Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 22865-2020

17/01/2020    S12

Belgien-Bruxelles: Pilotprojekt til evaluering og håndtering af tilstedeværelsen af lindan og hexachlorcyklohexan (HCH) i Den Europæiske Union

2020/S 012-022865

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Environment
Postadresse: ENV.A.5 — Finance BU-9 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Pilotprojekt til evaluering og håndtering af tilstedeværelsen af lindan og hexachlorcyklohexan (HCH) i Den Europæiske Union

Sagsnr.: ENV.D.1/ETU/2019/0023
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Europa-Parlamentet har givet Kommissionen til opgave at forvalte dette pilotprojekt for at forbedre kendskabet til affaldshåndtering og lindan- og hexachlorcyklohexan-kontaminering i EU. Kontraktens formål er at bistå Europa-Kommissionen ved på den ene hånd at sammensætte et detaljeret inventar over produktionsanlæg, lossepladser, deponeringsanlæg og behandlingssteder for linan og HCH i EU, og på den anden hånd bistå offentlige myndigheder på regionalt eller nationalt niveau, der står over for lindan- og HCH-problemer, og give dem støtte, ekspertise, råd og rådgivning.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 964 691.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Eksternt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se internetadressen anført i afsnit I.3. Offentligt udbud — kontraktens varighed er 24 måneder og værdien 2 000 000 EUR.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 70
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og allokering af menneskelige ressourcer / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

07.027744 — pilotprojekt

II.2.14)Yderligere oplysninger

Denne kontrakt forener 2 pilotprojekter om linan: 1 på 600 000 EUR og 1 på 1 400 000 EUR. Pilotprojekt 1 blev offentliggjort i forhåndsmeddelelse EUT/S 057-130610 på 21.3.2019. Originaltitel: Pilotprojekt — Kortlægning af løsninger, bedste praksisser og foranstaltninger vedrørende kontaminering af pesticidaffald fra lindananvendelse i EU.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 145-355940
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 07.027744/2019/820036 + 820155/ETU/ENV.D.1
Betegnelse:

Pilotprojekt til evaluering og håndtering af tilstedeværelsen af lindan og hexachlorcyklohexan (HCH) i Den Europæiske Union

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/12/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Tauw BV
Postadresse: Handelskade 37
By: Deventer
NUTS-kode: NL NEDERLAND
Postnummer: 7417 DE
Land: Nederlandene
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Sociedad Aragonesa De Gestion Agroambiental SL
Postadresse: Avenida de Ranillas 5 Edificio a Planta 3
By: Zaragoza
NUTS-kode: ES ESPAÑA
Postnummer: 50018
Land: Spanien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: CDM Smith Europe GmbH
Postadresse: Am Umweltpark 3-5
By: Bochum
NUTS-kode: DE DEUTSCHLAND
Postnummer: 44793
Land: Tyskland
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 964 691.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 18 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

10,88 % + 4,58 % +3,05 % = 18,51 %

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I overensstemmelse med artikel 11, stk.1, litra e) i bilag til forordning (EU, Euratom) 2018/1046 om finansielle regler vedrørende EU's almindelige budget i forbindelse med nye tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, der er en gentagelse af tilsvarende tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, og som overdrages til den økonomiske aktør, der blev tildelt den oprindelige kontrakt af den samme ordregivende myndighed, forudsat at disse tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder er i overensstemmelse med et grundlæggende projekt, for hvilket den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse og i overensstemmelse med betingelserne i stk. 11.4«.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxemburg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i punkt I.3) — opfordring til at afgive bud.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/01/2020