei:Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, cu informațiile aferente situației lor.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizatia de functionare, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, de primii 3 ofertanții clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Specificati cifra de afaceri medie anuala Media Cifrei de afaceri anuala în domeniul obiectului Contractului/ Acordului-cadru Ofertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie sa dovedească media cifrei de afaceri anuală în domeniul obiectului Contractului/Acordului-cadru, în ultimii 3 ani de cel puțin: Lot 1-60.000,00 RON, Lot 2-26.000,00 RON, Lot 3-18.000,00 RON, Lot 4-128.000,00 RON, Lot 5-70.000,00 RON, Lot 6-220.000,00 RON, Lot 7-30.000,00 RON, Lot 8-154.000,00 RON, Lot 9-78.000,00 RON. Ca dovadă preliminară pentru verificarea situației economice și financiare, Ofertantul (Ofertant individual, fiecare membru al unei Asocierii sau Terț Susținător) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns). Consultați Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea B: Capacitatea economica si financiara, in DUAE (răspuns) si includeți informațiile cu privire la „Cifra sa de afaceri medie anuală în domeniul și pentru numărul de ani impus ... ” pentru a furniza dovezi preliminare în legătură cu îndeplinirea cerinței minime. Informațiile solicitate vor fi prezentate în moneda procedurii lei. Pentru conversie din alta monedă, Ofertanții vor utiliza cursul de schimb mediu anual pentru fiecare exercițiu financiar specific, așa cum este publicat de BNR pentru anul 2020, 2019, 2018 (Valoarea medie EUR (exprimată în lei) pentru întreg anul 2020 este 4.8374 RON, pentru anul 2019 este 4.7452 RON, pentru anul 2018 este 4.6535 RON.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Autorității Contractante și înainte de atribuirea Contractului de achiziție publică/Acordului-cadru, Ofertantii (Ofertant individual sau Asociere de Operatori Economici) clasati pe primele 3 locuri după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE (răspuns). Cerința de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabilă tuturor Operatorilor Economici care au legătură cu Ofertantul în această procedură (membrii ai Asocierii sau Terți susținători), dacă este cazul. Documentele justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informațiile incluse în DUAE (răspuns): i. trebuie să susțină toate declarațiile incluse în DUAE (răspuns) în secțiunea/secțiunile solicitată(e) includ dar nu se limitează la: extrase din situațiile financiare pentru ultimii 3 ani indicând media cifrei de afaceri anuală in domeniul obiectului Contractului/Acordului-cadru [Lot 1-60.000,00 RON, Lot 2-26.000,00 RON, Lot 3-18.000,00 RON, Lot 4-128.000,00 RON, Lot 5-70.000,00 RON, Lot 6-220.000,00 RON, Lot 7-30.000,00 RON, Lot 8-154.000,00 RON, Lot 9-78.000,00 RON.].

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani până la data limită de depunere a Ofertei respectiv 2018,2019,2020, a furnizat produse farmaceutice și consumabile medicale în valoare de minim [Lot 1-30.000,00 RON, Lot 2-13.000,00 RON, Lot 3-9.000,00 RON, Lot 4-64.000,00 RON, Lot 5-35.000,00 RON, Lot 6-110.000,00 RON, Lot 7-15.000,00 RON, Lot 8-77.000,00 RON, Lot 9-39.000,00 RON.]. Pentru scopul acestei proceduri: i. Referința la ultimii 3 ani trebuie să fie întotdeauna calculată în sens invers plecând de la termenul-limită de depunere a ofertei, așa cum este indicat în Anunțul de participare sau orice eventuală erată publicată de către Autoritatea Contractantă. ii. "produse furnizate în mod corespunzător" trebuie să fie înțelese drept produse frunizate în limitele acordului dintre ofertant și beneficiarul produselor menționate. 1. Ca dovadă preliminară pentru verificarea capacității tehnice și profesionale, Ofertantul (Ofertant individual, fiecare membru al unei Asocierii sau Terț Susținător) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns). Consultați Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională, din DUAE (răspuns) și includeți informațiile specificate la punctul "Pentru contractele de achiziție de produse: furnizarea de produse de tipul specificat" pentru a furniza dovezi preliminare în legătură cu îndeplinirea cerinței. La completarea DUAE (răspuns), în scopul aplicării criteriilor de calificare, următoarele indicații trebuie luate în considerare: i. Câmpul “Descriere” trebuie: a. să includă cel puțin referința la obiectul Contractului/Acordului-cadru și caracteristicile ce corespund demonstrării îndeplinirii cerinței minime; - numărul și data contractului invocat drept experiență similară; - obiectul contractului astfel încât să fie furnizate toate informațiile solicitate și necesare pentru a se verifica îndeplinirea cerinței privind experienta similară; - beneficiarul contractului invocat, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați; - valoarea în lei fără TVA; - perioada, mai exact intervalul periodic (data de început și data de finalizare) în care s-a executat contractul; - data şi numărul documentului/documentelor de receptie (procese verbale)/recomandări/ale documentelor constatatoare/alte documente echivalente, fără a se limita la acestea; - în cazul în care contractul a fost executat într-o forma de asociere, ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. b. să indice documentele care vor fi prezentate ca dovadă a "principalelor produse furnizate în mod corespunzător" la cererea expresă a Autorității Contractante; ii. "Data de încheiere" completată de Operatorul Economic în DUAE (răspuns) trebuie să fie data la care serviciile au fost acceptate/recepționate ca fiind efectuată în mod corespunzător de către beneficiarul produselor, indiferent de data la care produsele au început să fie furnizate; iii. Câmpul “Beneficiari” trebuie să includă aceeași den...

