Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjenesteydelser - 22872-2020

17/01/2020    S12

Belgien-Bruxelles: Forberedende aktiviteter — Intelligente landdistrikter i det 21. århundrede

2020/S 012-022872

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen
Postadresse: Rue de la Loi/Wetstraat 130 Office: L-130 10/037
By: Brussels
NUTS-kode: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: agri-evaluation@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Landbrug og udvikling af landdistrikter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forberedende aktiviteter — Intelligente landdistrikter i det 21. århundrede

Sagsnr.: AGRI-2019-EVAL-04
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79310000 Markedsanalyse
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det overordnede formål med disse forberedende aktiviteter er fastlæggelse af planer og strategier for etablering af intelligente landsbyer og deres afprøvelse i praksis. Aktiviteterne skal supplere og udnytte erfaringer fra aktiviteter og initiativer under EU's handlingsplan for intelligente landsbyer og pilotprojektet »Intelligente økosociale landsbyer«. Fokusområdet for sidstnævnte er at definere intelligente økosociale landsbyer, identificere udfordringer og behov samt indsamle eksempler på god praksis, som skal anvendes af beslutningstagere og landbrugssamfund.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 757 155.00 EUR
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
77100000 Tjenesteydelser inden for landbrug
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: 00 Not specified
Hovedudførelsessted:

Levering skal almindeligvis finde sted i kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Den ordregivende myndighed ønsker at indgå en kontrakt med 1 kontrahent med henblik på at gennemføre forberedende aktiviteter vedrørende intelligente landdistrikter i det 21. århundrede.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60
Pris - Vægtning: 40
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

EU's administrative bevillinger

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 150-368511
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: AGRI-2019-409
Betegnelse:

Forberedende aktiviteter — Intelligente landdistrikter i det 21. århundrede

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
18/12/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: E40 Group EEIG
Postadresse: Piheno u. 10
By: Solymar
NUTS-kode: HU120 Pest
Postnummer: 2083
Land: Ungarn
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Institut für Ländliche Strukturforschung an der Johan Wolfgang Goethe Universität
Postadresse: Kurfürstenstrasse 49
By: Frankfurt am Main
NUTS-kode: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 60486
Land: Tyskland
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Empirica Gesellshaft für Kommunikations und Technologieforschung mbH
Postadresse: Oxfordstrasse 2
By: Bonn
NUTS-kode: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Postnummer: 53111
Land: Tyskland
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: eConcept Web Solutions Limites
Postadresse: 117 Sheriff Street
By: Dublin
NUTS-kode: IE061 Dublin
Land: Irland
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Agricultural University of Athens
Postadresse: Iera Odos 75
By: Athens
NUTS-kode: EL30 Aττική
Postnummer: 11855
Land: Grækenland
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Boerenbondvereniging voor Innovatieve Projecten
Postadresse: Diestsestraat 40
By: Leuven
NUTS-kode: BE242 Arr. Leuven
Postnummer: 3000
Land: Belgien
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 3 300 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 757 155.00 EUR
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadresse: http://www.curia.europa.eu/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3)

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/01/2020