Den Europæiske Unions Publikationskontor er i gang med at opdatere en del af indholdet på dette website som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Det Forenede Kongeriges udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Tjenesteydelser - 230007-2018

30/05/2018    S101    Europa-Kommissionen - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Spanien-Sevilla: +0Udforskning af transformationen til digital forvaltning i EU: forståelse for innovation i den offentlige sektor i et datadrevet samfund

2018/S 101-230007

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Joint Research Centre (JRC), JRC.B — Growth and Innovation (Seville), JRC.B.6 — Digital economy
Postadresse: Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3
By: Sevilla
NUTS-kode: ES618
Postnummer: E-41092
Land: Spanien
E-mail: jrc-seville-procurement@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/jrc/

Internetadresse for køberprofilen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3608
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

+0Udforskning af transformationen til digital forvaltning i EU: forståelse for innovation i den offentlige sektor i et datadrevet samfund

Sagsnr.: JRC/SVQ/2018/B.6/0014/OC
II.1.2)Hoved-CPV-kode
73000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

På linje med retningslinjerne i JRC2030-strategien og ELISE-arbejdsprogrammet kræves der en støtteundersøgelse til at bidrage gennemførende forskning ved JRC inden for digital forvaltning. Denne undersøgelse forsøger at forstå, hvordan innovation i den offentlige sektor, fremmet af informations- og kommunikationsteknologier (IKT), kan transformere forvaltningssystemer, særligt vedrørende nye tilgange til brugen af geolokationsdata til udformning af politikker og tjenestelevering, så regeringer nemmere kan håndtere systemiske problemer.

Undersøgelsens resultater bør informere udviklingen af en ny begrebsmæssig ramme for forståelsen af transformationen til digital forvaltning i EU's natur og egenskaber; de forskellige organisations- og gennemførelsesformer i de forskellige medlemsstater og de sociale og økonomiske indvirkninger sådanne transformationer, fremmet af IKT'er, kan have på mekanismerne for beslutningstagning, forvaltningsprocesser og tjenestelevering.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
73000000
73100000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ES618
Hovedudførelsessted:

Kontrahentens lokaler.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udforskning af transformationen til digital forvaltning i EU: forståelse for innovation i den offentlige sektor i et datadrevet samfund.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Se internetadressen anført i afsnit I.3.
II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 23/07/2018
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 27/07/2018
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Expo Building, Calle Inca Garcilaso, 3, E-41092 Sevilla, Spanien.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

I henhold til artikel 134, stk. 1, litra f), i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 kan Kommissionen iværksætte procedure for udbud med forhandling med den valgte tilbudsgiver i forbindelse med vedrørende gentagelsen af tjenester lig dem, der er omfattet af dette udbud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/05/2018