Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 228545-2020

18/05/2020    S96

Magyarország-Sopron: Parkolóház építése

2020/S 096-228545

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_84533021
Postai cím: Verő József utca 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárvári Szabolcs
E-mail: jegyzo@sopron-ph.hu
Telefon: +36 99515113
Fax: +36 99320939
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sopron.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.sopron.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Árpád utcai parkolóház kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000987312019
II.1.2)Fő CPV-kód
45213312 Parkolóház építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A soproni Árpád utcai parkolóház kivitelezése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 469 077 801.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213312 Parkolóház építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 9400 Sopron Hrsz.: 2161, 2156/3, 2156/6, 2156/2, 2138/2

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Sopron Megyei Önkormányzat szándéka a „TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001- Zöldülő Belváros – A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében” című projekt egyik elemeként a „Tűzoltóság tömbjének” rehabilitációja/felújítása, mely során a városközpont jelenlegi parkolási lehetőségének javítása érdekében a kijelölt tervezési területen 235 férőhelyes nyilvános parkolóház és mellette szabadtéri parkolók alakítandóak ki.

A beruházási terület (Hrsz.: 2161, 2156/3, 2156/6, 2156/2, 2138/2) a Várkerület külső, történeti beépítése és az Ikva patak között, az Árpád utcától északra helyezkedik el.

Főbb munkanemek:

A parkolóház 1 882 m2 beépített alapterületű, szabálytalan ellipszoid alakú, öt szinten, 2,6 m szintmagassággal, fél szint eltolással készülő monolit vasbeton szerkezetű épület, vasbeton gerendaráccsal összefogott cölöpalapozással.

Nettó szintterület 8 468 m2, zöldtető: 622 m2, építménymagasság: 14 m, zöldterület, parkosítás 393 m2.

Földmunka visszatöltéssel: 3 183 m3, elszállítás: 1 267 m3

Alapozás: monolit vb. alaplemez; Feltöltés készítése homokos kavicsból: 1 916 m3

Cölöpalap D=60-80 cm: 2 221 fm (azaz bedolgozott betonmennyisség: 1115 m3)

Vasbeton gerendarács készítése: 380 m3

Vasbeton lemezek, falak pillérek, rámpa: 3 518 m3

Betonozások: 160 m3

Teljes bedolgozott betonmennyiség: 5173 m3

Betonacélok: 635 t

Acélbetétek: PSB-10-16/185-255 Peikko ny. csap: 1 736 db

Acélszerkezetű lépcsőház: 45 t

OSB lap elhelyezése pallóvázra attika fal tetején: 115 m2

Vakolatok készítése: 200 m2

Dupla profilvázas gipszkarton-fal, előtétfal építése: 106 m2

Csempe és lapburkolatok készítése: 215 m2

Garázspadló 4 cm aszfaltbetonnal: 508 m2

Garázspadló műgyanta burkolattal: 7 326 m2

Homlokzati árnyékoló kerámia lamellák acél háttérszerkezetre szerelve: 8 496 m2

Fémlemez attika-fedés: 519 fm

6 fülkés WC kialakítása válaszfalrendszerrel, akadálymentes WC: 1-1 db

Acélajtók: 21 db

Talajnedvesség, csapadékvíz elleni szigetelés: 245 m2 + 902 m2

Hőszigetelés 4-8 cm vtg.: 991 m2

Szennyvíz-, csapadékcsatorna, víz, áram bekötések 1-1 db

Beléptető rendszer

Lift: 2 db 630 kg teherbírású, 8 személyes, 5 állomásos, gépház nélküli

Térburkolat készítése ágyazattal, szegélyekkel, beton-térkőből és gránit kiskockakőből: 900 m2

Extenzív tetőkert kialakítása: 622 m2

Parkosítás növénykazettákkal: 64 db

Zöldfelület kialakítása cserje- és faültetéssel: 1 318 m2

Parkolók száma: 235 db személygépkocsi, ebből mozgáskorlátozott: 5 db

Továbbá 26 db motorparkoló és 10 db kerékpártároló

Integrált parkolás informatikai rendszer telepítése, beüzemelése, ezen belül 4 db elektromos töltőállomás, ebből 1 db gyorstöltő, 3 db kétállású normál töltő

A fenti mennyiségek további részletezése a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban kerül meghatározásra.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli, parkolóház és/vagy mélygarázs és/vagy parkolólemez kivitelezés tárgyú projektben szerzett szakmai tapasztalata (0-24 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.4. pont szerinti szakember parkolóház és/vagy mélygarázs és/vagy parkolólemez kivitelezés tárgyú projektben szerzett szakmai tapasztalata (0-24 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001

II.2.14) pont folytatása:

Az egyes munkarészek egymással szorosan összefüggenek, ezért műszaki-szakmai szempontból hátrányokkal járna az egyes feladatrészek elválasztása.

AK feltételes közbeszerzést folytat le, a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alkalmazásával.

II.2.14)További információk

AK nem biztosítja a részajánlattételt, mivel a kivitelezés egy darab új épület megvalósítására irányul, az sem gazdasági, sem szakmai szempontból nem bontható részekre, a beruházási terület korlátozott megközelíthetőséget és organizációs lehetőséget biztosít.

Folytatás: II.2.13) pont alatt!

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 193-467747
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés az Árpád utcai parkolóház k

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/04/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65097353
Postai cím: Ipar körút 13.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@fesz.hu
Telefon: +36 99511860
Fax: +36 99511879
Internetcím: http://www.fesz.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 469 077 801.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Ideiglenes melléklétesítmények, organizáció, bontási munkák, földmunka, mélyalapozás, szerkezetépítés, falazás, ácsmunkák, bádogozás, acélszerkezeti munkák, közműépítés, elektromos munkák, épületgépészeti munkák, szigetelési munkák, nyílászárók, stb.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1112 Budapest, Németvölgyi út 146. Adószám: 11266101243

Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt., MAGYARORSZÁG 9400 Sopron, Ipar Körút 13. Adószám: 11121426208

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/05/2020