Dienstleistungen - 228377-2019

16/05/2019    S94    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Planungsleistungen im Bauwesen

2019/S 094-228377

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
2018/W400/WP-001042
Równoległa 4a
Warszawa
02-235
Polen
Kontaktstelle(n): Kamila Mituła
Telefon: +48 226673956
E-Mail: kamila.mitula@psgaz.pl
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.psgaz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie projektów budowy/przebudowy sieci gazowej WI18/5079, WI18/5082, WI18/5092, WI18/5094, WI18/5095

Referenznummer der Bekanntmachung: 2018/W400/WP-001042
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71320000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano – wykonawczego w zakresie:

Zadanie 1 – Budowy sieci gazowej w miejscowości Magdalenka ul. Lipowa,

Zadanie 2 – Przebudowy sieci gazowej w miejscowości Wolica gm. Nadarzyn/Sękocin Stary gm. Raszyn ul. Sękocińska,

Zadanie 3 – Przebudowy sieci gazowej w miejscowości Warszawa Dzielnica Wilnanów ul. Bruzdowa,

Zadanie 4 – Przebudowa sieci gazowej w miejscowości Henryszew gm. Jaktorów ul. Okrężna, Topolowa,

Zadanie 5 – Przebudowa sieci gazowej w miejscowości Żyrardów, Międzyborowie gm. Jaktorów ul. Okulickiego,Kosynierów.

— wraz z dokonaniem niezbędnych zgłoszeń lub uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych lub zezwoleń, jeżeli obowiązek ich dokonania lub uzyskania wynika z obowiązujących przepisów prawa oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 66 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w zakresie budowy sieci gazowej w miejscowości Magdalenka ul. Lipowa.

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71248000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Miejscowość Magdalenka, ul. Lipowa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w zakresie budowy sieci gazowej w miejscowości Magdalenka ul. Lipowa.Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem niezbędnych zgłoszeń lub uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych lub zezwoleń, jeżeli obowiązek ich dokonania lub uzyskania wynika z obowiązujących przepisów prawa;

Zgodnie z warunkami technicznymi nr PSG.ZMSM.763.208.2018.G z dnia 15.5.2018.

Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy: 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Jednostka projektowa dostarczy Zamawiającemu, oryginał projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa wraz z trzema kompletnymi odpisami, w formie papierowej, jak również w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Unieważnienie w zakresie zadania nr 1 zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy sieci gazowej w miejscowości Wolica gm. Nadarzyn/Sękocin Stary gm. Raszyn ul. Sękocińska.

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71248000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Miejscowość Wolica gm. Nadarzyn/Sękocin Stary gm. Raszyn, ul. Sękocińska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy sieci gazowej w miejscowości Wolica gm. Nadarzyn/Sękocin Stary gm. Raszyn ul. Sękocińska.

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem niezbędnych zgłoszeń lub uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych lub zezwoleń, jeżeli obowiązek ich dokonania lub uzyskania wynika zobowiązujących przepisów prawa;

Zgodnie z warunkami technicznymi nr PSG.ZMSM.763.197.2018.G z dnia 9.5.2018.

Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy: 24 miesiące od daty podpisania umowy.

Jednostka projektowa dostarczy Zamawiającemu, oryginał projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa wraz z trzema kompletnymi odpisami, w formie papierowej, jak również w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Unieważnienie w zakresie zadania nr 2 zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy sieci gazowej w miejscowości Warszawa Dzielnica Wilanów ul. Bruzdowa.

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71248000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
Hauptort der Ausführung:

Miejscowość Warszawa, Dzielnica Wilanów, ul. Bruzdowa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy sieci gazowej w miejscowości Warszawa Dzielnica Wilanów ul. Bruzdowa.

Zakres zadania:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem niezbędnych zgłoszeń lub uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych lub zezwoleń, jeżeli obowiązek ich dokonania lub uzyskania wynika zobowiązujących przepisów prawa;

Zgodnie z warunkami technicznymi nr PSG.ZMSM.763.263.18.P z dnia 25.6.2018.

Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy: 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

Jednostka projektowa dostarczy Zamawiającemu, oryginał projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa wraz z trzema kompletnymi odpisami, w formie papierowej, jak również w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy sieci gazowej w miejscowości Henryszew gm. Jaktorów ul. Okrężna, Topolowa.

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71248000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL913
Hauptort der Ausführung:

Miejscowość Henryszew gm. Jaktorów ul. Okrężna, Topolowa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy sieci gazowej w miejscowości Henryszew gm. Jaktorów ul. Okrężna, Topolowa.

Zakres zadania:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem niezbędnych zgłoszeń lub uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych lub zezwoleń, jeżeli obowiązek ich dokonania lub uzyskania wynika zobowiązujących przepisów prawa;

Zgodnie z warunkami technicznymi nr PSG.ZMSM.763.254.2018.G z dnia 20.6.2018.

Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy: 24 miesiące od daty podpisania umowy.

Jednostka projektowa dostarczy Zamawiającemu, oryginał projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa wraz z trzema kompletnymi odpisami, w formie papierowej, jak również w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy sieci gazowej w miejscowości Żyrardów, Międzyborowie gm. Jaktorów ul. Okulickiego, Kosynierów.

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71248000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL926
Hauptort der Ausführung:

Miejscowość Żyrardów, Międzyborowie, gm. Jaktorów ul. Okulickiego, Kosynierów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy sieci gazowej w miejscowości Żyrardów, Międzyborowie gm. Jaktorów ul. Okulickiego, Kosynierów.

Zakres zadania:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem niezbędnych zgłoszeń lub uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych lub zezwoleń, jeżeli obowiązek ich dokonania lub uzyskania wynika zobowiązujących przepisów prawa;

Zgodnie z warunkami technicznymi nr PSG.ZMSM.763.256.2018.G z dnia 20.6.2018.

Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy: 24 miesiące od daty podpisania umowy.

Jednostka projektowa dostarczy Zamawiającemu, oryginał projektu wykonanego zgodnie z przepisami prawa wraz z trzema kompletnymi odpisami, w formie papierowej, jak również w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Unieważnienie w zakresie zadania nr 5 zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy PZP, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 244-559649
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w zakresie budowy sieci gazowej w miejscowości Magdalenka ul. Lipowa.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy sieci gazowej w miejscowości Wolicagm. Nadarzyn/Sękocin Stary gm. Raszyn ul. Sękocińska.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy sieci gazowej w miejscowości Warszawa Dzielnica Wilanów ul. Bruzdowa.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/04/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
K2M Mikołaj Kozłowski
Warszawa
Polen
NUTS-Code: PL911
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 49 442.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 22 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy sieci gazowej w miejscowości Henryszew gm. Jaktorów ul. Okrężna, Topolowa.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/04/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
JT Projekt Jolanta Tadeusiak
Milanówek
Polen
NUTS-Code: PL913
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 42 326.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 44 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie przebudowy sieci gazowej w miejscowości Żyrardów, Międzyborowie gm. Jaktorów ul. Okulickiego, Kosynierów.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Wykonawcom, a także innemu podmiotowi,jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy. 2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy. 3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 4.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
15/05/2019