Spletišče TED je od 2. novembra 2022 združljivo z e-obrazci. Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč.

Storitve - 230005-2018

30/05/2018    S101

Irska-Dunsany: Zagotavljanje storitev čiščenja za Evropsko komisijo v Grangeu, Dunsany, grofija Meath, Irska

2018/S 101-230005

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija — DG Sante
Poštni naslov: Co Meath
Kraj: Dunsany
Šifra NUTS: IE062 Not specified
Poštna številka: Grange
Država: Irska
Kontaktna oseba: Laura Cahill
E-naslov: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/
I.3)Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3402
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje storitev čiščenja za Evropsko komisijo v Grangeu, Dunsany, grofija Meath, Irska

Referenčna številka dokumenta: SANTE/2018/F6/009
II.1.2)Glavna koda CPV
90919000 Storitve čiščenja pisarn, šol in pisarniške opreme
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Evropska komisija namerava skleniti naročilo v zvezi s storitvami čiščenja v poslovnem objektu v Grangeu, Dunsany, grofija Meath, Irska.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: IE062 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Lokacija se nahaja približno 45 km severozahodno od mesta Dublin, na zemljišču ob glavni cesti iz mesta Trim (R 154).

II.2.4)Opis javnega naročila:

Objekt zaseda Generalni direktorat Evropske komisije za zdravje in varnost hrane. Objekt vključuje:

— velik konferenčni prostor s prostori za tolmačenje in prostori za varnostno kopiranje,

— pisarniške prostore za do 250 zaposlenih,

— 3 komunikacijske sobe,

— kuhinjo in jedilnico,

— arhiv,

— stavbe za jasli/varstvo otrok in storitveni prostori so sosednji, vendar ločeni od glavnega kompleksa.

Skupno število osebja na lokaciji, ki ga predstavljajo osebje Evropske komisije in različni ponudniki storitev (npr. operativno osebje za upravljanje objektov, varnostno osebje, ponudniki storitev jasli in gostinsko osebje), je lahko približno 190. Vendar mora zaradi vrste dela, ki se izvaja, osebje v določenih obdobjih delati zunaj pisarne. Zaradi tega vzorca se lahko število osebja med delovnimi tedni in v prazničnih obdobjih na lokaciji spreminja. Število osebja na lokaciji le izjemoma presega 140 oseb.

Cilj naročila je zagotoviti storitve čiščenja na lokaciji v Grangeu.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 800 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

1 12-mesečno podaljšanje.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Vprašanja je mogoče nasloviti na https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3402

Prijave je treba oddati elektronsko na naslov SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 02/07/2018
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 01/04/2019

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

2021-2022

VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

(1) Zainteresirane strani naj bodo pozorne na cilj tega obvestila, tj. izbiro kandidatov, ki bodo prejeli specifikacije in povabilo k oddaji ponudbe. Postopek sestavljata 2 ločeni fazi. V 1. fazi bo prijave za sodelovanje, poslane kot odgovor na to obvestilo, ocenil izbirni odbor na podlagi meril, navedenih v razpisni dokumentaciji. Vsi kandidati, ki izpolnjujejo opredeljene standarde, bodo uvrščeni v ožji izbor in nato povabljeni k oddaji ponudbe. Kandidati, ki se po 1. fazi ne uvrstijo v ožji izbor, bodo obveščeni o razlogih za izključitev iz postopka.

(2) Opomba: zainteresirane strani morajo ob oddaji prijave za sodelovanje dosledno upoštevati pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji. Poleg tega morajo zainteresirane strani:

— svojo prijavo poslati pred rokom, navedenim v točki IV.2.2. Prijave, poslane po roku iz točke IV.2.2, bodo samodejno zavrnjene,

— priložiti vse dokumente in informacije, zahtevane v razpisni dokumentaciji.

Kandidati morajo svoje prijave za sodelovanje poslati na naslov: SANTE-IRL-CFT@ec.europa.eu iz točke I.1.

(3) Zainteresirane strani prosimo, da v tej fazi ne zahtevajo nadaljnjih informacij. Spletna stran se bo redno posodabljala; za preverjanje dopolnitev in sprememb med razpisnim postopkom so torej odgovorni ponudniki.

(4) Za kandidate, uvrščene v ožji izbor, bo organiziran obisk lokacije v Grangeu, da bi si ogledali prostore. Vendar Evropska komisija ne bo povrnila stroškov, ki jih bodo kandidati imeli v zvezi s tem. Obiska lokacije se lahko udeležijo največ 3 predstavniki posameznega ponudnika. Sodelovanje na obisku lokacije ni obvezno.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: V skladu s točko VI.4.1
Kraj: Luxembourg
Država: Luksemburg
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18/05/2018