Építési beruházás - 228663-2020

18/05/2020    S96

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 096-228663

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szeretetkórháza
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28370163
Postai cím: Amerikai út 53–55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kozák Csilla
E-mail: syntron@syntron.hu
Telefon: +36 94311542
Fax: +36 94327873
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://mazsihisz.hu/
A felhasználói oldal címe: https://mazsihisz.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

II. épület teljes felújítása és bővítése

Hivatkozási szám: EKR001567302019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórháza II. épület teljes felújítása és bővítése, komfortos kórtermek és közösségi terek, szakrendelők kialakítása kivitelezési szerződés keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 566 122 571.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1145 Budapest, Amerikai út 53-55., hrsz: 31571/4.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A rekonstrukcióval érintett épület Budapest XIV. kerület Amerikai út 53. szám ─ Laky Adolf utca 42. szám alatti, 31571/4 helyrajzi számon intézményi környezetben helyezkedik el.

A II. számú épület az 1910-es évek elején épült tégla falazattal, magastetővel 3 szintes kialakítással. Jelenlegi alapterülete: 2241 m2

Az épület állaga leromlott, teljes felújításra szorul építészeti, villamoshálózati, épületgépészeti szempontból.

A tervezett beavatkozással a fekvőbeteg ellátást biztosító betegszobák korszerűsítése, fürdőszobákkal ellátása a feladat ill. a járóbeteg ellátást biztosító rendelők az épület alagsorába, az igazgatás a tetőterébe kerülnek.

Az épület bővül egy főbejárati egységgel, betegfelvételi részleggel, és akadálymentes kiürítést biztosító lépcsőházi maggal. Bővítés alapterülete: 227 m2

Alaprajzi beavatkozások:

Az átalakítás során a belső nagy és egy kisebb lépcsőházat, illetve az ezek által közrefogott megemelt födémszakasz teljes elbontásra kerül, új födémszerkezetet készül. Az új lépcsőház, plusz ezzel együtt egy új biztonsági felvonó (akadálymentes menekítésre is megfelelő lépcső és lift) az „U” alaprajzú épület által közrefogott belső udvari földszintes fogadó-előcsarnok építményrészbe kerül, innen emelkedik föl hogy az összes szintet összekapcsolja kvázi „toronyként”. Az épület a kétirányú mentés biztosítása érdekében kap egy külső, nyitott acél szerkezetű menekülő lépcsőt is, mely a meglévő lift nyaktagáról megközelíthető minden szinten.

Szerkezeti és homlokzati beavatkozások:

Az előcsarnok és az új közlekedő blokk új kialakítású, a terepszintről induló, az alagsori szinthez lelépcsőző földszintes építményrész. Hőszigetelt vasbeton falszerkezetekkel, lapostetővel és a bejárat felől modern fém portálszerkezettel készül. Az előcsarnok földszintes tömegén extenzív zöldtető kerül kialakításra, felülvilágítók beépítésével. A meglévő épület belső szerkezetei átépülnek, a jelenlegi kissé kusza lépcsőházak és födémugrások elbontásra kerülnek. Az épülethez korábban, utólagosan hozzáépült liftre hőszigetelés kerül. Ide kerül a tűzvédelmileg szükséges fémszerkezetű menekülő lépcső. A padlástér jelenlegi poroszsüveg zárófödémét vendégfödémmel meg kell erősíteni, illetve a nagy fesztávok és a faszerkezetek kiváltása miatt acél keretállások készülnek. E beépített terület fölé, a padlástér egy részébe épületgépészeti berendezések is kerülnek, így ezek alatt még egy közbenső megerősített kis födémszakasz is készül.

