Varor - 228529-2016

05/07/2016    S127    - - Varor - Meddelande om tilldelning - Öppet förfarande 

Sverige-Ronneby: Larmsystem

2016/S 127-228529

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Varor

Direktiv 2004/18/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Ronneby kommun
Kommunledningsenheten
Att: Maria Symbonis
SE-372 80 Ronneby
Sverige
E-post: maria.symbonis@ronneby.se

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Trygghetslarm särskilda boenden.
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Varor
En kombination av ovanstående
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Ronneby.

NUTS-kod SE221

II.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen
Upphandlingen avser hyra av trygghetslarm för särskilda boenden inom Ronneby kommun.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

35121700, 45312000

II.1.6)Information om avtalet om offentlig upphandling
II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
16/26
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling

Meddelande om upphandling

Meddelandenummer i EUT: 2016/S 072-125601 av den 13.4.2016

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1 Benämning: Tunstall AB
V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
25.5.2016
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Tunstall AB
Box 9028
SE-200 39 Malmö
Sverige
E-post: tunstall.info@tunstallnordic.com

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
V.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
30.6.2016