W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 229010-2023

18/04/2023    S76

Luksemburg-Luksemburg: Zaproszenie do składania ofert nr 06-20/2023/M007 – Pomoc techniczna na potrzeby wydajnego projektowania biur w przyszłych Domach Europejskich

2023/S 076-229010

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 056-166599)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Parlament Europejski
Adres pocztowy: Plateau du Kirchberg
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU Luxembourg
Kod pocztowy: L-2929
Państwo: Luksemburg
E-mail: INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://europarl.europa.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zaproszenie do składania ofert nr 06-20/2023/M007 – Pomoc techniczna na potrzeby wydajnego projektowania biur w przyszłych Domach Europejskich

Numer referencyjny: 06-20/2023/M007
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Pomoc techniczna dotycząca optymalizacji powierzchni biurowych przyszłych Domów Europejskich.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/04/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 056-166599

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 04/05/2023
Czas lokalny: 23:59
Powinno być:
Data: 01/06/2023
Czas lokalny: 23:59
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/05/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 08/06/2023
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Należy zwrócić uwagę, że termin przesyłania pytań został przedłużony do dnia 17 maja 2023 r.

Uaktualniona wersja dokumentu „Warunki składania ofert” została zamieszczona pod https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=13396

Należy ponadto pamiętać, że wszystkie dokumenty oprócz specyfikacji technicznej zostaną wkrótce opublikowane w języku francuskim. Zachęcamy do regularnego odwiedzania wskazanej wyżej witryny internetowej, ponieważ nie nastąpi ogłoszenie o dacie publikacji.