Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice începând de astăzi, 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate

Servicii - 229215-2016

06/07/2016    S128

Belgia-Bruxelles: Contract-cadru: servicii de consultanță juridică – Bruxelles și Luxemburg

2016/S 128-229215

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, direction générale des ressources humaines et de la sécurité, unité HR.R.3 «Finances, marchés publics et contrôle interne»
Adresă: bureau SC 11 6/28
Localitate: Bruxelles
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/markets_fr.htm
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1659
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract-cadru: servicii de consultanță juridică – Bruxelles și Luxemburg.

Număr de referinţă: HR/R3/PO/2016/011.
II.1.2)Cod CPV principal
79111000 Servicii de consultanţă juridică
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Birourile de primire ale Comisiei Europene din Bruxelles și Luxemburg prestează servicii de consultanță juridică, în special în favoarea funcționarilor și agenților Comisiei Europene, personalului pensionat, soților/soțiilor și membrilor familiilor acestora care locuiesc sub același acoperiș. Această licitație vizează încheierea a 2 contracte-cadru pentru prestarea de servicii de consultanță juridică referitoare la legislația belgiană (lotul 1) și la legislația luxemburgheză (lotul 2) în domeniile următoare:

— dreptul consumatorilor;

— dreptul imobiliar;

— dreptul fiscal;

— dreptul familiei; și

— dreptul internațional privat legat de aceste domenii;

precum și în domeniile legate în special de soți/soții ai/ale funcționarilor și altor agenți în cadrul activității lor profesionale:

— dreptul muncii și dreptul social;

— dreptul Uniunii Europene.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 160 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Prestare de servicii de consultanță juridică pentru Comisia Europeană din Bruxelles

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79140000 Servicii de consultanţă şi de informare juridică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Locul principal de executare:

Biroul de primire al Comisiei Europene din Bruxelles. Contractantul trebuie să își îndeplinească obligațiile privind autorizarea accesului la sediul Comisiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se consulta site-ul menționat la punctul I.3.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se consulta site-ul menționat la punctul I.3.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Prestare de servicii de consultanță juridică pentru Comisia Europeană și alte instituții ale UE din Luxemburg

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79140000 Servicii de consultanţă şi de informare juridică
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Locul principal de executare:

Biroul de primire al Comisiei Europene din Luxemburg. Contractantul trebuie să își îndeplinească obligațiile privind autorizarea accesului la sediul Comisiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se consulta site-ul menționat la punctul I.3.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 160 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

A se consulta site-ul menționat la punctul I.3.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se consulta site-ul menționat la punctul I.3.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se consulta site-ul menționat la punctul I.3.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 05/09/2016
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 09/09/2016
Ora locală: 10:00
Locul:

A se consulta site-ul menționat la punctul I.3.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

A se consulta site-ul menționat la punctul I.3.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: da
VI.3)Informații suplimentare:

A se consulta site-ul menționat la punctul I.3. Site-ul va fi actualizat periodic și, prin urmare, este responsabilitatea ofertantului să verifice eventualele actualizări și modificări efectuate pe perioada licitației. Nu va fi furnizată nicio versiune pe suport de hârtie.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se consulta site-ul menționat la punctul I.3.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/06/2016