Szolgáltatások - 230376-2019

17/05/2019    S95

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2019/S 095-230376

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát utca 12–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Tóth Katalin
E-mail: Toth.Katalin@kkbk.hu
Telefon: +36 205204272
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.delivaroskapu.org/
A felhasználói oldal címe: http://www.delivaroskapu.org/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Déli Városkapu Masterplan tervezés

Hivatkozási szám: EKR000068932019
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Déli Városkapu — Budapest Diákváros Fejlesztési Program nemzetközi tervpályázatának eredményes lezárásával Dél-Pesten és Észak-Csepelen az utóbbi évtizedek egyik legfontosabb, legnagyobb magyarországi városfejlesztésének előkészítő munkái indultak meg.

A fővárosi önkormányzattal közösen lebonyolított városrendezési tervpályázat a Rákóczi hídtól délre eső területet, Ferencvárost és Észak-Csepelt érinti. A tervező feladata a városrész beépítésére, a zöldfelületek, közparkok kialakítására vonatkozó Masterplan elkészítése. Központi eleme az ide tervezett Diákváros, amely nyolc-tízezer egyetemi hallgató, illetve az egyetemi oktatók számára is otthont adó kollégiumváros. Emellett lesznek ezen a 135 hektáros területen szabadidős és sportolási lehetőségek, létesül egy óriási zöld közpark. Megújul a természeti környezet, aktív, egészségmegőrzésre, pihenésre, sportolásra alkalmas zöldterületek jönnek létre, a beruházással mindenki nyer: a lakosság, a sportolók és a környezet is.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 580 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Magyarország (részletesebb leírás a közbeszerzési dokumentumok részét képező Ajánlati Dokumentáció III. kötetben).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Déli Városkapu — Budapest Diákváros Fejlesztési Program nemzetközi tervpályázatának eredményes lezárásával Dél-Pesten és Észak-Csepelen az utóbbi évtizedek egyik legfontosabb, legnagyobb magyarországi városfejlesztésének előkészítő munkái indultak meg.

Új városrész születik, amely Budapest legnagyobb aktív zöldfelülete lesz. Az évtizedek óta elhanyagolt, lerobbant területen több ezer fős egyetemváros épül, és elhagyott, környezeti tájsebként éktelenkedő barnamezős területek újulnak meg. Sport- és rekreációs létesítmények épülnek, széles körű sport- és szabadidős lehetőségeket kínálva a Diákváros lakóinak, a helyi lakosságnak és a tágabb városi térség lakóinak.

Észak-Csepel és Dél-Pest soroksári Duna-ága mentén olyan élhető, egészségtudatos városfejlesztés indul, amelyben a «zöld megoldások», parkfejlesztés és a Duna-part rendbe tétele és élhetővé alakítása kerül előtérbe, továbbá műemlék és helyi védettségű épületek kerülnek felújításra.

A beépítési javaslatok mindegyikénél kiemelt, elsődleges szempont a fenntarthatóság. A projekttel megújul a természeti környezet, aktív, egészségmegőrzésre, pihenésre, sportolásra alkalmas zöldterületek jönnek létre, a beruházással mindenki nyer: a lakosság, a sportolók és a környezet is.

Szolgáltatás megrendelése

Szerződés megnevezése: Tervezési Szerződés a Budapesti Déli Városkapu Fejlesztés masterplan tervdokumentációjának elkészítése tárgyában

AK a 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet alapján tervpályázati eljárást (Tervpályázati Eljárás) indított a Budapest Déli Városkapu Fejlesztés (Fejlesztés) megvalósítása érdekében. A Tervpályázati Eljárás célja a tervpályázati dokumentációban közzétett tervezési program (Tervpályázati Tervezési Program) — amely az AD III. kötet 3. számú mellékletét képezi — megvalósítására legalkalmasabb tervező kiválasztása volt. AK a Tervpályázati Eljárás eredményét kihirdette és a Tervpályázati Eljárásban benyújtott nyertes tervet (Nyertes Terv). Jelen közbeszerzési eljárás tárgya az AF II.1.4) pontban rögzítettek szerint továbbtervezésére, átdolgozására és a szabályozási környezet módosításának alapjául szolgáló mesterterv (Mesterterv) elkészítése és kapcsolódó feladatok ellátása.

