Tjänster - 228484-2019

17/05/2019    S95

Tyskland-Köln: Restaurangtjänster, cateringtjänster och tillhörande tjänster

2019/S 095-228484

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet
Postadress: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Ort: Cologne
Nuts-kod: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 50668
Land: Tyskland
E-post: tenders@easa.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.easa.europa.eu/the-agency
Upphandlarprofil: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4857
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: Luftfartssäkerhet, miljö

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Restaurangtjänster, cateringtjänster och tillhörande tjänster

Referensnummer: EASA.2019.HVP.05
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
55000000 Hotell-, restaurang- och detaljhandelstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Var och en av följande 3 typer av tjänster ska levereras:

1) restaurang/matsal

2) platser med kaffemaskiner

3) cateringtjänster för konferenser.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
15000000 Livsmedel, drycker, tobak o d
55500000 Matsalstjänster och catering
55511000 Matsalstjänster och övrig kafeteriaverksamhet för särskild kundgrupp
55512000 Drift av matsal
55520000 Catering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Köln, Tyskland.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

De ovannämnda tjänsterna innefattar frukost, lunch, en kaffebar med barista, uthyrning/underhåll av kaffemaskiner och cateringtjänster för konferenser.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Möjlighet till förlängning 3 gånger på 12 månader vardera. Längsta löptid: 48 månader.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/06/2019
Lokal tid: 12:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Tyska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 4 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/06/2019
Lokal tid: 10:00
Plats:

EASA, Konrad-Adenauer-Ufer 3, D-50668, Cologne/TYSKLAND.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Högst en rättslig representant.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
Planerad tidpunkt för offentliggörande av ytterligare meddelanden:

4 år.

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Du kan anföra ett överklagande till det organ som nämns i punkt VI.4.1) inom 2 månader efter meddelandet om tilldelningsbeslutet.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/05/2019