Dienstleistungen - 228427-2019

16/05/2019    S94    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Nicht offenes Verfahren 

Polen-Jaworzno: Reparatur und Wartung von Mess-, Prüf- und Kontrollgeräten

2019/S 094-228427

Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o.o., ul. Energetyków 15, Zu Händen von: Krzysztof Piątek, Dariusz Witoszek, Marcin Cudak, Jaworzno 43-603, Polen. Telefon: +48 324672135/+48 327155530/+48 327155531. E-Mail: krzysztof.piatek@nowejaworzno-grupatauron.pl

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 8.4.2019, 2019/S 069-163740)

Betr.:
CPV:50410000, 50532000

Reparatur und Wartung von Mess-, Prüf- und Kontrollgeräten

Reparatur und Wartung von elektrischen Maschinen, Geräten und zugehörigen Einrichtungen

Anstatt: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

16.5.2019 (12:00)

VI.3) Informacje dodatkowe:

4.12. Wniosek składa się w 1 zapieczętowanej kopercie lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu, oznaczonym napisem: „Departament Zakupów – Biuro Zamówień i Umów, Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pn.: „Usługi serwisowe bloku 910 MW w zakresie AKPiA i urządzeń elektrycznych w okresie gwarancyjnym w Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o.o. w Jaworznie”, nr referencyjny 2019/NJGT/NJGT/00317/S - nie otwierać przed dniem 16.5.2019 roku godz. 12:30”. Na kopercie lub innym opakowaniu wniosku należy zamieścić dodatkowo pełną nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie Zamawiającego.

4.13. Wniosek składa się w Tauron Wytwarzanie S.A., 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 51, budynek A, Kancelaria Ogólna, parter, POLSKA, nie później niż do dnia 16.5.2019 roku do godz. 12:00 (Kancelaria Ogólna jest czynna w godzinach 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

muss es heißen: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

22.5.2019 (12:00)

VI.3) Informacje dodatkowe:

4.12. Wniosek składa się w jednej zapieczętowanej kopercie lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu, oznaczonym napisem: „Departament Zakupów – Biuro Zamówień i Umów, Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pn.: „Usługi serwisowe bloku 910 MW w zakresie AKPiA i urządzeń elektrycznych w okresie gwarancyjnym w Nowe Jaworzno Grupa Tauron Sp. z o.o. w Jaworznie”, nr referencyjny2019/NJGT/NJGT/00317/S - nie otwierać przed dniem 22.5.2019 roku godz. 12:30”. Na kopercie lub innym opakowaniu wniosku należy zamieścić dodatkowo pełną nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie Zamawiającego.

4.13. Wniosek składa się w Tauron Wytwarzanie Spółka Akcyjna, 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 51, budynek A, Kancelaria Ogólna, parter, nie później niż do dnia 22.5.2019 roku do godz. 12:00 (Kancelaria Ogólna jest czynna w godzinach 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Weitere zusätzliche Informationen

W Suplemencie Dz.U. UE nr 2019/S 084-202714 zostało opublikowane sprostowanie ogłoszenia zmieniające termin składania wniosków z dnia 7.5.2019 godzina 12:00 na 16.5.2019 godzina 12:00. Niniejsze sprostowanie wprowadza kolejne przesunięcie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.