Homlokzati beavatkozások:

Az épület összes homlokzati nyílászárója lecserélésre kerül. Az ablakok korszerű hőszigetelő műanyag szerkezetek lesznek, míg a bejárati ajtókat nagyobb igénybevételre is alkalmas alumíniumból készülnek. A főbejárat szintén alumínium szerkezetű portál szerkezetbe kerül. A homlokzatokon a beavatkozásokkal érintett részeken (ablakok cseréje, illetve új nyílászárók kialakítása) helyi javítások, pótlások lehetnek szükségesek, a teljes homlokzat újraszínezése nélkül.

Belső beavatkozások:

Az összes belső nyílászáró új korszerű fémtokos ajtó. Az ajtók küszöb nélkül kerülnek beépítésre, ahol szükséges burkolatváltó profillal. Az összes belső válaszfal és berendezés bontása után a teljesen újonnan kialakított helyiségekben új burkolatok, berendezések, szaniterek készülnek.

Épületgépészeti beavatkozások:

Feladat az épületet ellátó pincei központ, vízellátó rendszer, szennyvízelvezetés, fűtési rendszer teljes felújítása, a hűtést biztosító fan-coil-os rendszer és az elszívó légtechnikai hálózat kiépítése.

Elektromos beavatkozások:

A meglévő elektromos hálózatok, központok, kapcsolószekrények, világítási rendszerek elbontásra kerülnek. Az épület teljes erős és gyengeáramú hálózatai átépítésre, felújításra kerülnek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. jótállás időtartama az épület esetében (a kötelezően vállalandó 60 hónapon felül vállat többlet jótállás egész hónapokban, legkedvezőbb szint 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. jótállás időtartama a beépített gépekre, berendezésekre (a kötelezően vállalandó 24 hónapon felül vállat többlet jótállás egész hónapokban, legkedvezőbb szint 36 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. M/2.alkalmasság körében bemutatott szakember MV-É jogosultság megszerzéséhez előírt szakmai gyakorlaton felüli többlet szakmai tapasztalata(egész hónap,min.0 hónap,legkedvezőbb szint 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5.M/3. alkalmasság körében bemutatott szakember MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez előírt szakmai gyakorlaton felüli többlet szakmai tapasztalata(egész hónapban,min.0 hónap,legkedvezőbb szint 60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 6. M/4. alkalmasság körében bemutatott szakember MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez előírt szakmai gyakorlaton felüli többlet szakmai tapasztalata(egész hónap,min. 0 hónap,legkedvezőbb szint 60 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opciós tétel: Alagsor vízszigetelési munkák

Az épület alagsori területeinek utólagos vízszigetelésével összefüggő munkálatok. 596 m2 alapterületen.

Az utólagos vízszigetelés a pinceszinti padlószerkezet/padlórétegrend teljes felbontásával, új rétegrend kialakításával (víz- és hőszigetelő rétegek beépítésével), valamint a falszerkezetek függőleges és vízszintes (injektálás) szigetelésével készül.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A részajánlattétel kizárásának indoka: A kivitelezés egy olyan egységet alkot, melynek részekre történő megbontása, sem műszakilag, sem gazdasági szempontból nem indokolt és nem szolgálná a felelős és hatékony gazdálkodás elvét.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 249-617361
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

II. épület teljes felújítása és bővítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
08/05/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Kolmann Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_74687606
Postai cím: Széchenyi István utca 8.
Város: Fót
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
E-mail: info@kolmannbau.hu
Telefon: +36 202569040
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 566 122 571.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Gépészeti és elektromos munkálatok.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1.) Kolmann Bau Kft. – 2151 Fót, Széchenyi István utca 8., 13863773213

2.) Prím Építő Kft. – 1083 Budapest, Illés utca 17. fszt. 2., 11906508242

3.) R.S.Z. Építőipari Kft. – 1147 Budapest, Öv utca 161/a., 10681831242

4.) LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság – 1095 Budapest, IX., Hídépítő utca 1-12., 25098367243

5.) Royal Nexus Építő Kft. – 2532 Tokod, Kossuth L. utca 91/b., 26770442211

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/05/2020