Dienstleistungen - 228353-2019

16/05/2019    S94    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Ungarn-Budapest: Verkehrsüberwachung

2019/S 094-228353

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_81559343
Üllői út 131.
Budapest
1091
Ungarn
Kontaktstelle(n): Gábora Zoltán
Telefon: +36 14655613
E-Mail: beszerzes@volanbusz.hu
Fax: +36 14557904
NUTS-Code: HU

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.volanbusz.hu

Adresse des Beschafferprofils: http://www.volanbusz.hu

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Jegy- és bérletellenőrzési tevékenység ellátása”

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000921132018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
63712710
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

A VOLÁNBUSZ Zrt. és alvállalkozói által üzemeltetett menetrend szerinti autóbuszjáratokon az utasok jegy- és bérletellenőrzése, valamint vitel- és pótdíj beszedési feladatok, továbbá az ellenőrzésekkel kapcsolatos adminisztratív munkák elvégzése. Szolgáltatásmegrendelés.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 202 000 000.00 HUF
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79714000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU1
NUTS-Code: HU2
NUTS-Code: HU3
Hauptort der Ausführung:

Magyarország területe.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A Volánbusz Zrt. és alvállalkozói által üzemeltetett menetrend szerinti autóbuszjáratokon utasok jegy- és bérletellenőrzése, valamint vitel- és pótdíj beszedési feladatok, továbbá ügyfélszolgálati iroda működtetése és az ellenőrzésekkel kapcsolatos adminisztratív munkák végzése. Szolgáltatási keretszerződés.

Ellátandó szolgáltatási terület és időintervallum: Volánbusz Zrt. működési területe, 0-24 óra időtartamban.

Keretösszeg: 1.5.2019-től 31.12.2019 napjáig: nettó 202 000 000 HUF

Teljes mennyiség: a beszerezni kívánt becsült 8 hónapos óraszám: 14 800 óra/8 hónap. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, az alkalmassági követelményrendszer arányosságának megállapíthatósága érdekében. A szerződés keretösszegre jön létre az eljárásban megadott feltételekkel.

A keretösszeg erejéig rendelhető óramennyiség legalább 90 %- nak megrendelésére az ajánlatkérő kötelezettséget vállal.

Ajánlatkérő a 30.11.2019-ig írásban közölt egyoldalú nyilatkozatával a szerződés időtartamát - az eredeti feltételekkel -, további 73 nappal meghosszabbíthatja.

Keretösszeg az opcionális időszakban (1.1.2020-től 14.3.2020-ig): nettó 60 600 000 HUF

Teljes mennyiség: az opciós időszakra beszerezni kívánt óraszám: 4440 óra/ 73 nap. A mennyiség tájékoztató jelleggel került feltüntetésre, A keretösszeg erejéig rendelhető óramennyiség legalább 90 %- nak megrendelésére az ajánlatkérő kötelezettséget vállal.

A tevékenység ellátásához legalább 15 fő jegy,- és bérletellenőr foglalkoztatása és legalább 7 db személygépkocsi - és hozzájuk tartozó sofőr - rendelkezésre állása szükséges.

A teljesítésbe bevont, eddig az Ajánlatkérő járművein szolgálatot nem teljesítő jegy,- és bérletellenőrök kötelesek részt venni az Ajánlatkérő által szervezett alapismereti szaktanfolyamon, melynek 40 000 Ft + áfa/fő összegű díja az Ajánlattevő költsége.

Vállalkozónak a szerződéskötéstől számított 1 hónapon belül be kell mutatnia Megrendelő részére azon informatikai rendszerét, amely távoli hozzáféréssel biztosítja az arra feljogosított felhasználók részére a rendszerben rögzített: ellenőrzési jegyzőkönyvek, tanúsítványok, külön jelentések adataiból képzett adatbázis, a dokumentumok PDF formátumú képeinek megtekintését, és az adatbázisból a Megrendelő igényeinek megfelelő lekérdezések futtatását.

A jegy- és bérletellenőrzési feladatokat a Volánbusz Zrt. teljes szolgáltatási területén (forgalmi üzemeknél és az alvállalkozóknál) az indított járatok számának alapulvételével, arányosan kell elvégezni, a Műszaki Leírásban foglaltaknak megfelelően. Minimális elvárt ellenőrzöttség: 1,5 %.

A teljesítést követően havonta elemzésre kerül a vonali, vagy vonalcsoporti ellenőrzöttségi szint, így elkerülve az esetleges alul- illetve túlellenőrzöttséget.

A fenti arányosság biztosításának érdekében szükséges, hogy a havi óramegrendelések a teljes szolgáltatási területre egységesen kerüljenek diszponálásra.

Ajánlattevőtől a nettó alap óradíjat (Ft/ellenőri óra) a szerződéses és opciós időszakra vonatkozóan úgy kérjük megadni, hogy abban a szerződés szerinti valamennyi feladat ellátásának - az általános forgalmi adót leszámítva - összes költsége be legyen kalkulálva (rezsióradíj, infláció)

A részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok (műszaki leírás, ajánlati dokumentáció, szerződéstervezet és mellékletei) tartalmazzák.

A 2. számú értékelési szempont teljes szövegét a II.2.5) pontban található karakterkorlátozás miatt itt ismertetjük: Az M2 alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására az ajánlatban bemutatott szakember közbeszerzés tárgya - közösségi közlekedési járműveken végzett jegyellenőrzés, és/vagy bármilyen közlekedési eszközön végzett jegyellenőrzés, jegyellenőrzésben végzett közreműködés - szerinti tevékenységi területen szerzett vezetői és/vagy munkaszervezői tapasztalata hónapban megadva (min. 0 hónap- maximum 120 hónap)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Az M2 alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására az ajánlatban bemutatott szakember közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységi területen szerzett vezetői és/vagy munkaszervezői tapasztalat / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő jogosult legkésőbb 30.11.2019-ig közölt nyilatkozatával 14.3.2020-ig terjedő időtartamra meghosszabbítani a szerződést. A nyertes ajánlatevő a hosszabbítás időtartama alatt köteles a szolgáltatást változatlan tartalommal és változatlan díj ellenében nyújtani.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Részekre történő ajánlattétel kizárásának indoklása:

A szolgáltatás oszthatatlansága, valamint a közpénzzel való hatékony és költségkímélő gazdálkodást szem előtt tartva Ajánlatkérő nem tartja gazdaságosnak, célszerűnek.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 013-027510
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

„Jegy- és bérletellenőrzési tevékenység ellátása”

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/05/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_49556287
Polgár utca 8–10.
Budapest
1033
Ungarn
Telefon: +36 17766220
E-Mail: info@esgholding.hu
Fax: +36 17766225
NUTS-Code: HU110
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 262 600 000.00 HUF
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 202 000 000.00 HUF
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Közösségi közlekedési eszközökön jegy,- és bérletellenőrzési tevékenység végzése, illetve közösségi közlekedési eszközökön

Végzett jegy,- és bérletellenőrzésben való közreműködés

V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. számú ajánlat nyertes ajánlattevő

Az ajánlattevő neve: ESG HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az ajánlattevő székhelye: 1033 Budapest, Polgár utca 8–10.

Adószám: 25420546-2-41

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozóan a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Ungarn
Telefon: +36 18828592
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/05/2019