Bauleistung - 228181-2019

16/05/2019    S94    - - Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Installation von Beleuchtungsanlagen im Freien

2019/S 094-228181

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74
Warszawa
03-734
Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Czerwińska
E-Mail: izabela.czerwinska@plk-sa.pl
Fax: +48 224732463
NUTS-Code: PL

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.plk-sa.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://zamowienia.plk-sa.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Eisenbahndienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wymiana w 2019 r. opraw i słupów oświetleniowych wraz z wymianą elementów i urządzeń zasilających niezbędnych przy ich wymianie

Referenznummer der Bekanntmachung: 6060/ILG 7/06903/02889/19/P
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45316100
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie zakupionych w 2019 roku opraw i słupów oświetleniowych wraz z wymianą elementów i urządzeń zasilających niezbędnych przy ich wymianie.

Zamówienie zostało podzielone na 5 Zadań, obejmujących swym zakresem wymianę zakupionych opraw i słupów oświetleniowych wraz z wymianą elementów i urządzeń zasilających niezbędnych przy ich wymianie na teren działania Zakładów Linii Kolejowych (zwanych dalej IZ) według poniższego podziału:

Zadanie 1 - Zakład Linii Kolejowych w: Gdyni, Bydgoszczy, Olsztynie, Szczecinie

Zadanie 2 - Zakład Linii Kolejowych w: Poznaniu, Zielonej Górze, Wałbrzychu

Zadanie 3 - Zakład Linii Kolejowych w: Częstochowie, Opolu, Ostrowie Wielkopolskim, Tarnowskich Górach, Sosnowcu;

Zadanie 4 - Zakład Linii Kolejowych w: Krakowie, Kielcach, Nowym Sączu, Rzeszowie, IM Kraków

Zadanie 5 - Zakład Linii Kolejowych w: Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Siedlcach, Skarżysku Kamiennej, Warszawie

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 1

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45316100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Zakład Linii Kolejowych w: Gdyni, Bydgoszczy, Olsztynie, Szczecinie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie zakupionych w 2019 roku opraw i słupów oświetleniowych wraz z wymianą elementów i urządzeń zasilających niezbędnych przy ich wymianie zgodnie z Załącznikiem nr 1 do OPZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 2

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45316100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Zakład Linii Kolejowych w: Poznaniu, Zielonej Górze, Wałbrzychu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie zakupionych w 2019 roku opraw i słupów oświetleniowych wraz z wymianą elementów i urządzeń zasilających niezbędnych przy ich wymianie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do OPZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 3

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45316100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Zakład Linii Kolejowych w: Częstochowie, Opolu, Ostrowie Wielkopolskim, Tarnowskich Górach, Sosnowcu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie zakupionych w 2019 roku opraw i słupów oświetleniowych wraz z wymianą elementów i urządzeń zasilających niezbędnych przy ich wymianie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do OPZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 4

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45316100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Zakład Linii Kolejowych w: Krakowie, Kielcach, Nowym Sączu, Rzeszowie,

IM Kraków

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie zakupionych w 2019 roku opraw i słupów oświetleniowych wraz z wymianą elementów i urządzeń zasilających niezbędnych przy ich wymianie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do OPZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadanie 5

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45316100
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
Hauptort der Ausführung:

Zakład Linii Kolejowych w: Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Siedlcach, Skarżysku Kamiennej, Warszawie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie zakupionych w 2019 roku opraw i słupów oświetleniowych wraz z wymianą elementów i urządzeń zasilających niezbędnych przy ich wymianie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do OPZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy, z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 Ustawy (przesłanki wykluczenia fakultatywne).

Na potwierdzenie wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na żądanie Zamawiającego skierowane w trybie art. 26 ust.1 lub art. 26 ust. 2f Ustawy, wykonawca zobowiązany jest złożyć: a)informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a)-c), 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b)odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;c)oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia,wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;d)oświadczenie Wykonawcy o wydaniu lub braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; e)oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) (§ 5 pkt 9 rozporządzenia ws. dokumentów)f)zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;g)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku udziału w postępowaniu, w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Za spełniających warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej zostaną uznani Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1)w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował należycie umowy, których przedmiotem była wymiana słupów i opraw, z tym że w przypadku złożenia oferty:

a)na 1 Zadanie, zrealizował należycie, co najmniej 1 umowę

O wartości nie niższej niż 300 000,00 PLN netto;

b)na więcej niż 1 Zadanie, zrealizował należycie co najmniej 2 umowy

O łącznej wartości co najmniej 600 000,00 PLN netto, w tym co najmniej 1 umową o wartości 300 000,00 PLN netto.

