Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Dostawy - 230228-2014

Wyświetl widok skrócony

09/07/2014    S129

Polska-Szczecin: Soczewki śródoczne

2014/S 129-230228

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, al. Powstańców Wielkopolskich 72, Osoba do kontaktów: Wioletta Sybal, Szczecin70-111, Polska. Tel.: +48 914661088. Faks: +48 914661113. E-mail: zamowienia@spsk2-szczecin.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2014, 2014/S 112-196972)

Przedmiot zamówienia:
CPV:33731110 Soczewki śródoczne

Soczewki śródoczne

Zamiast: 

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

23.7.2014 (11:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

23.7.2014 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

28.7.2014 (11:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

28.7.2014 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Zamawiający w dniu 4.7.2014 r. Zmodyfikował Kryterium oceny ofert – jakość. W związku z powyższym jest zmuszony przesunąć termin składania ofert na 28.7.2014 r.