Služby - 229243-2021

07/05/2021    S89

Česko-Praha: Databázové služby s přidanou hodnotou

2021/S 089-229243

Předběžné oznámení

Toto oznámení je pouze pro předběžné informace

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Univerzita Karlova, Rektorát
Národní identifikační číslo: 00216208
Poštovní adresa: Ovocný trh 560/5
Obec: Praha 1
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 116 36
Země: Česko
Kontaktní osoba: Petr Urválek
E-mail: ukn@ruk.cuni.cz
Tel.: +420 224491173
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.cuni.cz/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cuni.cz/vz00004558
I.3)Komunikace
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
I.4)Druh veřejného zadavatele
Veřejnoprávní instituce
I.5)Hlavní předmět činnosti
Vzdělávání

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Předběžná tržní konzultace: RUK - ÚKUK - Systém pro podporu akademického psaní

Spisové číslo: UKRUK/99238/2021
II.1.2)Hlavní kód CPV
72321000 Databázové služby s přidanou hodnotou
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Zadavatel připravuje veřejnou zakázku s názvem RUK - ÚKUK - Systém pro podporu akademického psaní a kontrolu originality akademických prací, přičemž předmětem této zakázky bude poskytnutí licence k používání služby, nasazení a provozu služby, která svými funkcionalitami poskytne studentům a zaměstnancům Univerzity Karlovy podporu pro výuku a rozvoj kompetencí akademické integrity, podporu akademického psaní a kontrolu originality akademických prací, a to ve formě hostované služby SaaS - Software as a Service.

Před zahájením zadávacího řízení se zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace jako nástroje ke komunikaci s dodavateli, a to za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech daného trhu.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 8 000 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
72321000 Databázové služby s přidanou hodnotou
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
II.2.4)Popis zakázky:

Zadavatel připravuje veřejnou zakázku s názvem RUK - ÚKUK - Systém pro podporu akademického psaní a kontrolu originality akademických prací, přičemž předmětem této zakázky bude poskytnutí licence k používání služby, nasazení a provozu služby, která svými funkcionalitami poskytne studentům a zaměstnancům Univerzity Karlovy podporu pro výuku a rozvoj kompetencí akademické integrity, podporu akademického psaní a kontrolu originality akademických prací, a to ve formě hostované služby SaaS - Software as a Service.

Před zahájením zadávacího řízení se zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace jako nástroje ke komunikaci s dodavateli, a to za účelem zjištění relevantních a objektivních informací o možnostech daného trhu.

II.2.14)Další informace

Jedná se o předběžnou tržní konzultaci dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Další informace a podklady pro předběžnou tržní konzultaci a připravovanou veřejnou zakázku jsou k dispozici na profilu zadavatele (viz oddíl I.).

II.3)Předpokládané datum zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení:
15/06/2021

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

Jedná se o předběžnou tržní konzultaci dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Další informace a podklady pro předběžnou tržní konzultaci a připravovanou veřejnou zakázku jsou k dispozici na profilu zadavatele (viz oddíl I.).

Zadavatel tímto žádá dodavatele, aby se nejprve registrovali a to postupem uvedeným v Pozvánce k účasti v předběžné tržní konzultaci nejpozději do 10.5.2021 do 12:00.

Následně zadavatel žádá účastníky předběžné tržní konzultace, aby odeslali odpovědi na otázky zadavatele v příloze č. 3 pozvánky s názvem Formulář otázek pro účastníky do 24.5.2021 do 12:00 a to opět postupem uvedeným v Pozvánce k účasti v předběžné tržní konzultaci.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
04/05/2021