Szolgáltatások - 228602-2015

Normál nézet megjelenítése

02/07/2015    S125

Belgium-Brüsszel: Értékeléstámogató szolgáltatásokat biztosító csapat

2015/S 125-228602

Előzetes tájékoztató

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság, A Nemzetközi Együttműködés és a Fejlesztés Főigazgatósága – R.5-ös egység – Pénzügyek, Szerződések, Audit
Postai cím: rue de la Loi 41, 03/030-as iroda
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Címzett: Jean-Hervé Ramat
E-mail: europeaid-r5-call-for-tenders@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: Az EU külső segítségnyújtásának megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások.
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem

IIB. szakasz: A szerződés tárgya (Árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés)

II.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Értékeléstámogató szolgáltatásokat biztosító csapat.
II.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatási kategória száma 27: Egyéb szolgáltatások 
Valamennyi ország.
II.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul: nem
II.4)Az árubeszerzés vagy szolgáltatás jellegének és mennyiségének, illetve értékének rövid meghatározása:
A pályázat értékeléstámogató szolgáltatásokat biztosító csapat (ESST) felállítására irányul annak érdekében, hogy szakmai és adminisztratív támogatást biztosítson a Nemzetközi Együttműködés és a Fejlesztés Főigazgatóságának a főigazgatóság központjában és az Európai Unió delegációinál dolgozó feladatvezetői számára a külső segítségnyújtási programok értékeléseinek tervezéséhez, irányításához és terjesztéséhez/felhasználásához.
Az ESST-t a Nemzetközi Együttműködés és a Fejlesztés Főigazgatóságának Értékelő Egysége fogja irányítani.
Becsült költség áfa nélkül:
50 000 és 1 000 000 között EUR

Részek

A beszerzés részekből áll: nem
II.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

75100000 Közigazgatási szolgáltatások

II.6)A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja
II.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.8)További információk:
Ez egy előzetes összesített hirdetmény, amelyne célja az érdekelt felek tájékoztatása arról, hogy a közeljövőben ajánlati felhívás kerül közzétételre. A szerződéssel kapcsolatos jelenleg rendelkezésre álló valamennyi információt ez a hirdetmény tartalmazza, és kérjük az érdekelt feleket, hogy ne kérjenek további információkat az ajánlatkérőtől. A szerződéssel és a jelentkezés módjával kapcsolatos részletes adatok hamarosan közzétételre kerülnek az ajánlati felhívásban és a pályázati dokumentációban.
A pályázók kötelezettséget vállalnak, hogy amennyiben elnyerik a szerződést, a szerződés időtartama alatt nem vesznek részt a Nemzetközi Együttműködés és a Fejlesztés Főigazgatósága értékelési mukájában.
Az ajánlati felhívás várható időpontja 15.7.2015. Az ajánlat benyújtásának várható határideje 10.9.2015.
Az ESST hatókörét a továbbiakban még pontosan meg kell határozni, azonban annak főként 4 területre kell kiterjednie:
1. módszertani támogatás értékelési tevékenységekhez: támogatás biztosítása a Nemzetközi Együttműködés és Fejlesztés Főigazgatósága (központi és delegációs) feladatvezetőinek értékelési tevékenységeihez ügyfélszolgálaton és minőségbiztosítási rendszeren keresztül;
2. az értékeléshez kapcsolódó hálózat kezelése: támogatás a C4D platform, „Értékelési hálózat” moderálásához és az információhoz való hozzáférés elősegítéséhez;
3. az értékelési tevékenységek általános koordinálásának támogatása: támogatás az értékeléshez kapcsolódó adatok különböző információs és jelentéstételi rendszerekből való összegyűjtéséhez és elemzéséhez;
4. hozzájárulás az értékelésekből szerzett ismeretek megosztásához: támogatás az értékelésekből származó ismeretek felhasználásához.
A pályázati eljárásban való részvétel egyenlő feltételek mellett nyitott valamennyi, a szerződések hatálya alá tartozó (az Európai Unió 28 tagállama) jogi és természetes személy, valamint a közbeszerzések tekintetében az Európai Unióval különmegállapodást kötő harmadik országokból – nevezetesen Albániából, Chiléből, Hondurasból, Irakból, Izlandról, Kolumbiából, Liechtensteinből, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból, Mexikóból, Montenegróból, Nicaraguából, Norvégiból, Panamából, Peruból és Szerbiából – származó természetes és jogi személy részére a különmegállapodásban foglalt feltételek szerint.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
VI.2)További információk:
VI.3)Az általános szabályozásra vonatkozó információk
VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
22.6.2015