Supplies - 228072-2021

07/05/2021    S89

Slovakia-Bratislava: Garments for biological or chemical protection

2021/S 089-228072

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
National registration number: 30844363
Postal address: Pražská 29
Town: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK0 Slovensko
Postal code: 812 63
Country: Slovakia
Contact person: JUDr. Marek Siranko
E-mail: marek.siranko@reserves.gov.sk
Telephone: +421 257278257
Fax: +421 252496310
Internet address(es):
Main address: http://www.reserves.gov.sk
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11866/summary
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11866/summary
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/11866/summary
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: Spravovanie štátnych hmotných rezerv

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Jednorazový ochranný oblek vrátane návlekov na nohy

II.1.2)Main CPV code
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Jednorazový ochranný oblek (kombinéza s kapucňou) ako osobný ochranný prostriedok kategórie III podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (ďalej len Nariadenie (EÚ) 2016/425) zabezpečujúci ochranu voči škodlivým biologickým činiteľom, typ 3 a 4 vrátane ochranných návlekov na nohy (vysoké) ako súčasť ochranného obleku, alebo spoločne balené ako príslušenstvo obleku vyrobené z rovnakého materiálu, podrážka odolná proti šmyku, s protišmykovou úpravou na celej ploche podrážky, univerzálna veľkosť s gumičkou alebo šnúrkami pre prispôsobenie používateľovi.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky:

Definované v samostatnom dokumente súťažných podkladov Časť C - Opis predmetu zákazky

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 312 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK0 Slovensko
Main site or place of performance:

Miesto realizácie a dodania predmetu zákazky sú závody SŠHR SR:

Ľupčianka, Slovenská Ľupča;

Borovina, Vígľaš;

Kopaničiar, Čachtice;

Brodnianka, Kysucké Nové Mesto.

II.2.4)Description of the procurement:

Jednorazový ochranný oblek (kombinéza s kapucňou) ako osobný ochranný prostriedok kategórie III podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (ďalej len Nariadenie (EÚ) 2016/425) zabezpečujúci ochranu voči škodlivým biologickým činiteľom, typ 3 a 4 vrátane ochranných návlekov na nohy (vysoké) ako súčasť ochranného obleku, alebo spoločne balené ako príslušenstvo obleku vyrobené z rovnakého materiálu, podrážka odolná proti šmyku, s protišmykovou úpravou na celej ploche podrážky, univerzálna veľkosť s gumičkou alebo šnúrkami pre prispôsobenie používateľovi.

Celkové obstarávané množstvo v zložení:

Veľkosť M100 000 ks

Veľkosť L200 000 ks

Veľkosť XL100 000 ks

Spolu400 000 ks

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky:

Definované v samostatnom dokumente súťažných podkladov Časť C - Opis predmetu zákazky

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 312 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní je možné nahradiť podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Podrobné vymedzenie podmienok účasti:

Definované v samostatnom dokumente súťažných podkladov časť B Podmienky účasti

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nepožaduje sa

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť:

V súlade s § 34 ods. 1 písm. m) bod 1. zákona o verejnom obstarávaní predložením vzorky:

Jednorazový ochranný oblek (kombinéza s kapucňou) ako osobný ochranný prostriedok kategórie III podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (ďalej len Nariadenie (EÚ) 2016/425) zabezpečujúci ochranu voči škodlivým biologickým činiteľom, typ 3 a 4 vrátane ochranných návlekov na nohy (vysoké) ako súčasť ochranného obleku, alebo spoločne balené ako príslušenstvo obleku vyrobené z rovnakého materiálu, podrážka odolná proti šmyku, s protišmykovou úpravou na celej ploche podrážky, univerzálna veľkosť s gumičkou alebo šnúrkami pre prispôsobenie používateľovi

— zvýšená ochrana proti veľmi jemným časticiam a postriekaním nezabezpečenými kvapalnými chemikáliami,

