Tjenesteydelser - 22865-2020

17/01/2020    S12

Belgien-Bruxelles: Pilotprojekt til evaluering og håndtering af tilstedeværelsen af lindan og hexachlorcyklohexan (HCH) i Den Europæiske Union

2020/S 012-022865

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Directorate-General for Environment
Postadresse: ENV.A.5 — Finance BU-9 01/005
By: Brussels
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Markets Team
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Pilotprojekt til evaluering og håndtering af tilstedeværelsen af lindan og hexachlorcyklohexan (HCH) i Den Europæiske Union

Sagsnr.: ENV.D.1/ETU/2019/0023
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Europa-Parlamentet har givet Kommissionen til opgave at forvalte dette pilotprojekt for at forbedre kendskabet til affaldshåndtering og lindan- og hexachlorcyklohexan-kontaminering i EU. Kontraktens formål er at bistå Europa-Kommissionen ved på den ene hånd at sammensætte et detaljeret inventar over produktionsanlæg, lossepladser, deponeringsanlæg og behandlingssteder for linan og HCH i EU, og på den anden hånd bistå offentlige myndigheder på regionalt eller nationalt niveau, der står over for lindan- og HCH-problemer, og give dem støtte, ekspertise, råd og rådgivning.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 964 691.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Eksternt.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se internetadressen anført i afsnit I.3. Offentligt udbud — kontraktens varighed er 24 måneder og værdien 2 000 000 EUR.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet af den foreslåede metodologi / Vægtning: 70
Kvalitetskriterium - Navn: Tilrettelæggelse af arbejdet og allokering af menneskelige ressourcer / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikringsforanstaltninger / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 50/50
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

07.027744 — pilotprojekt

II.2.14)Yderligere oplysninger

Denne kontrakt forener 2 pilotprojekter om linan: 1 på 600 000 EUR og 1 på 1 400 000 EUR. Pilotprojekt 1 blev offentliggjort i forhåndsmeddelelse EUT/S 057-130610 på 21.3.2019. Originaltitel: Pilotprojekt — Kortlægning af løsninger, bedste praksisser og foranstaltninger vedrørende kontaminering af pesticidaffald fra lindananvendelse i EU.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 145-355940
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 07.027744/2019/820036 + 820155/ETU/ENV.D.1
Betegnelse:

Pilotprojekt til evaluering og håndtering af tilstedeværelsen af lindan og hexachlorcyklohexan (HCH) i Den Europæiske Union

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/12/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Tauw BV
Postadresse: Handelskade 37
By: Deventer
NUTS-kode: NL NEDERLAND
Postnummer: 7417 DE
Land: Nederlandene
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Sociedad Aragonesa De Gestion Agroambiental SL
Postadresse: Avenida de Ranillas 5 Edificio a Planta 3
By: Zaragoza
NUTS-kode: ES ESPAÑA
Postnummer: 50018
Land: Spanien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: CDM Smith Europe GmbH
Postadresse: Am Umweltpark 3-5
By: Bochum
NUTS-kode: DE DEUTSCHLAND
Postnummer: 44793
Land: Tyskland
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 000 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 964 691.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand
Andel: 18 %
Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:

10,88 % + 4,58 % +3,05 % = 18,51 %

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

I overensstemmelse med artikel 11, stk.1, litra e) i bilag til forordning (EU, Euratom) 2018/1046 om finansielle regler vedrørende EU's almindelige budget i forbindelse med nye tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, der er en gentagelse af tilsvarende tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, og som overdrages til den økonomiske aktør, der blev tildelt den oprindelige kontrakt af den samme ordregivende myndighed, forudsat at disse tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder er i overensstemmelse med et grundlæggende projekt, for hvilket den oprindelige kontrakt blev tildelt efter offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse og i overensstemmelse med betingelserne i stk. 11.4«.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxemburg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i punkt I.3) — opfordring til at afgive bud.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/01/2020