Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 2291-2017

04/01/2017    S2

Magyarország-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások

2017/S 002-002291

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapest 2024 Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK23596
Postai cím: Ganz utca 16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Sirály Katalin
E-mail: kozbeszerzes@drsk.hu
Telefon: +36 17998334
Fax: +36 17990141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.budapest2024.org
A felhasználói oldal címe: http://budapest2024.org

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázat elkészítéséhez szükséges külső szakmai tanácsadói feladatok ellátása.

II.1.2)Fő CPV-kód
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázat elkészítéséhez szükséges külső szakmai tanácsadói feladatok ellátása

II.2.2)További CPV-kód(ok)
79421100 Projektfelügyeleti szolgáltatások, kivéve az építési munkák felügyeletét
79421200 Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
79416000 Public relations szolgáltatások
79311400 Gazdasági kutatási szolgáltatások
79311410 Gazdasági hatásvizsgálat
79315000 Társadalomkutatási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Az ajánlatkérő címe, illetve az olimpiai pályázathoz kapcsolódó események belföldi és külföldi helyszínei.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az eljárás tárgya a XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázat elkészítéséhez szükséges külső szakmai tanácsadói feladatok ellátása.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 12/02/2016
Befejezés: 31/10/2017
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 053-088024

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Megbízási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
12/02/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: M-Intergrated Solution Ltd.
Postai cím: Catthorpe Hall Main Street, Catthorpe, Leicestershire
Város: Lutterworth
NUTS-kód: UKF2 Leicestershire
Postai irányítószám: LE17 6DB
Ország: Egyesült Királyság
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Event Knowledge Services SA
Postai cím: Avenue de Rhodanie 54., Maison du sport international
Város: Lausanne
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Ország: Svájc
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5 155 440 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 148. § (3) bekezdése alapján „a kérelem – a (4)–(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmezőtudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet”. A jogorvoslati kérelemmel kapcsolatos egyéb szabályokat a Kbt.148. §-a és egyéb vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/01/2017

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
79400000 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
79421100 Projektfelügyeleti szolgáltatások, kivéve az építési munkák felügyeletét
79421200 Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését
79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások
79416000 Public relations szolgáltatások
79311400 Gazdasági kutatási szolgáltatások
79311410 Gazdasági hatásvizsgálat
79315000 Társadalomkutatási szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Az ajánlatkérő címe, illetve az olimpiai pályázathoz kapcsolódó események belföldi és külföldi helyszínei.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az eljárás tárgya a XXXIII. Olimpiai Játékok és a XVII. Paralimpiai Játékok 2024-es budapesti megrendezésére vonatkozó pályázat elkészítéséhez szükséges külső szakmai tanácsadói feladatok ellátása.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 12/02/2016
Befejezés: 31/10/2017
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5 762 847 242.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: M-Intergrated Solution Ltd.
Postai cím: Catthorpe Hall Main Street, Catthorpe, Leicestershire
Város: Lutterworth
NUTS-kód: UKF2 Leicestershire
Postai irányítószám: LE17 6DB
Ország: Egyesült Királyság
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft.
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Lagardere Sports Geneva SA
Postai cím: 4 Place des Alpes
Város: Genf
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1201
Ország: Svájc
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A 2. sz. szerződésmódosítást megelőzően a Felek az 1. sz. szerződésmódosítás útján egyrészről az előre nem látható olimpiai helyszín változásokból fakadó többletfeladatokra tekintettel megemelték az eredeti megbízási díj összegét nettó 607 407 242 HUF-tal, másrészt átvezették az egyik Megbízott ( Event Knowledge Services SA) jogutódlásából eredő változásokat (jogutód: Lagardere Sports Geneva SA).

A 2. sz. szerződésmódosítás útján a Felek a nemzetközi sportszövetségek és a NOB előre nem látható követelményeiből, valamint a római olimpiai pályázat (előre nem látható) visszavonásából eredő többletfeladatokra tekintettel megemelik az eredeti megbízási díj összegét nettó 1 491 495 000 HUF-tal.

A szerződés időtartamára nincs kihatással a szerződésmódosítás.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A díjnövelés indoka:

A nemzetközi sportszövetségek előre nem látható elvárásai miatt a magyar olimpiai pályázat keretében kijelölt olimpiai helyszínek egy részének terveit meg kellett változtatni.

A római olimpiai pályázat előre nem látható visszavonására tekintettel a nemzetközi kommunikációs stratégiát ennek megfelelően kellett módosítani, átalakítani.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság előre nem látható követelményei miatt új kommunikációs, stratégiai és technikai szempontokat kellett a jelenlegi stratégiába építeni, valamint az olimpiai helyszínek egy részére vonatkozó tervek formátumát is módosítani kellett.

Fentiekre tekintettel a Megbízottak feladatai (a Megbízási díjra kihatóan) megsokszorozódtak.

A meghatározott indokok maradéktalanul kielégítik a Kbt. 141. § (4) bek. c) pontjában foglalt jogszabályi követelményeket.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5 762 847 242.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 7 254 342 242.00 HUF