Supplies - 228959-2020

18/05/2020    S96    Supplies - Contract notice - Open procedure 

Poland-Nowy Sącz: Teaching supplies

2020/S 096-228959

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
National registration number: 734-350-70-21
Postal address: ul. Wyspiańskiego 13
Town: Nowy Sącz
NUTS code: PL218
Postal code: 33-300
Country: Poland
Contact person: Anna Trystuła
E-mail: sekretariat@inkubator.nowysacz.pl
Telephone: +48 575066009

Internet address(es):

Main address: https://bip.malopolska.pl/inkubatorns,m,332665,przetargi-od-2020.html

Address of the buyer profile: https://platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz
I.4)Type of the contracting authority
Other type: jednostka samorządu terytorialnego
I.5)Main activity
Other activity: kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”

II.1.2)Main CPV code
39162110
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020, 10 oś priorytetowa „Wiedza i kompetencje”, działanie 10.2 „Rozwój kształcenia zawodowego”, poddziałanie 10.2.2 „Kształcenie zawodowe uczniów – SPR”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na szesnaście części (pakietów).

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby realizacji projektu – ZSEM

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000
48820000
31682500
48310000
38653400
38652100
32324600
30237230
39162110
30213100
30237270
30237410
42962000
30213300
30237460
44300000
30231300
30234500
30230000
48000000
32581100
32322000
30237280
32342412
48190000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218
Main site or place of performance:

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, Polska

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.1 do niniejszej specyfikacji, dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz)

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 14/08/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby realizacji projektu – ZS4

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000
30232110
48820000
31682500
38653400
38652100
30237230
39162110
30213100
30237270
30237410
42962000
30121430
30213300
30237460
44300000
30231300
30231320
30234500
30230000
48000000
32581100
32322000
30237280
38520000
32342412
39162100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218
Main site or place of performance:

Zespół Szkół nr 4, ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.2 do niniejszej specyfikacji, dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz)

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 14/08/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby realizacji projektu – CKZ

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000
31682500
38652100
32324600
30237230
39162110
30213100
30237270
30237410
42962000
30121430
30213300
30237460
44300000
30231300
30231320
30234500
30230000
48000000
32581100
32322000
30237280
30232140
38520000
30195913
32342412
39162100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218
Main site or place of performance:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.3 do niniejszej specyfikacji, dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz)

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 14/08/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego i elektronicznego na potrzeby realizacji projektu – Biuro NIP

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
42962000
30121430
38520000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218
Main site or place of performance:

Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.4 do niniejszej specyfikacji dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 14/08/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni elektronicznej w CKZ Oddział ZS4 na potrzeby realizacji projektu

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
39162110
42660000
44510000
38342000
44300000
31700000
30237280
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218
Main site or place of performance:

Zespół Szkół nr 4, ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.5 do niniejszej specyfikacji dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 14/08/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni elektronicznej PE1 CKZ Oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
39162110
44300000
31711500
31224100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218
Main site or place of performance:

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.6 do niniejszej specyfikacji dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 14/08/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni elektronicznej PE2 CKZ Oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
39162110
31712100
31600000
35125100
31100000
38410000
31700000
38651600
31500000
31221000
31711500
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218
Main site or place of performance:

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.7 do niniejszej specyfikacji dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 14/08/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni systemów teletransmisyjnych (8) CKZ Oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
39162110
32000000
32551000
32562200
38621000
32422000
44510000
31224100
32413100
48000000
32550000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218
Main site or place of performance:

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.8 do niniejszej specyfikacji dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 14/08/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni programistycznej (14) CKZ Oddział ZSEM na potrzeby realizacji projektu

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
39162110
31600000
44300000
44322100
31211310
32422000
39141300
32420000
32342420
32342410
32343000
32341000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218
Main site or place of performance:

Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, ul. Limanowskiego 4, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.9 do niniejszej specyfikacji dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 14/08/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych – CKZ na potrzeby realizacji projektu

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
31520000
31510000
32331100
44163240
44532000
31224000
42141800
44322200
44321000
39162110
42111000
34999400
30233190
34990000
35125100
44191400
44192000
42417200
42132130
31224100
30237440
31682410
44512200
44512210
44512900
44512800
44512400
39240000
39241100
44511000
44510000
44512000
38410000
38341320
38341310
38561100
38412000
42123000
37500000
31731100
31155000
31214130
38436720
48000000
48219000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218
Main site or place of performance:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.10 do niniejszej specyfikacji dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 14/08/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych – CKZ na potrzeby realizacji projektu