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Utilaje, instalatii si echipament tehnic Ofertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie să demonstreze că dispune de cel puțin 1 mijloc de transport pentru furnizarea produselor farmaceutice si consumabile medicale. Aceste documente trebuie să demonstreze că operatorul economic dispune de cel puțin un mijloc de transport adecvat (documente care confirmă modul de dispunere a acestuia: în proprietate/contract de închiriere/ leasing/ angajament de punere la dispoziție). Ca dovadă preliminară pentru verificarea capacității tehnice și profesionale, Ofertantul (Ofertant individual, fiecare membru al unei Asocierii sau Terț Susținător dispune de cel puțin 1 mijloc de transport pentru furnizarea produselor farmaceutice) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns). Consultați Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională, din DUAE (răspuns) și includeți informațiile specificate la punctul “Utilaje, instalații și echipament tehnic” pentru a furniza dovezi preliminare în legătură cu îndeplinirea cerinței. La completarea DUAE (răspuns), în scopul aplicării criteriilor de calificare, următoarele indicații trebuie luate în considerare: a. să indice documentele care vor fi prezentate ca dovadă a "Utilaje, instalații și echipament tehnic, respectiv mijloc de transport pentru produsele farmaceutice " la cererea expresă a Autorității Contractante;

Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Proportia de subcontractare În cazul în care Ofertantul (Operatorul Economic individual sau Asocierea de Operatori Economici) intenționează să subcontracteze o parte din obiectul Contractului/Acordului-cadru, iar Subcontractanții sunt cunoscuți la momentul depunerii Ofertei, acesta trebuie să prezinte informații despre partea pe care intenționează să o subcontracteze. Ca dovadă preliminară pentru demonstrarea îndeplinirii acestei cerințe minime de calificare, Ofertantul (Operatorul Economic individual sau Asocierea de Operatori Economici) trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere completată și semnată. Declarația pe proprie răspundere este reprezentată de DUAE (răspuns). Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în: - partea II "Informații referitoare la operatorul economic" - secțiunea A " Informații privind operatorul economic" și B "Informații privind reprezentanții operatorului economic", - partea III "Motive de excludere. Dacă este aplicabil, ofertanții includ informațiile cu privire la subcontractanți în DUAE. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/ subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Consultați Partea II: Informații referitoare la operatorul economic, Secțiunea D: Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic nu se bazează și Partea IV: Criterii de selecție, Secțiunea C: Capacitatea tehnică și profesională, "Proporția de Subcontractare. Operatorul economic intenționează să subcontracteze eventual următoarea parte (adică procentaj) din contract .... ” Informațiile privind partea/părțile pe care Ofertantul intenționează să le subcontracteze vor fi incluse în DUAE, împreună cu care se va depune Acordul de subcontractare.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Autorității Contractante și înainte de atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru, Ofertantii (Ofertant individual sau Asociere de Operatori Economici) clasati pe primele 3 locuri după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE (răspuns). Cerința de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabilă tuturor Operatorilor Economici care au legătură cu Ofertantul în această procedură (membrii ai Asocierii, Terți susținători, Subcontractanți), dacă este cazul. Documentele justificative (nominalizate de către Ofertant în DUAE (răspuns) și care vor fi prezentate de Ofertantantii aflati pe primele 3 locuri la finalizarea procesului de evaluare) considerate adecvate pentru demonstrarea informațiilor incluse în DUAE (răspuns) includ, dar nu se limitează la: i. procese verbale de recepție/acceptanță a produselor, documente constatatoare, recomandări sau orice alte documente echivalente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cantitatea / valoarea, perioada și locul furnizării. ii. orice alte dovezi nominalizate de Ofertant în DUAE (răspuns) ca documente justificative pentru declarațiile făcute în legătură cu livrarile furnizate în mod corespunzător care îndeplinesc cerința minimă.

