Usługi - 230592-2020

TITytułPolska-Warszawa: Usługi transmisji sygnału telewizyjnego
NDNumer publikacji ogłoszenia230592-2020
PDData publikacji18/05/2020
OJNumer wydania Dz.U. S96
TWMiejscowość nabywcyWARSZAWA
AUNazwa urzędowa nabywcyTelewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy6 - Podmiot prawa publicznego
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany14/05/2020
NCRodzaj zamówienia4 - Usługi
PRRodzaj proceduryV - Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji
TDRodzaj ogłoszenia7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)64228100 - Usługi transmisji sygnału telewizyjnego
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL
IAAdres internetowy (URL)http://www.tvp.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa obronna 2009/81/WE