Lieferungen - 228266-2019

16/05/2019    S94

România-Otopeni: Echipament aeroportuar

2019/S 094-228266

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania Națională Aeroporturi București S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO26490194
Adresă: Calea Bucureștilor nr. 224E
Localitate: Otopeni
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 075150
Țară: România
Persoană de contact: George Niculie
E-mail: monica.udrea@cnab.ro, claudia.georgescu@cnab.ro, cristina.basceanu@cnab.ro, andreea.palasca@cnab.ro, george.niculie@cnab.ro, alexandru.raducan@cnab.ro
Telefon: +40 212013817/+40 212012166
Fax: +40 212041976
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.cnab.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Activități aeroportuare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Utilaj de măturat pentru AIBB AV

Număr de referinţă: 26490194_2018_PAAPD1011639
II.1.2)Cod CPV principal
34960000 Echipament aeroportuar
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Utilaj de măturat pentru AIBB AV.

Numar de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare primite cel tarziu in a 10-a zi inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoare fără TVA: 2 957 000.00 RON
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31670000 Piese electrice pentru maşini sau pentru aparate
50100000 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe
80510000 Servicii de formare specializată
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Locul principal de executare:

Punctul de lucru AIBB-AV.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Utilaj de măturat pentru AIBB AV.

Numar de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare primite in a 10-a zi inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Termenul de intervenție la constatare / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Garanția acordată utilajului / Pondere: 10
Criteriu privind calitatea - Nume: Perioada de livrare / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 70
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2018/S 227-520281
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 125/13.05.2019
Titlu:

Contract furnizare utilaj de măturat, sevice în perioada de garanție și școlarizare personal pentru AIBB AV

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
13/05/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: A.T.S.A. Industry
Număr naţional de înregistrare: RO 17047970
Adresă: Cartier Ștefan cel Mare nr. 0, bl. 37, sc. B, ap. 13
Localitate: Săcele
Cod NUTS: RO122 Braşov
Cod poștal: 505600
Țară: România
E-mail: office@atsaindustry.ro
Telefon: +40 268546921
Fax: +40 268546921
Adresă internet: www.atsaindustry.ro
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 957 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 957 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/05/2019