Služby - 229214-2016

06/07/2016    S128

Belgie-Brusel: Zajištění dopravy a dalších služeb logistické podpory v Evropské unii a ve třetích zemích v rámci operací civilní ochrany, humanitární pomoci a dalších operací Evropské unie

2016/S 128-229214

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for Humanitarian Aid and Civil Protection — ECHO
Poštovní adresa: L-86
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: echo-civil-protection-tenders@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/echo/en/funding-evaluations/public-procurement/calls-for-tender
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1455
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Doprava a logistika.

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Zajištění dopravy a dalších služeb logistické podpory v Evropské unii a ve třetích zemích v rámci operací civilní ochrany, humanitární pomoci a dalších operací Evropské unie.

Spisové číslo: ECHO/B1/SER/2016/08.
II.1.2)Hlavní kód CPV
60000000 Přepravní služby (mimo přepravu odpadů)
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Celkovým cílem této rámcové smlouvy je poskytnout Evropské unii:

— informace v reálném čase a služby poradenství týkající se dostupnosti a nákladů dopravních aktiv a dalších služeb logistické podpory pro operace civilní ochrany uvnitř a/nebo mimo účastnící se státy a operace humanitární pomoci nebo jiné operace mimo Evropskou unii,

— poskytování dopravních a dalších služeb logistické podpory v nouzových případech i nenouzových situacích.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 20 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Popis zakázky:

Celkovým cílem této rámcové smlouvy je poskytnout Evropské unii:

— informace v reálném čase a služby poradenství týkající se dostupnosti a nákladů na dopravní aktiva a další služby logistické podpory pro operace civilní ochrany uvnitř a/nebo mimo účastnící se státy a operace humanitární pomoci nebo jiné operace mimo Evropskou unii,

— poskytování dopravních a dalších služeb logistické podpory v nouzových případech i nenouzových situacích.

V této souvislosti musí být zhotovitel schopen řídit celý dopravní řetězec a funkce logistiky z místa původu/skladu do místa určení/skladů, včetně všech prvků nezbytných jednotlivých režimů dopravy až do doručení (včetně) do předem stanovené konečné destinace, aby mohl pojistit a přidělovat pomoc (prostředky a týmy) pro civilní ochranu a humanitární pomoc a další operace Evropské unie. To bude zahrnovat veškeré nezbytné vybavení, zařízení, kvalifikovaný personál, odbornost a jiné prostředky nezbytné k provedení dopravy, přepravy a souvisejících služeb v souladu s nejlepší obchodní praxí.

Tyto služby mohou být požadovány na podporu okamžitého nasazení pomoci po náhlých pohotovostních situacích nebo za účelem podpory provádění záchranných operací v kontextu dlouhodobějších krizí. Podpora provádění operací bude poskytována tak dlouho, dokud to bude nutné za účelem konkrétního zadání.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Důkaz, že uchazeči jsou oprávněni zakázku realizovat podle národních zákonů, což musí být doloženo zapsáním do živnostenského či obchodního rejstříku nebo přísežným prohlášením nebo certifikátem, členstvím v určité organizaci, výslovným oprávněním nebo zápisem do registru plátců DPH.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 26/08/2016
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 05/09/2016
Místní čas: 10:00
Místo:

ERCC, rue de la Loi 86, 1000 Brussels, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevření se může zúčastnit 1 zástupce za každého uchazeče. Jméno zástupce zašlete e-mailem alespoň 2 pracovní dny před datem otevírání nabídek na následující e-mailovou adresu: ECHO-CIVIL-PROTECTION-TENDERS@ec.europa.eu

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
24/06/2016