Palvelut - 228159-2019

16/05/2019    S94    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Pori: Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen palvelut

2019/S 094-228159

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Porin kaupunki / sivistystoimiala
0137323-9
PL 121
Pori
28101
Suomi
Puhelin: +358 447017641
Sähköpostiosoite: tarjous@pori.fi
NUTS-koodi: FI196

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.pori.fi/hankintapalvelut

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/pori
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/pori?id=220230&tpk=0ce6d061-ed6c-4405-9058-73f0cf5b9b9c
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Perusopetuksen iltapäivätoiminta

Viitenumero: PRIDno-2019-885
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
80000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Porin kaupunki järjestää perusopetuslain mukaista iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisen tuen oppilaille. Toiminta huomioi lasten yhdenvertaisen kohtelun. Iltapäivätoiminnan toteuttaminen hankitaan pääsääntöisesti palveluhankintana eri toimijoilta. Hankinnan lähtökohtana on täydet iltapäiväryhmät. Porin iltapäivätoiminnalle on varattu tilat koululta tai sen välittömästä läheisyydestä. Porissa iltapäivätoimintaryhmien maksimikoko on 15 oppilasta yleisopetuksen kouluissa. Hankinnan kohteena oleva Iltapäivätoiminta toteuttaa seuraavia tarjouspyynnön liitteenä olevia ohjeita:

– Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet (2011)

– Porin kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta- ja arviointisuunnitelma.

Sopimuskausi kattaa koulun lukuvuodet 2019–2020, 2020–2021 ja 2021–2022 sekä option.

Tätä hankintaa koskeva kilpailutusinfo järjestetään sivistystoimialan yhteiset palvelut -yksikössä (Otavankatu 3 A, 3. krs) 21.5.2019 klo 8:00.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI196
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Katso kohdat II.1.4) Lyhyt kuvaus ja VI.3) Lisätiedot.

II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Kesto (kuukausina): 36
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Tätä sopimusta voidaan jatkaa.

Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Mahdollinen optio sopimuksen jatkamisesta varsinaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 03/06/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

Iltapäivätoiminnan ryhmät:

Koulukohtaiset iltapäivätoiminnan ryhmät muodostetaan siten, että ryhmän maksimikoko on säännöllisesti 15 lasta. Mikäli ryhmään ilmoittautuu yli 15 lasta, muut lapset jäävät jonoon tai lisäpaikoista sovitaan palveluntuottajien kanssa. Lisäpaikoista maksetaan erillinen korvaus, joka ryhmäkoon ylittävää lasta kohti on 1/15 ryhmän päivän tarjoushinnasta. Tarjoaja sitoutuu myös mahdollisen lisäryhmän aloittamiseen sopimuskauden aikana tarjouksen mukaisin ehdoin. Lisäryhmien aloittamisesta ja niiden kestosta sovitaan erikseen. Vaihtoehtoisesti palvelun tilaaja voi myös osoittaa ryhmään lisähenkilön.

Porin kaupunki edellyttää, että palveluntuottaja seuraa lasten läsnäoloa kaupungin tarjoamalla tietojärjestelmällä. Iltapäivätoimintaan otetaan hakuaikana hakemuksen jättäneistä ensisijaisesti 1-luokkalaisia ja 2-luokkalaisia sekä 3.–9. luokkien erityisen tuen oppilaita otetaan niin paljon, kuin mahtuu. Mikäli hakijoita on enemmän kuin toimintaan voidaan ottaa, suoritetaan arvonta. Paikkaa vaille jääneet jäävät jonoon. Ilman paikkaa jääneet on usein pystytty sijoittamaan alkusyksyn aikana paikkojen vapautuessa.

Porin kaupunki vastaa iltapäivätoiminnan koordinointi- ja valvontavastuusta sekä osaltaan toiminnan suunnittelusta, ohjeistuksesta, taloussuunnittelusta ja seurannasta, yleisestä toiminnan tiedottamisesta sekä toiminnan arvioinnista. Tilaaja antaa koulun välineistön toiminnan käyttöön (esimerkiksi liikuntavälineet, ulkoleikkivälineet), mutta palveluntuottaja hankkii kuluvan materiaalin (esimerkiksi piirrustus- ja askartelutarvikkeet).

Iltapäivätoiminnan sopimusaika noudattaa kouluvuoden 38 viikon toimintaa. Sopimuskausi kattaa koulun lukuvuodet 2019–2020, 2020–2021 ja 2021–2022 siten, että toiminta alkaa koulujen alkamispäivänä. Toimintakausi päättyy vuosittain viikon 22 perjantaina. Koulutyöpäivät vahvistetaan kullekin lukuvuodelle. Sopimukseen sisältyy varsinaisen sopimuskauden lisäksi mahdollinen optio sopimuksen jatkamisesta toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden (6 kk) irtisanomisajalla.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15/05/2019