Доставки - 229491-2018

TIЗаглавиеБългария-София.: Електрическа енергия
NDНомер на публикацията на обявлението229491-2018
PDДата на публикуване29/05/2018
OJНомер на броя на ОВ S100
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ.
AUОфициално наименование на купувача„Булгартрансгаз“ ЕАД (175203478)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач4 - Предприятие за комунални услуги
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен25/05/2018
DTКраен срок за подаване29/06/2018
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)09310000 - Електрическа енергия
65310000 - Разпределение на електрическа енергия
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG
IAИнтернет адрес (URL)www.bulgartransgaz.bg
DIПравно основаниеДиректива за комуналните услуги (водоснабдяване, енергетика, транспорт и пощенски услуги) Директива 2014/25/ЕС