— nezaťažujúci tepelne organizmus, zabezpečujúci dýchanie pokožky a prenos vlhkosti smerom do vonkajšieho prostredia,

— zips obleku s prilepiteľnou záklopkou pre zvýšenú ochranu,

— vyrobené z netkanej antistatickej tkaniny,

— minimálna životnosť: 24 mesiacov,

— požadované veľkosti obleku: M, L, XL,

— výrobok v zhode minimálne s:

OISO 13688 Ochranné odevy. Všeobecné požiadavky,

OEN 14126 Ochranné odevy. Požiadavky a skúšobné metódy na ochranný odev proti nositeľom nákazy

OSTN EN 14605+A1 Ochranné odevy proti kvapalným chemikáliám. Funkčné požiadavky na odevy s kvapalinotesnými (typ 3) alebo sprejotesnými (typ 4) spojmi, vrátane súčastí odevu chrániacich iba časti tela (typy PB [3] a PB [4]). (ďalej len vzorka)

Balenie vzorky:

— Obsahom balenia bude jednorazový ochranný oblek vrátane ochranných návlekov na nohy (vysoké) ako súčasť ochranného obleku, alebo spoločne balené ako príslušenstvo obleku,

— balený hygienicky a jednotlivo (1ks obleku vrátane ochranných návlekov na nohy, alebo 1ks obleku a 1 pár ochranných návlekov na nohy), čím je obsah balenia chránený proti mechanickému poškodeniu a znečisteniu pred prvým použitím.

Minimálne označenia vzorky (ak sú návleky na obuv ako príslušenstvo, resp. nie súčasť obleku, použije sa rovnako):

Označenie musí byť trvalé, ľahko čitateľné, viditeľné, pevne pripevnené a musí zodpovedať primeranej životnosti odevu a musí obsahovať minimálne tieto údaje:

— meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú obchodnú značku, typové číslo alebo číslo šarže alebo sériové číslo,

— veľkosť výrobku, piktogram, číslo špecifickej výrobkovej normy, alebo iné označenie upozorňujúce na riziko, pred ktorým má osobný ochranný prostriedok chrániť,

— označenie CE so 4-ciferným číslom notifikovanej osoby podľa Nariadenia (EÚ) 2016/425.

Minimálne označenia na balení vzorky:

Označenia na balení vzorky musia byť jasne viditeľné a trvanlivé a musia obsahovať minimálne tieto údaje:

— meno, registrované obchodné meno alebo registrovanú obchodnú značku, typové číslo alebo číslo šarže alebo sériové číslo,

— veľkosť výrobku, piktogram, číslo špecifickej výrobkovej normy, alebo iné označenie upozorňujúce na riziko, pred ktorým má osobný ochranný prostriedok chrániť,

— označenie CE so 4-ciferným číslom notifikovanej osoby podľa Nariadenia (EÚ) 2016/425.

V súlade s § 34 ods. 1 písm. m) bod 2. zákona o verejnom obstarávaní nasledovne:

— technický (produktový) list výrobku,

— EÚ vyhlásenie o zhode podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS,

— certifikát EÚ skúšky typu (modul B) správu o skúške (modul C2) alebo rozhodnutie/záver zo schválenia systému kvality (modul D) v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS,

— návod na použitie.

Podrobné vymedzenie podmienok účasti:

Definované v samostatnom dokumente súťažných podkladov časť B Podmienky účasti

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Definované v samostatnom dokumente súťažných podkladov časť D Kritéria na hodnotenie ponúk

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 07/06/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 07/06/2021
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

Verejný obstarávateľ v zmysle čl. 22 časti A. Súťažných podkladov vyžaduje na zabezpečenie viazanosti ponúk zloženie zábezpeky v nasledovnej výške: 15 000 EUR (slovom: pätnásť EUR).

Spôsob zloženia zábezpeky je definovaný v dokumente časť A Pokyny pre uchádzačov

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/05/2021