Servicii - 229214-2016

TITitluBelgia-Bruxelles: Prestarea de servicii de transport și de alte servicii de susținere logistică în Uniunea Europeană și în țări terțe, în cadrul operațiunilor Uniunii Europene de protecție civilă, de ajutor umanitar și de altă natură
NDNumărul de publicare al anunțului229214-2016
PDData de publicare06/07/2016
OJNumărul ediției JO S128
TWOrașul/localitatea achizitoruluiBRUXELLES
AUDenumirea oficială a achizitoruluiComisia Europeană, Directorate-General for Humanitarian Aid and Civil Protection — ECHO
OLLimba originalăEN
CYȚara achizitoruluiBE
AATip de achizitor5 - Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie internaţională
HAInstituție/agenție UEComisia Europeană
DSDocument trimis24/06/2016
DTTermenul-limită pentru depunere26/08/2016
NCTip de contract4 - Servicii
PRTip de procedură1 - licitaţie deschisă
TDTip de anunț3 - Anunţ de participare
RPRegulament3 - Instituţie/agenţie europeană sau organizaţie internaţională
TYTip de ofertă1 - Prezentare ofertă pentru toate loturile
ACCriterii de atribuire2 - Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic
PCVocabularul comun privind achizițiile publice (CPV)60000000 - Servicii de transport (cu excepţia transportului de deşeuri)
RCLocul de executare (cod NUTS)00
IAAdresă de internet (URL)http://ec.europa.eu/echo/en/funding-evaluations/public-procurement/calls-for-tender
DITemei juridicDirectiva privind achizițiile publice 2014/24/UE