Építési beruházás - 228545-2020

18/05/2020    S96

Magyarország-Sopron: Parkolóház építése

2020/S 096-228545

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_84533021
Postai cím: Verő József utca 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárvári Szabolcs
E-mail: jegyzo@sopron-ph.hu
Telefon: +36 99515113
Fax: +36 99320939
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sopron.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.sopron.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Árpád utcai parkolóház kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000987312019
II.1.2)Fő CPV-kód
45213312 Parkolóház építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A soproni Árpád utcai parkolóház kivitelezése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 469 077 801.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213312 Parkolóház építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 9400 Sopron Hrsz.: 2161, 2156/3, 2156/6, 2156/2, 2138/2

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Sopron Megyei Önkormányzat szándéka a „TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001- Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében” című projekt egyik elemeként a „Tűzoltóság tömbjének” rehabilitációja/felújítása, mely során a városközpont jelenlegi parkolási lehetőségének javítása érdekében a kijelölt tervezési területen 235 férőhelyes nyilvános parkolóház és mellette szabadtéri parkolók alakítandóak ki.

A beruházási terület (Hrsz.: 2161, 2156/3, 2156/6, 2156/2, 2138/2) a Várkerület külső, történeti beépítése és az Ikva patak között, az Árpád utcától északra helyezkedik el.

Főbb munkanemek:

A parkolóház 1 882 m2 beépített alapterületű, szabálytalan ellipszoid alakú, öt szinten, 2,6 m szintmagassággal, fél szint eltolással készülő monolit vasbeton szerkezetű épület, vasbeton gerendaráccsal összefogott cölöpalapozással.

Nettó szintterület 8 468 m2, zöldtető: 622 m2, építménymagasság: 14 m, zöldterület, parkosítás 393 m2.

Földmunka visszatöltéssel: 3 183 m3, elszállítás: 1 267 m3

Alapozás: monolit vb. alaplemez; Feltöltés készítése homokos kavicsból: 1 916 m3

Cölöpalap D=60-80 cm: 2 221 fm (azaz bedolgozott betonmennyisség: 1115 m3)

Vasbeton gerendarács készítése: 380 m3

Vasbeton lemezek, falak pillérek, rámpa: 3 518 m3

Betonozások: 160 m3

Teljes bedolgozott betonmennyiség: 5173 m3

Betonacélok: 635 t

Acélbetétek: PSB-10-16/185-255 Peikko ny. csap: 1 736 db

Acélszerkezetű lépcsőház: 45 t

OSB lap elhelyezése pallóvázra attika fal tetején: 115 m2

Vakolatok készítése: 200 m2

Dupla profilvázas gipszkarton-fal, előtétfal építése: 106 m2

Csempe és lapburkolatok készítése: 215 m2

Garázspadló 4 cm aszfaltbetonnal: 508 m2

Garázspadló műgyanta burkolattal: 7 326 m2

Homlokzati árnyékoló kerámia lamellák acél háttérszerkezetre szerelve: 8 496 m2

Fémlemez attika-fedés: 519 fm

6 fülkés WC kialakítása válaszfalrendszerrel, akadálymentes WC: 1-1 db

Acélajtók: 21 db

Talajnedvesség, csapadékvíz elleni szigetelés: 245 m2 + 902 m2

Hőszigetelés 4-8 cm vtg.: 991 m2

Szennyvíz-, csapadékcsatorna, víz, áram bekötések 1-1 db

Beléptető rendszer

Lift: 2 db 630 kg teherbírású, 8 személyes, 5 állomásos, gépház nélküli

Térburkolat készítése ágyazattal, szegélyekkel, beton-térkőből és gránit kiskockakőből: 900 m2

Extenzív tetőkert kialakítása: 622 m2

Parkosítás növénykazettákkal: 64 db

Zöldfelület kialakítása cserje- és faültetéssel: 1 318 m2

Parkolók száma: 235 db személygépkocsi, ebből mozgáskorlátozott: 5 db

Továbbá 26 db motorparkoló és 10 db kerékpártároló

Integrált parkolás informatikai rendszer telepítése, beüzemelése, ezen belül 4 db elektromos töltőállomás, ebből 1 db gyorstöltő, 3 db kétállású normál töltő

A fenti mennyiségek további részletezése a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban kerül meghatározásra.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli, parkolóház és/vagy mélygarázs és/vagy parkolólemez kivitelezés tárgyú projektben szerzett szakmai tapasztalata (0-24 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.4. pont szerinti szakember parkolóház és/vagy mélygarázs és/vagy parkolólemez kivitelezés tárgyú projektben szerzett szakmai tapasztalata (0-24 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001

II.2.14) pont folytatása:

Az egyes munkarészek egymással szorosan összefüggenek, ezért műszaki-szakmai szempontból hátrányokkal járna az egyes feladatrészek elválasztása.

AK feltételes közbeszerzést folytat le, a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alkalmazásával.

II.2.14)További információk

AK nem biztosítja a részajánlattételt, mivel a kivitelezés egy darab új épület megvalósítására irányul, az sem gazdasági, sem szakmai szempontból nem bontható részekre, a beruházási terület korlátozott megközelíthetőséget és organizációs lehetőséget biztosít.

Folytatás: II.2.13) pont alatt!

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 193-467747
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az Árpád utcai parkolóház k

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/04/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65097353
Postai cím: Ipar körút 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@fesz.hu
Telefon: +36 99511860
Fax: +36 99511879
Internetcím: http://www.fesz.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 469 077 801.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Ideiglenes melléklétesítmények, organizáció, bontási munkák, földmunka, mélyalapozás, szerkezetépítés, falazás, ácsmunkák, bádogozás, acélszerkezeti munkák, közműépítés, elektromos munkák, épületgépészeti munkák, szigetelési munkák, nyílászárók, stb.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1112 Budapest, Németvölgyi út 146. Adószám: 11266101243

Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt., MAGYARORSZÁG 9400 Sopron, Ipar Körút 13. Adószám: 11121426208

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/05/2020