Ca urmare a unei solicitări exprese din partea Autorității Contractante și înainte de atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru, Ofertantii (Ofertant individual sau Asociere de Operatori Economici) clasati pe primele 3 locuri după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE (răspuns). Cerința de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabilă tuturor Operatorilor Economici care au legătură cu Ofertantul în această procedură (membrii ai Asocierii, Terți susținători, Subcontractanți), dacă este cazul. Documentele justificative (nominalizate de către Ofertant în DUAE (răspuns) și care vor fi prezentate de Ofertantul aflat pe primul loc la finalizarea procesului de evaluare) considerate adecvate pentru demonstrarea informațiilor incluse în DUAE (răspuns) includ, dar nu se limitează la: ii. Documente care să demonstreze că operatorul economic dispune de cel puțin 1 mijloc de transport adecvat pentru furnizarea produselor farmaceutice. iii. orice alte dovezi nominalizate de Ofertant în DUAE (răspuns) ca documente justificative pentru declarațiile făcute în legătură cu livrarile furnizate în mod corespunzător care îndeplinesc cerința minimă.

Ofertantul trebuie să prezinte cel puțin Acordul/Acordurile de subcontractare cu Operatorul Economic/ Operatorii Economici care îndeplinește/ îndeplinesc rolul de Terț Susținător pentru demonstrarea cerinței minime referitoare la experiența profesională relevantă în ceea ce privește principalele produse furnizate în mod corespunzător. Ofertanții vor încărca în mod obligatoriu în SEAP, împreună cu DUAE și cu oferta, acordul/acordurile de subcontractare încheiate între contractant și subcontractantul/ subcontractanții nominalizat/ nominalizați în ofertă, astfel încât activitățile ce revin acestuia/acestora, precum și sumele aferente prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de achizitie publica. Acordul/acordurile de subcontractare va/vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsă, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii si trebuie sa fie în concordanță cu oferta. Acestea trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentanții legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; optiunea privind realizarea platilor direct către subcontractant. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 174, alin (1) din Legea 98/2016 ofertanții clasați pe primele trei locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire, la solicitarea autorității contractante, vor prezenta, dacă este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propuși cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează să o/le îndeplinească efectiv. Răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din acesta sunt indeplinite de subcontractanti. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit solicitarii de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si/sau profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, in conformitate cu art. 174, alin (2) din Legea nr. 98/ 2016, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Nedepunerea acordului de subcontractare odată cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventuale inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 07/06/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 07/12/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 07/06/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare a ofertelor

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Documentația de atribuire este afișată în SEAP, https://SEAP-prod.e-licitatie.ro. Documentul DUAE este disponibil în format electronic, prin intermediul serviciului online, pus la dispoziție gratuit de Comisia Europeană, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter.Formulare aplicabilă pentru încheierea unui acord-cadru cu mai mulți operatori economici:

Având în vedere că autoritatea/entitatea contractantă va semna acordul cadru doar cu operatorii ecomomici situați pe primele 3 locuri (după caz) modul de departajare a ofertelor cu prețuri egale se va face astfel:

— Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc, cu punctaje egale: În conformitate cu prev art 139 alin (1) și (3) din HG 395/2016 actualizată, respectiv: „(1)În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului "cel mai bun raport calitate-preţ", evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire”și alin (3) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica”.

Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica în solicitarea transmisă de către autoritatea/entitatea contractantă.

— Oferta care va fi depusa in SICAP va contine: - DUAE; - Propunerea tehnica; - Propunerea financiara completata in campul corespunzator. - Formularul de oferta financiara si anexele acestuia din sectiunea Formulare; - declarația cu privire la neîncadrarea în dispozițiile at. 60 din Legea nr.98/2016; - garanția de participare. Neprezentarea documentelor mai sus amintite are ca efect respingerea ofertei,

— Clauză suspensivă: “Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art.212 alin.(1) lit.c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016. Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu Legea nr. 101/2016

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Biroul juridic contencios
Adresă: Str. Decebal nr. 22
Localitate: Constanța
Cod poștal: 900665
Țară: România
E-mail: office@dgaspc-ct.ro
Telefon: +40 241480851
Fax: +40 241694137
Adresă internet: www.dgaspc-ct.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/05/2021