Szolgáltatások - 229686-2018

29/05/2018    S100

Magyarország-Kisvárda: Sportlétesítmény-üzemeltetési szolgáltatások

2018/S 100-229686

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Koncesszió

Tájékoztató a koncesszió odaítéléséről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/23/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kisvárda Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK03984
Postai cím: Szent László utca 7-11.
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Leleszi Tibor polgármester
E-mail: beruhazas@kisvarda.hu
Telefon: +36 45500724
Fax: +36 45405128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kisvarda.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kisvarda.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Kisvárdai Várfürdő és élménypark üzemeltetése és hasznosítása

II.1.2)Fő CPV-kód
92610000 Sportlétesítmény-üzemeltetési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Kisvárdai Várfürdő és élménypark koncesszió időtartama alatti üzemeltetése és hasznosítása, strandfürdő szolgáltatás. A park területén található műszaki rendszerek (medencék, tartozékok, felépítmények) üzemeltetése és karbantartása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A koncesszió részekre oszlik: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 659 428 673.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
92610000 Sportlétesítmény-üzemeltetési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

Kisvárda 961/8., 0179/1., 961/5., 961/6., 0179/2., 0179/3., 4131/2., 4131/3., 4131/5., 0175/16., 0175/18. helyrajzi számú ingatlanok.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kisvárdai Várfürdő és élménypark üzemeltetése és hasznosítása, strandfürdő szolgáltatás. A park területén található műszaki rendszerek (medencék, tartozékok, felépítmények) üzemeltetése és karbantartása. Főbb feladatok:

Strandfürdő és csúszdapark technológiai üzemeltetésének teljes körű ellátása: (úszómedence, csendes élménymedence, hullámmedence, hangos élménymedence, gyermek és bébi medence, csúszdák): vízforgató berendezések kezelése, üzemindítás, rendszer átmosása, fertőtlenítése, fenéktisztítás, vegyszeradagolás, vízminőség ellenőrzése, karbantartás, üzemi naplók.

Vezetése. Beléptetési, takarítási, pénztári feladatok ellátása.

A hasznosítás során az élményparkba érkező vendégek folyamatos, magas színvonalú szórakoztatása, rendezvények szervezése, élmények biztosítása.

A Kbt. 29. § (2) bekezdése alapján közös ajánlatkérők: Kisvárda Város Önkormányzata, Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit Kft.

II.2.7)A koncesszió időtartama
Kezdés: 01/07/2018
Befejezés: 30/06/2043
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját jelen eljárásban nem alkalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Odaítélési eljárás koncessziós hirdetmény előzetes közzétételével
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Értékelési szempontok a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján:

Nettó koncessziós díj (HUF/év) - súlyszám: 70.

Élményparkhoz kapcsolódó vállalt beruházások értéke (nettó HUF) - súlyszám: 30.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 021-044937

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 1
Elnevezés:

A Kisvárdai Várfürdő és élménypark üzemeltetése és hasznosítása szolgáltatási koncesszió keretében

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
16/04/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
V.2.3)A koncesszió jogosultjának neve és címe
Hivatalos név: AV2 Invest Kft.
Postai cím: Luther utca 5. fszt. 11.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: av2investkft@gmail.com
Telefon: +36 303340494
A koncesszió jogosultja kkv
V.2.4)Információ a konceszió értékéről és a fő finanszírozási feltételekről (áfa nélkül)
A koncesszió/rész végleges összértéke: 659 428 673.00 HUF
A koncesszió értéke szempontjából releváns, az irányelv 8. cikkének (3) bekezdése szerinti egyéb adatok:

Nettó koncessziós díj: 10 000 000 HUF/év.

Élményparkhoz kapcsolódó vállalt beruházások értéke (nettó): 300 000 000 HUF.

A koncessziós díj mértéke 2020. évtől évente a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével, de legalább 3 %-kal nő.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A koncessziós szerződés aláírásának napja: 2018. május 14.

FAKSZ: Bogáti János (lajstromszám: 00755).

Nyertes ajánlattevő adatai:

Név: AV2 Invest Kft.

Cím: 4400 Nyíregyháza, Luther u. 5. fszt. 11.

Adószám: 26159609-2-15.

Ajánlattevő adatai (beérkezett ajánlatok száma: 1):

Név: AV2 Invest Kft.

Cím: 4400 Nyíregyháza, Luther u. 5. fszt. 11.

Adószám: 26159609-2-15.

Az eljárás során környezetvédelmi vagy szociális szempontok nem kerültek figyelembevételre.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: a Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/05/2018