Palvelut - 229867-2014

Näytä suppea näkymä

09/07/2014    S129

Belgia-Bryssel: Resursseihin ja aikaan pohjautuvat tietotekniset tukipalvelut III

2014/S 129-229867

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan komissio, tietotekniikan pääosasto, linja: voimavarojen hallinta ja optimointi, yksikkö: tieto- ja viestintäteknisten hankintojen ja sopimusten hallinta
Postiosoite: rue Belliard 28, toimisto: 07/142
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Vastaanottaja: yksikön päällikkö Martin Bilbao
Sähköpostiosoite: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Puhelin: +32 22960762
Faksi: +32 22957702

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm

Sähköinen tiedonsaanti: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=559

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Muu: tietotekniikat.
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta

Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: kyllä

Virallinen nimi: EASME – pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto
Postiosoite: place Rogier 16
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1210
Maa: Belgia

Virallinen nimi: Chafea – kuluttaja-, terveys- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto
Postiosoite: Drosbach-rakennus
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2920
Maa: Luxemburg

Virallinen nimi: tutkimuksen toimeenpanovirasto
Postiosoite: place Rogier 16
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1210
Maa: Belgia

Virallinen nimi: Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto
Postiosoite: place Rogier 16
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1210
Maa: Belgia

Virallinen nimi: innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto
Postiosoite: chaussée de Wavre 910
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1040
Maa: Belgia

Virallinen nimi: koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto
Postiosoite: avenue du Bourget 1
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1049
Maa: Belgia

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Resursseihin ja aikaan pohjautuvat tietotekniset tukipalvelut III
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 7: Tietojenkäsittelypalvelut ja niihin liittyvät palvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: Pääasialliset toimituspaikat ovat Bryssel ja Luxemburg. Muut toimituspaikat sijaitsevat Geelissä, Pettenissä, Karlsruhessa, Sevillassa, Strasbourgissa, Dublinissa (Grange), Isprassa ja muissa yhteisen tutkimuskeskuksen toimipaikoissa. Poikkeustapauksissa palveluiden toimituspaikka voi olla jokin muu paikka EU:ssa.
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
enintään suunnitellun puitejärjestelyn osallistujista: 3

Puitejärjestelyn kesto

Kesto (vuosina): 2
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Tarjouspyynnön tarkoituksena on enintään kolmen sopimusosapuolen valitseminen ulkoisiksi palveluntoimittajiksi resursseihin ja aikaan pohjautuvien tietoteknisten tukipalvelujen toimittamista varten.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

72500000 Tietokonepalvelut

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): kyllä
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Resursseihin ja aikaan pohjautuvat tietotekniset tukipalvelut III -hankintamenettelyn arvioidun laajuuden määrittämisen perustaksi asetetaan 300 (kokoaikaista vastaavaa) työntekijää / vuosi.
Katso lisätietoja tarjouseritelmistä.
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Kuinka monta kertaa sopimusta voidaan jatkaa: 2
Myöhempien sopimusten arvioitu ajankohta, kun kyse on uusittavista tavarahankinta- tai palvelusopimuksista:
kuukautta: 12 (sopimuksen tekemisestä)
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: kyllä
Kuvaus : katso tarjouseritelmät.
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: katso tarjouseritelmät.
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: katso tarjouseritelmät.
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
katso tarjouseritelmät.
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: kyllä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
DIGIT/R2/PO/2014/037 ITSS T&M III.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin

Ennakkotietoilmoitus

Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2014/S 64-108239 , 1.4.2014

IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
11.9.2014
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 18.9.2014 - 10:00

Paikka:

Euroopan komissio, tietotekniikan pääosasto, rue Belliard 28, 1049 Bryssel, BELGIA.

Tarjousten avaustilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: kyllä

Lisätietoa valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä: Enintään kaksi edustaja tarjoajaa kohden voi osallistua avaustilaisuuteen. Turvallisuussyistä ja organisatorisista syistä tarjoajien on ilmoitettava kyseisten henkilöiden nimet tietotekniikan pääosastolle sähköpostitse (osoitteeseen digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu) viimeistään kaksi työpäivää ennen avaustilaisuutta. Mikäli ilmoitusta ei ole tehty, tietotekniikan pääosasto varaa oikeuden olla myöntämättä tarjoajien edustajille pääsyä avaustilaisuuteen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot

Tarjouseritelmät ja täydentävät asiakirjat (mukaan luettuina kysymykset ja vastaukset) asetetaan saataville seuraavalle verkkosivustolle: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=559

Kiinnostuneet hakijat voivat halutessaan rekisteröityä verkkosivuston kautta. Näin ne saavat sähköistä tarjoamista koskevan ”e-tendering”-järjestelmän välityksellä tiedon, kun tätä tarjouspyyntöä koskeva päivitys asetetaan saataville.
Rekisteröitymättömiä tahoja neuvotaan vierailemaan verkkosivustolla säännöllisesti. Komissio ei ole vastuussa, jos hakijat eivät ota huomioon nykyiseen tarjouspyyntöön liittyviä lisätietoja, jotka julkaistaan verkkosivustolla.
Painettua versiota ei toimiteta. Tietotekniikan pääosasto sai yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) sertifioinnin vuonna 2008 ja noudattaa näin ollen ympäristöystävällisiä toimintatapoja. EMAS on ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä, EU:n vapaaehtoinen väline, jota organisaatiot käyttävät ympäristönsuojelullisen tehokkuutensa parantamiseksi.
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty valitus ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta

Virallinen nimi: Euroopan komissio, tietotekniikan pääosasto, linja: voimavarojen hallinta ja optimointi, yksikkö: tieto- ja viestintäteknisten hankintojen ja sopimusten hallinta
Postiosoite: rue Belliard 28
Postitoimipaikka: Bryssel
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Puhelin: +32 22960762
Faksi: +32 22957702

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
27.6.2014