Dienstleistungen - 228071-2019

16/05/2019    S94    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Ausbildung

2019/S 094-228071

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2019/S 067-157161)

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
al. Jana Pawła II 70
Warszawa
00-175
Polen
Kontaktstelle(n): Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Poleczki 33, 02-822 Warszawa
Telefon: +48 222420348
E-Mail: klara.anuszewska@arimr.gov.pl
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.arimr.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw

Referenznummer der Bekanntmachung: DDD.69097.1.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Pełna nazwa zamówienia: Wyłonienie Beneficjenta poddziałania 2.3 Wsparcie dla szkolenia doradców w ramach działania Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji i przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń dla 4 246 (słownie: czterech tysięcy dwustu czterdziestu sześciu) doradców. Zamówienie podzielone jest na 14 części. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji zamówienia określony został w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/arimr pod numerem sprawy: DDD.69097.1.2019.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 067-157161

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 15/05/2019
Ortszeit: 11:00
muss es heißen:
Tag: 04/06/2019
Ortszeit: 11:00
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 15/05/2019
Ortszeit: 11:15
muss es heißen:
Tag: 04/06/2019
Ortszeit: 11:20
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: