Diensten - 228434-2020

18/05/2020    S96

België-Brussel: Diensten van het derde gemeenschappelijke veilingplatform

2020/S 096-228434

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, CLIMA — Klimaatactie, CLIMA.B.1 — ETS-beleidsontwikkeling en veiling
Postadres: Avenue du Bourget No 1, Evere
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1140
Land: België
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: België
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Land: België
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bulgarije
Plaats: Sofia
NUTS-code: BG БЪЛГАРИЯ
Land: Bulgarije
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Tsjechië
Plaats: Prague
NUTS-code: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Land: Tsjechië
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Denemarken
Plaats: Copenhagen
NUTS-code: DK DANMARK
Land: Denemarken
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Estland
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Land: Estland
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ierland
Plaats: Dublin
NUTS-code: IE IRELAND
Land: Ierland
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spanje
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES ESPAÑA
Land: Spanje
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Frankrijk
Plaats: Paris
NUTS-code: FR FRANCE
Land: Frankrijk
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Finland
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI SUOMI / FINLAND
Land: Finland
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Griekenland
Plaats: Athens
NUTS-code: EL ΕΛΛΑΔΑ
Land: Griekenland
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Italië
Plaats: Rome
NUTS-code: IT ITALIA
Land: Italië
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Cyprus
Plaats: Nicosia
NUTS-code: CY ΚΥΠΡΟΣ
Land: Cyprus
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kroatië
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR HRVATSKA
Land: Kroatië
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Letland
Plaats: Riga
NUTS-code: LV LATVIJA
Land: Letland
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Litouwen
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT LIETUVA
Land: Litouwen
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Luxemburg
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Land: Luxemburg
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hongarije
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Land: Hongarije
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Malta
Plaats: La Valette
NUTS-code: MT MALTA
Land: Malta
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Nederland
Plaats: Amsterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Oostenrijk
Plaats: Vienna
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Land: Oostenrijk
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Portugal
Plaats: Lisbon
NUTS-code: PT PORTUGAL
Land: Portugal
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Roemenië
Plaats: Bucarest
NUTS-code: RO ROMANIA
Land: Roemenië
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Slovenië
Plaats: Ljubljana
NUTS-code: SI SLOVENIJA
Land: Slovenië
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Slowakije
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK SLOVENSKO
Land: Slovakije
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Zweden
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE SVERIGE
Land: Zweden
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: IJsland
Plaats: Reykjavik
NUTS-code: IS ÍSLAND
Land: IJsland
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Liechtenstein
Plaats: Vaduz
NUTS-code: LI LIECHTENSTEIN
Land: Liechtenstein
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Noorwegen
Plaats: Oslo
NUTS-code: NO NORGE
Land: Noorwegen
E-mail: CLIMA-ETS-JOINT-PROCUREMENTS@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6456
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diensten van het derde gemeenschappelijke veilingplatform

Referentienummer: CLIMA/2020/RP/0002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66172000 Afhandelen van financiële transacties en clearingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit is een gezamenlijke aanbesteding tussen de Europese Unie, vertegenwoordigd door de Europese Commissie, en de volgende aanbestedende staten waarvoor de gezamenlijke aanbestedingsovereenkomst voor de aankoop van gemeenschappelijke veilingplatforms in werking is getreden: België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Estland, Ierland, Spanje, Frankrijk, Finland, Griekenland, Italië, Cyprus, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Zweden, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen.

De Commissie voert de gezamenlijke aanbestedingsprocedure uit namens de aanbestedende staten.

De procedure is het verwerven van diensten van het derde gemeenschappelijke veilingplatform:

Taak 1: veilingdiensten van emissierechten die door het gemeenschappelijk veilingplatform aan de aanbestedende staten, het innovatiefonds en het moderniseringsfonds moeten worden verleend,

Taak 2: diensten die door het gemeenschappelijk veilingplatform aan de Commissie moeten worden verleend.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 750 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66172000 Afhandelen van financiële transacties en clearingsdiensten
66133000 Verwerkings- en clearingsdiensten
66150000 Diensten in verband met het beheer van financiële markten
66151000 Operationele diensten kapitaalmarkt
66170000 Diensten op het gebied van financiële consultancy, financiële transacties en clearing
79342410 Elektronische veilingdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Extra muros.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Diensten van het derde gemeenschappelijke veilingplatform.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 750 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 20
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zie de aanbestedingsstukken die zijn bekendgemaakt op het internetadres vermeld in sectie I.3).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie de aanbestedingsstukken die zijn bekendgemaakt op het internetadres vermeld in sectie I.3).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie de aanbestedingsstukken die zijn bekendgemaakt op het internetadres vermeld in sectie I.3).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken, bekendgemaakt op het internetadres vermeld in I.3).

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken, bekendgemaakt op het internetadres vermeld in I.3).

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie de aanbestedingsstukken die zijn bekendgemaakt op het internetadres vermeld in sectie I.3).

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 040-093828
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 31/07/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie de aanbestedingsstukken die zijn bekendgemaakt op het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie de aanbestedingsstukken die zijn bekendgemaakt op het internetadres vermeld in sectie I.3).

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/05/2020