Varer - 228364-2021

07/05/2021    S89

Danmark-Hillerød: Tabletcomputere

2021/S 089-228364

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Erik Lykke
E-mail: erik.lykke@regionh.dk
Telefon: +45 23994956
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering, service og support af patientrettede enheder/patientunderholdning

Sagsnr.: 21001076
II.1.2)Hoved-CPV-kode
30213200 Tabletcomputere
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Hovedstaden modtager en stigende efterspørgsel på patientunderholdning/patientrettede enheder.

Udbuddet omfatter en løsning til Region Hovedstaden indeholdende:

3 typer af hardware:

— Fastmonteret patientterminal

— Mobil patientterminal

— Tv-boks.

Apps til hardwaren:

— Gratis applikationer fra godkendte app stores

— Mulighed for at implementere egenudviklede apps og betalbare apps fra en godkendt app store.

TV – og radiosignal

Implementering (dialog med afd./hospital og klargøring/konfiguration)

Serviceabonnement:

— Service og support.

Formålet med løsningen er at give patienterne en bedre oplevelse under deres indlæggelsesperiode, samt gøre dem mere selvhjulpne, således at patienterne eksempelvis selv kan bestille deres mad.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
32324600 Digital-tv-boxe
72500000 Servicevirksomhed i forbindelse med datamater
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Hovedstaden modtager en stigende efterspørgsel på patientunderholdning/patientrettede enheder.

Udbuddet omfatter en løsning til Region Hovedstaden indeholdende:

3 typer af hardware:

— Fastmonteret patientterminal

— Mobil patientterminal

— Tv-boks.

Apps til hardwaren:

— Gratis applikationer fra godkendte app stores

— Mulighed for at implementere egenudviklede apps og betalbare apps fra en godkendt app store.

TV – og radiosignal

Implementering (dialog med afd./hospital og klargøring/konfiguration)

Serviceabonnement:

— Service og support.

Formålet med løsningen er at give patienterne en bedre oplevelse under deres indlæggelsesperiode, samt gøre dem mere selvhjulpne, således at patienterne eksempelvis selv kan bestille deres mad.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 069-174875
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Levering, service og support af patientrettede enheder/patientunderholdning

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver annullerer udbuddet.

Ordregiver er på baggrund af tilbudsgivernes spørgsmål blevet opmærksom på flere uhensigtsmæssigheder og fejl i udbudsmaterialet, blandt andet vedrørende kravene til patientterminalerne og kravene vedr. TV-signal. De ændringer, det vil kræve at tilrette udbudsmaterialet vurderes som væsentlige, hvilket betyder at ændringerne ville medføre fornyet udbudspligt.

På baggrund af tilbudsgivernes spørgsmål er ordregiver desuden blevet opmærksom på, at konkurrencen om opgaven kan forbedres hvis ordregivers behov vedr. tv-bokse kan imødekommes via andre løsninger.

Ordregiver takker for interessen og for de fremsendte spørgsmål, som vil blive taget i betragtning ved udformningen af udbudsmaterialet til et nyt udbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der findes ikke noget mæglerorgan i Danmark
By: x
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af rammeaftale: 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/05/2021