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
31170000
31214100
38410000
44511000
44510000
44512000
38552000
44512400
39240000
39241100
31711110
31221600
44164200
42111000
31110000
42660000
48961000
48960000
44512200
38341320
35121900
31211310
35125100
44163240
44532000
39162110
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218
Main site or place of performance:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.11 do niniejszej specyfikacji dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 14/08/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych – CKZ na potrzeby realizacji projektu

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
44511000
44510000
44512000
44512300
35121700
35125100
45312100
31625000
44190000
48961000
32551200
30237240
34999400
42994220
24950000
44512400
39240000
44321000
44164200
42660000
33141641
48960000
38410000
39513000
35113480
31600000
24100000
39241130
44512200
42664000
24952000
38342000
31120000
38436720
32343000
31644000
42997300
31731100
31430000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218
Main site or place of performance:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.12 do niniejszej specyfikacji dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 14/08/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni urządzeń techniki komputerowej – CKZ na potrzeby realizacji projektu

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
48900000
44190000
44192100
19500000
44191200
39162110
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL2
NUTS code: PL218
Main site or place of performance:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.13 do niniejszej specyfikacji dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 14/08/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni dostępowych urządzeń teleinformatycznych – CKZ na potrzeby realizacji projektu

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
32000000
32550000
32551200
30237135
31712111
32552160
32552100
32551300
39241130
44510000
32552000
32552600
38436720
31224100
44164200
39241200
43800000
43300000
44512800
44512200
44512900
38900000
38412000
39162110
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218
Main site or place of performance:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.14 do niniejszej specyfikacji dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 14/08/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni montażu i konserwacji instalacji elektrycznych – CKZ na potrzeby realizacji projektu

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
14714000
35125100
31155000
42514300
44511000
31521000
42660000
44532000
38552000
30121420
39241130
31221600
31711110
44321000
44512400
31224700
44141000
48961000
44512200
31224600
44510000
31211310
42141800
33141641
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218
Main site or place of performance:

Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1.15 do niniejszej specyfikacji dostępny na (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 14/08/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni instalatora elektroniki użytkowej CKZ w ZS4 na potrzeby realizacji projektu

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
39162110
31644000
38651600
31500000
35121700
31731100
32000000
44521100
31224100
32551000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL218
Main site or place of performance:

Zespół Szkół nr 4, ul. Kochanowskiego 9, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie, POLSKA.

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.16 do niniejszej specyfikacji dostępnyna (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowysacz).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 14/08/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr umowy: RPMP.10.02.02-12-0042/19. Nazwa beneficjenta: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki InkubatorPrzedsiębiorczości. Tytuł projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 19/06/2020
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 19/07/2020
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 19/06/2020
Local time: 08:30
Place:

W siedzibie Zamawiającego: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA, pokój 218 – II piętro

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert dostępnych na platformie zakupowej Zamawiającego i dokonywane jest przez Zamawiającego. Otwarcie jest jawne. Wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Tryb – przetarg nieograniczony. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta, oświadczenia w tym JEDZ, wykazy i dokumenty składane są w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi zawierać:

1. dokumenty składane przez wszystkich Wykonawców:

1) załącznik nr 3 do SIWZ – prawidłowo wypełniony „formularz ofertowy” Wykonawcy;

2) załącznik nr 2 do SIWZ – formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzony i wypełniony zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE seria L2016 r. nr 3, s. 16);

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków składa zobowiązanie zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ i ustawie;

4) jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany do: złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ;

5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik – w oryginale w formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione lub notarialnie potwierdzoną kopię za zgodność z oryginałem w forma elektronicznej;

2. dokumenty składane przez wszystkich Wykonawców nt. przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie zakupowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem platformy zakupowej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,że powiązania z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informację należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Powyższy dokument w formie elektronicznej, podpisanej podpisem kwalifikowanym przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, należy przesłać za pośrednictwem platformy zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/inkubator_nowy sacz);

3. dokumenty składane tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona: Wykonawca składa za pośrednictwem platformy zakupowej na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, to jest:

1) dokumenty wymienione w rozd XI. pkt 9.2 SIWZ. Należy je złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium wskazanego w SIWZ dla każdej części zamówienia (rozd. XI). O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp zgodnie z rozdz. VIII SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/05/2020