Palvelut - 228484-2019

17/05/2019    S95

Saksa-Köln: Ravintola-, ateria- ja muut vastaavat palvelut

2019/S 095-228484

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto
Postiosoite: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Postitoimipaikka: Cologne
NUTS-koodi: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Postinumero: 50668
Maa: Saksa
Sähköpostiosoite: tenders@easa.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Hankkijaprofiilin osoite: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4857
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: lentoturvallisuus, ympäristö

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ravintola-, ateria- ja muut vastaavat palvelut

Viitenumero: EASA.2019.HVP.05
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
55000000 Hotelli-, ravintola- ja vähittäiskauppapalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen kohteena on kunkin seuraavan 3 palvelutyypin toimittaminen:

1) ravintolan/ruokalan pito,

2) kahvipisteiden hoitaminen ja

3) konferenssien ateriapalvelut.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
15000000 Elintarvikkeet, juomat, tupakka ja vastaavat tuotteet
55500000 Ruokala- ja ateriapalvelut
55511000 Henkilöstöruokaloiden ja muiden rajoitetulle asiakaskunnalle tarkoitettujen kahviloiden palvelut
55512000 Ruokalanhoito
55520000 Ateriapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Pääasiallinen suorituspaikka:

Köln, SAKSA.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Näihin kiinteistön hallintapalveluihin kuuluu aamiainen, lounas, baristan hoitama kahvibaari, kahviautomaattien vuokraus/ylläpito sekä kokousten ateriapalvelut.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimus on mahdollista uusia 3 kertaa 12 kuukaudeksi kerrallaan. Sopimuksen enimmäiskestoaika: 48 kuukautta.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/06/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Saksa
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 18/06/2019
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

EASA, Konrad-Adenauer-Ufer 3, D-50668, Cologne, SAKSA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Korkeintaan 1 edustaja kultakin tarjoajalta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:

4 vuotta.

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava kohdassa VI.4.1) mainitulta elimeltä 2 kuukauden kuluessa sopimuksentekoa koskevan päätöksen ilmoittamisesta.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10/05/2019