A Nyertes AT feladata (Tervezési Feladat) 3 jól elkülöníthető, egymásra épülő fázisból (Tervezési Fázis vagy Teljesítési Szakasz) áll:

1. Tervezési Fázis (Teljesítési Szakasz): Tervezési Program és Egyeztetési Terv elkészítése (A Nyertes AT feladata az előzményi tervpályázati eljárás Nyertes Tervének átdolgozása, továbbtervezése az AK iránymutatásai alapján)

2. Tervezési Fázis (Teljesítési Szakasz): Vizsgálati Dokumentáció és Bírálati Mesterterv (A Nyertes AT feladata a VD és BM előkészítése és ehhez kapcsolódó feladatok ellátása)

3. Tervezési Fázis (teljesítési Szakasz): Mesterterv (A Nyertes AT feladata a Bírálati Mestertervre tett Ajánlatkérői észrevételek alapján a Fejlesztés Mestertervének véglegesítése, és a prezentációs eszközök elkészítése AK elvárásai szerint).

A Nyertes AT feladata továbbá a komplex városfejlesztés megvalósíthatósági lehetőségeinek szisztematikus vizsgálata annak érdekében, hogy a Mesterterv reálisan megvalósítható legyen és lényegi módosítás nélkül alkalmas legyen a településrendezési és szabályozási eszközök későbbi módosításának előkészítésére.

A feladatok részletszabályai az AD III. kötetben találhatóak meg.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
Magyarázat:

A tárgyi közbeszerzési eljárás jogalapját a Kbt. 98. § (5) bekezdése adja. Tehát a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési elárástípus alkalmazásának indoka, hogy Ajánlatkérő, a tervpályázati eljárás megindítására az Európai Unió Hivatalos Lapjában TED 2018/S 125-286158 iktatószámon megjelent, majd TED 2018/S 131-299204 hirdetménnyel módosított tervpályázati kiírást tett közzé a Budapesti Déli Városkapu Fejlesztésére vonatkozóan és a tervpályázat eredményeképpen, a bírálóbizottság döntése alapján (zárójelentés) csak az első helyezett pályázó kerülhet felkérésre a tervpályázati eljárást követő hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás során.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Déli Városkapu Masterplan tervezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/04/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Snohetta Studio Innsbruck GmbH
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72659175
Postai cím: Maria Theresien Straße 57
Város: Innsbruck
NUTS-kód: AT332 Innsbruck
Postai irányítószám: 6020
Ország: Ausztria
E-mail: patrick@snohetta.com
Telefon: +43 6641803063
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Besch und Partner KG
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_15690740
Postai cím: Waldfriedgasse 3
Város: Feldkirch
NUTS-kód: AT342 Rheintal-Bodenseegebiet
Postai irányítószám: 6800
Ország: Ausztria
E-mail: besch.partner@verkehrsingenieure.com
Telefon: +43 552276785
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 580 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Szabályozási koncepció, beépítési javaslat elkészítése, Közlekedési koncepció kidolgozása, Zöldfelület rendezési és tájépítészeti javaslat, fenntarthatósági eszközök, környezetvédelem, Kulturális tanácsadás, Alvállalkozók koordinációja, Ingatlanfejlesztési koncepció kialakítása, Tervezői költségbecslés, Ütemezés kialakítása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. §-ában foglaltakra hivatkozással Ajánlatkérő az alábbi adatokat közli:

A nyertes közös ajánlattevők (és egyben egyedüli ajánlattevők) adatai:

— név: Snøhetta Studio Innsbruck GmbH,

— székhely: Ausztria, 6020 Innsbruck, Maria Theresien Straße 57.,

— adószám: 81321/0176,

— név: Besch und Partner KG,

— székhely: Ausztria, 6800 Feldkirch, Waldfriedgasse 3,

— adószám: 98265/5284.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/05/2019