2)dysponuje/będzie dysponował zespołem osób, zdolnych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przy czym co najmniej:

a)3 osoby posiadające aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji „E” w Grupie 1, uprawniające do pracy przy:

— urządzeniach, instalacjach i sieci elektroenergetycznej o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

— sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,

— aparaturze kontrolno-pomiarowej oraz urządzeniach i instalacji automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt powyżej.

b)1 osoba posiadająca aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku Dozoru „D”

W Grupie 1, uprawnioną do pracy przy:

— urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetyczny o napięciu nie wyższym niż 1 kV,

— urządzeniach, instalacjach i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV,

— sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,

— elektrycznej sieci trakcyjnej,

— aparaturze kontrolno-pomiarowej oraz urządzeniach i instalacji automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt powyżej.

c)1 osoba posiadająca aktualne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w pełnym lub ograniczonym zakresie uprawniające do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1 000 m3.

Uwaga 1

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 zadanie, w zakresie warunku, o którym mowa w ust. II pkt 2) lit. a) i b), Wykonawca nie może posługiwać się tymi samymi osobami.

Uwaga 2

W przypadku składania oferty na więcej niż 1 zadanie, w zakresie warunku, o którym mowa w ust. II pkt 2) lit. c), Wykonawca może posłużyć się tą samą osobą.

Uwaga 3

Funkcje jakie pełnić będą w projekcie osoby wskazane powyżej w ust. II pkt 2) lit. a) i b) nie mogą być łączone.

Uwaga 4

Wszyscy pracownicy dedykowani do pracy przy realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne:

a)orzeczenie lekarskie, w tym o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości powyżej 3 metrów;

b)zaświadczenie, że zostali przeszkoleni w zakresie BHP.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej określonej, w:

a) pkt 1) powyżej Wykaz umów, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, wartości netto i podmiotów na rzecz których zostały wykonane oraz dowody potwierdzające, że umowy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których tu mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Uwaga – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia ww. dokumenty Wykonawcy składają łącznie.

b) pkt 2) powyżej – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z kopią świadectw kwalifikacyjnych (dla osób wskazanych w Rozdziale XI ust. 3 pkt 2) lit. a) i lit. b) SIWZ) wraz z kopią uprawnień budowlanych i potwierdzeniem opłacenia składek OC (dla osób wskazanych Rozdziale XI ust. 3 pkt 2) lit. c) SIWZ), poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a także oświadczeniem, że wszyscy pracownicy dedykowani do pracy przy realizacji zamówienia posiadają aktualne orzeczenie lekarskie, w tym o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości powyżej 3 metrów oraz zaświadczenie, że zostali przeszkoleni w zakresie BHP. Wzór Wykazu osób stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Uwaga 1 – w przypadku składania oferty na więcej niż 1 Zadanie, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć odrębny wykaz osób dla każdego z Zadań;

Uwaga 2 – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia ww. dokumenty Wykonawcy składają łącznie.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Oferty dla każdego z Zadań zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: Całkowita cena brutto – waga: 100 % (maksymalnie 100 pkt)

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów.

Zamawiający skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ust. 1 Ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

Zadanie 1 - 12 500,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych, 00/100)

Zadanie 2 - 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100)

Zadanie 3 - 10 500,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych, 00/100)

Zadanie 4 - 7 500,00 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych, 00/100)

Zadanie 5 - 7 500,00 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych, 00/100)

Uwaga: w przypadku składania oferty na więcej niż 1 Zadanie Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości będącej sumą kwot wymaganych wadiów dla poszczególnych Zadań.

Szczegółowe zapisy dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale XIV SIWZ.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielanie niniejszego Zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w umowie.

Szczegółowe zapisy dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale XXIX SIWZ.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego Zamówienia publicznego będą prowadzone w PLN. Szczegółowe zasady oraz sposób rozliczeń określony został we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie Zamówienia.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu o udzielenie niniejszego Zamówienia i zawarcia umowy w sprawie Zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z Postępowania.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/06/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/06/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, POLSKA

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Za okres podany w miesiącach w Sekcji IV.2.6) niniejszego Ogłoszenia Zamawiający rozumie okres 60 dni, zgodnie z SIWZ Rozdział XIX.

Całkowita wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, tj. od kwoty 5 548 000 EUR.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov
Fax: +48 224587803

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach i w terminach określonych w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/05/2019