Portal TED je od danes, 2. 11. 2022, pripravljen na e-obrazce . Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč

Storitve - 229215-2016

06/07/2016    S128

Belgija-Bruselj: Okvirno naročilo: pravno svetovanje – Bruselj in Luxembourg

2016/S 128-229215

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, direction générale des ressources humaines et de la sécurité, unité HR.R.3 «Finances, marchés publics et contrôle interne»
Poštni naslov: bureau SC 11 6/28
Kraj: Bruxelles
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/markets_fr.htm
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1659
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Okvirno naročilo: pravno svetovanje – Bruselj in Luxembourg.

Referenčna številka dokumenta: HR/R3/PO/2016/011.
II.1.2)Glavna koda CPV
79111000 Storitve pravnega svetovanja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Sprejemni službi Evropske komisije v Bruslju in Luxembourgu zagotavljata storitve pravnega svetovanja zlasti za uradnike in uslužbence Evropske komisije, njeno upokojeno osebje, zakonce in njihove družinske člane, ki živijo pod isto streho. Cilj je skleniti 2 okvirni pogodbi za zagotavljanje storitev pravnega svetovanja v zvezi z belgijsko (sklop 1) in luksemburško zakonodajo (sklop 2) na naslednjih področjih:

— pravo varstva potrošnikov,

— pravo lastninskih razmerij,

— davčno pravo,

— družinsko pravo in

— mednarodno zasebno pravo v zvezi s temi področji,

kakor tudi na področjih, ki se nanašajo posebej na zakonce uradnikov in drugih uslužbencev v okviru njihove poklicne dejavnosti:

— delovno pravo in socialno pravo,

— pravo Evropske unije.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 160 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zagotavljanje storitev pravnega svetovanja za Evropsko komisijo v Bruslju

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79140000 Storitve pravnega svetovanja in informiranja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Sprejemna služba Evropske komisije v Bruslju. Izvajalec mora izpolnjevati obveznosti v zvezi z dovoljenjem za dostop do prostorov Komisije.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glej spletno stran, navedeno v točki I.3.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

glej spletno stran, navedeno v točki I.3.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Zagotavljanje storitev pravnega svetovanja za Evropsko komisijo in druge institucije EU v Luxembourgu

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79140000 Storitve pravnega svetovanja in informiranja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU0 LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Sprejemna služba Evropske komisije v Luxembourgu. Izvajalec mora izpolnjevati obveznosti v zvezi z dovoljenjem za dostop do prostorov Komisije.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glej spletno stran, navedeno v točki I.3.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 160 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

glej spletno stran, navedeno v točki I.3.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

glej spletno stran, navedeno v točki I.3.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glej spletno stran, navedeno v točki I.3.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 05/09/2016
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 09/09/2016
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

glej spletno stran, navedeno v točki I.3.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

glej spletno stran, navedeno v točki I.3.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
VI.3)Dodatne informacije:

Glej spletno stran, navedeno v točki I.3. Spletna stran se bo redno posodabljala; za preverjanje dopolnitev in sprememb med razpisnim postopkom so torej odgovorni ponudniki. Tiskana različica ne bo izdana.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

glej spletno stran, navedeno v točki I.3.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
24/06/2016