Usługi - 229863-2014

Wyświetl widok skrócony

09/07/2014    S129

Luksemburg-Luksemburg: Wsparcie Eurostatu dla użytkowników zewnętrznych

2014/S 129-229863

Procedura niekompletna

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.4.2014, 2014/S 67-113979)

Komisja Europejska, Eurostat, do kontaktów: Mariana Kotzeva, budynek im. Jeana Monneta, rue Alcide de Gasperi, 2920Luksemburg, LUKSEMBURG. Kontakt: Lieselotte Plapp. E-mail:estat-call-for-tenders-directorate-b@ec.europa.eu


Uwaga:

Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

Niniejsza procedura dotyczy wyłącznie następujących części:

część 4: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku estońskim.

Powód: nie otrzymano ofert.

Część 7: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku łotewskim.

Powód: nie otrzymano ofert.

Część 8: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku węgierskim.

Powód: oferta nie spełniała kryteriów wyboru.

Część 11: pomoc na rzecz Eurostatu w rozpatrywaniu wniosków od użytkowników w języku fińskim.

Powód: nie otrzymano ofert.